(1) Mizbeah’ı akasya ağacından yaptı. Boyu 5 ama, eni 5 ama – kare şeklinde – yüksekliği de 3 amaydı.

(2) Dört köşesine çıkıntılarını yaptı. Çıkıntıları, kendisindendi. [Mizbeah’ı] Bakırla kapladı.

(3) Mizbeah’ın tüm araçlarını yaptı: kaplarını, faraşlarını ve çanaklarını, kancalarını ve kor küreklerini – tüm araçlarını bakırdan yaptı.

(4) Mizbeah’a, bordürünün altına, aşağıya doğru [uzanıp] Mizbeah’ın ortasına kadar [erişecek şekilde,] kafes işi, delikli bakır bir şerit yaptı.

(5) Bu delikli bakır şerit için, sırıklara yuva olarak, dört köşede [yer alan] dört halka döktü.

(6) Sırıkları da akasya ağacından yaptı ve onları bakırla kapladı.

(7) Bu sırıkları, onu taşımak için, Mizbeah’ın kenarları üzerindeki halkalara geçirdi. [Mizbeah’ı] İçi boş [olarak], levhalarla yapmıştı.

(8) Toplanma Çadırı’nın girişinde kümelenen sadık kadınların aynalarıyla, kazanı bakırdan, kaidesini de bakırdan yaptı.

(9) Avluyu [şöyle] yaptı: Güney kenarında, avlunun eğrilmiş ketenden [yapılan] asma perdeleri, 100 ama [boyunca uzanıyordu.

(10) Bu perdelerin] Yirmi direği ve [direklerin toplam] yirmi bakır yuvası [vardı]; direklerin çengel ve kuşakları gümüştendi.

(11) Kuzey kenarında da 100 ama [boyunca uzanan perdelerin] yirmi direği ve [direklerin toplam] yirmi bakır yuvası [vardı]; direklerin çengel ve kuşakları gümüştendi.

(12) Batı kenarı içinse 50 ama [boyunca] asma perdeler [yapılmıştı]; onların da on direği ve [direklerin toplam] on yuvası [vardı]; direklerin çengel ve kuşakları gümüştendi.

(13) Doğu kenarında da 50 ama [açıklık vardı.

(14) Bu kenarda] Bir omuz için 15 amalık asma perdeler [yapılmıştı]; onların üç direği ve [direklerin] üç yuvası [vardı].

(15) Avlunun girişinin diğer tarafındaki ikinci omuz için de 15 amalık asma perdeler [yapılmıştı]; onların da üç direği ve [direklerin] üç yuvası [vardı].

(16) Çevre boyunca avlunun tüm asma perdeler eğrilmiş ketendendi.

(17) Direklere [yapılan] yuvalar bakırdandı. Direklerin çengel ve kuşakları gümüşten, tepe kaplamaları da [yine] gümüştendi. Ve kendileri gümüşle sarılıydı – avlunun tüm direkleri.

(18) Avlunun giriş paravanı nakışlıydı – gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin] eğrilmiş ketenle [bükülmesiyle üretilmiş ipliklerden yapılmıştı]. Boyu 20 amaydı ve avlunun asma perdelerine uygun şekilde 5 ama kadar yüksekti.

(19) Dört direği ve [direklerin toplam] dört bakır yuvası [vardı. Direklerin] çengelleri gümüşten, tepe kaplamaları ve kuşakları da gümüştendi.

(20) Mişkan ve çevresindeki avlunun tüm kazıkları bakırdandı.

(21) Bunlar, Mişkan’ın – Tanıklık Mişkanı’nın – Moşe’nin talimatı üzerine yapılan hesap dökümüdür. [Burada sayılanlar,] Koen Aaron’un oğlu İtamar’ın sorumluluğu altındaki Leviler’in [nakliye] görevine dahildir.

(22) Yeuda kabilesinden Hur’un oğlu Uri’nin oğlu Betsalel, Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu her şeyi yaptı.

(23) Dan kabilesinden Ahisamah’ın oğlu, zanaatkar; gök mavisi, erguvani, kırmızı [yünler] ve ketenle titiz desen hesabı yapabilen, nakışçı Aoliav da onunla [çalıştı].

(24) Kutsal Mekan’la ilgili çalışmanın tümüne dahil işler için kullanılan tüm altın [miktarı]: Bağışlanan altın, 29 kikar ve (kutsiyet [konularındaki] şekel standardı- na göre) 730 şekeldi.

(25) Toplumun sayımından elde edilen gümüş, 100 kikar ve (kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre) 1775 şekeldi.

(26) [Bu miktar,] Sayımdan geçen herkes, yani 20 yaş ve yukarısındaki 603.550 [kişi] için, kafa başı 1 beka (kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre yarım şekel) [alınarak elde edilmişti].

(27) 100 kikar gümüş, Kutsal Mekan’ın [kalas] yuvalarıyla ayıracın [sütun] yuvalarının dökülmesi için [kullanılmıştı. Bu] 100 kikara, her yuva için birer kikar [kullanılarak, toplam], 100 yuva [yapılarak ulaşılmıştı].

(28) Diğer 1775 [şekel] ile, [avlu sınırındaki] direklere çengeller yaptı, [direklerin] başlarını kapladı ve etraflarını sardı.

(29) Bağışlanan bakır ise 70 kikar ve 2400 şekeldi.

(30) Bununla, Buluşma Çadırı’nın giriş [sütunlarının] yuvalarını, bakır Mizbeah’ı, ona ait delikli bakır şeridi ve Mizbeah’ın tüm araçlarını yaptı.

(31) [Ayrıca] Çevre boyunca avlunun [direklerinin] yuvalarını, avlunun giriş [paravanının asıldığı direklerin] yuvalarını, Mişkan’ın tüm kazıklarını ve çevre boyunca avlunun tüm kazıklarını [da bu bağışla üretti].