(1) Yosef-oğulları ailelerinden, Menaşe’nin oğlu Mahir’in oğlu Gilad’ın oğullarının ailesinin ata[sal ev] başları yaklaşıp, Moşe’nin ve Bene-Yisrael’deki ata[-sal evlerin] başları [olan kabile] başkanlarının önünde söz aldılar.

(2) [Şöyle] Dediler: “Tanrı, efendime, Ülke’nin Be-ne-Yisrael’e miras olarak kurayla verilmesini emretti. [Öte yandan] Efendime Tanrı tarafından, kardeşimiz Tselofhad’ın toprak mirasının, onun kızlarına verilmesi de emredildi.

(3) “Ama Bene-Yisrael’in kabileleri mensuplarından biriyle evlendiklerinde, onların mirası bizim atalarımızın mirasından eksilip, [evlilik yoluyla] katılacakları kabilenin mirasına eklenecek, böylece kurada bize çıkan miras eksilecek.

(4) Bene-Yisrael için Yovel olduğu zaman [bile], onların mirası, katılacakları kabilenin mirasına eklenmiş kalacak ve atalarımızın kabilesine ait mirastan onların mirası eksilmiş olacak.”

(5) Moşe, Tanrı’nın sözü doğrultusunda Bene-Yisrael’e şöyle emretti: “Yosef-oğulları ailesinin sözleri yerinde.

(6) Tanrı’nın Tselofhad’ın kızları ile ilgili emrettiği söz şudur: Gönüllerinin seçtiği kişiyle evlenebilirler. Ancak babalarının kabilesi[ndeki bir] aileye [mensup kişilerle] evlensinler

(7) ki Bene-Yisrael’e ait toprak mirası kabileden kabileye aktarılmasın; aksine, Bene-Yisrael[’de] herkes atasının kabilesine ait toprak mirasına bağlı kalsın.

(8) “Ve Bene-Yisrael’in kabilelerinden toprak mirası alan her kız da babasının kabilesine bağlı aileden biriyle evlenmelidir; böylece Bene-Yisrael[’de] herkes, atasının toprak mirasını alacak

(9) ve [hiçbir] toprak mirası bir kabileden başka bir kabileye aktarılmayacak; aksine, Bene-Yisrael’in kabileleri[nde] herkes [kendi] mirasına bağlı kalacak.”

(10) Tanrı’nın Moşe’ye emrettiği gibi – Tselofhad’ın kızları [aynen] böyle yaptılar.

(11) Tselofhad’ın kızları, Mahla, Tirtsa, Hogla, Milka ve Noa, amcalarının oğullarıyla evlendiler.

(12) Yosef’in oğlu Menaşe’nin oğullarının aileleri[nden kişilerle] evlenmeleriyle, onların toprak mirası babalarının ailesinin kabilesinde kaldı.

(13) Tanrı’nın Bene-Yisrael’e Yarden’in Yeriho’nun [karşısındaki] kıyısında, Moav ovalarında Moşe aracılığıyla emrettiği emirler ve kanunlar bunlardır.