(1) Tütsü tüttürme amaçlı bir Mizbeah yap. Onu akasya ağacından yapacaksın

(2) Boyu 1 ama, eni 1 ama – kare [şeklinde] – yüksekliği de 2 ama olacak. Çıkıntıları kendisinden [olmalıdır].

(3) Onu saf altınla kapla: üstünü, çevre duvarlarını ve çıkıntılarını. Ayrıca ona, çevresi boyunca altın bir taç yap.

(4) Ona iki altın halka yap. [Bunları,] Tacının altına [gelecek şekilde] iki [karşılıklı] kenarındaki iki köşesine, onu taşımakta kullanılacak sırıklara yuva olarak yapacaksın.

(5) Sırıkları da akasya ağacından yap ve onları altınla kapla.

(6) [Bu Mizbeah’ı] Tanıklık Sandığı’nı gizleyen ayıracın önüne, seninle buluşacağım yer olan, Tanıklık [Sandığı’nın] üzerindeki kapağın tam karşısına [gelecek şekilde] yerleştir.

(7) Aaron onun üzerinde rayiha tütsüsü tüttürecektir. [Bu tütsüyü] Her sabah, kandilleri temizlediğinde tüttürmelidir.

(8) Aaron [bunu ayrıca] akşam üstü kandilleri yaktığında da tüttürecektir. Böylece nesilleriniz boyunca Tanrı’nın Huzurunda düzenli olarak tütsü [yakılmalıdır].

(9) [Bu Mizbeah’ın] Üzerinde, yetkisiz tütsü, herhangi bir hayvan sunusu ya da Minha yakmayın; Neseh sunusu da gerçekleştirmeyin.

(10) Aaron, yılda bir kez, [bu Mizbeah’ın] çıkıntıları üzerinde, bağışlanma amaçlı Hatat-korbanının kanıyla onarım sağlayacaktır. Nesilleriniz boyunca onun üzerinde [günahları] affettirecek. [Bu Mizbeah] Tanrı’nun Huzurunda en üst düzeyde kutsaldır.

(11) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(12) “Bireylerine göre Bene-Yisrael’in yekûnunu alacağın zaman, sayıldıkları sırada herkes, Tanrı Adına, canının bağışlanma bedelini verecektir. Böylece özel takdir görecekler, başlarına bela gelmeyecektir.

(13) Sayımdan geçen herkes şunu vermelidir: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, yarım şekel. Bir şekel 20 geradır. Tanrı Adına [yapılacak] bağış, [bu miktara göre] yarım şekeldir.

(14) “Tanrı Adına bu bağışı, yirmi yaş ve üstünde olup sayımdan geçen herkes verecektir.

(15) Ne zengin olan, bu yarım şekelden fazlasını, ne de fakir olan, [bu miktardan] eksiğini verebilir. Tanrı Adına [olan] bu bağış, canlarınızın bağışlanması amacıyla verilmektedir.

(16) “Bu bağışlanma parasını Bene-Yisrael’den alıp, Buluşma Çadırı’nın [yapım] işine aktaracaksın. Böylece canlarınızın bağışlanması için, Tanrı’nın Huzurunda Bene-Yisrael adına bir hatırlatıcı olacaktır.”

(17) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(18) “Yıkanma amaçlı, bakır kaideli, bakır bir kazan yap. Onu Buluşma Çadırı ile [Bakır] Mizbeah’ın arasına yerleştir ve içine su doldur.

(19) “Aaron ve oğulları, elleriyle ayaklarını ondan [akacak suyla] yıkayacaklar.

(20) Buluşma Çadırı’na girecekleri zaman [buradaki] suyla yıkanmalıdırlar; [bu sayede] ölmeyeceklerdir. Aynı şekilde, hizmet etmek, Tanrı Adına bir yakılan-korban tüttürmek üzere [Bakır] Mizbeah’a yaklaşacaklarında da

(21) ellerini ve ayaklarını yıkasınlar, ki ölmesinler. [Bu,] Nesilleri boyunca [Aaron] ve soyu için ebedi bir kanun olacaktır.”

(22) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(23) “Ve sen; kendine güzide koku hammaddeleri al: 500 [şekel] halis mür, yarısı 250 [şekel olacak miktarda] güzel kokulu tarçın, 250 [şekel] güzel kokulu kamış

(24) ve 500 [şekel] Çin tarçını – [hepsi] kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre [tartılacak] – ayrıca, 1 in zeytinyağı.

(25) “Bunu, kutsal mesh yağı haline getireceksin. [Bu, özellikle] Kutsal mesh yağı [üretimi hedeflenerek,] parfümcü ustalığıyla harmanlanmış bir karışım halinde olmalıdır.

(26) “Onunla, [şunları] meshedeceksin: Buluşma Çadırı’nı, Tanıklık Sandığı’nı,

(27) masayı ve araçlarını, Menora’yı ve araçlarını, tütsü Mizbeahı’nı,

(28) korban Mizbeahı’nı ve araçlarını, kazanı ve kaidesini.

(29) [Bu mesh işlemiyle, tüm] Bunları kutsamış olacaksın. En üst düzeyde kutsiyete sahip olacaklar ve onlara değen her şey “kutsal” konumunu elde edecektir.

(30) “Aaron’u ve oğullarını da [bu yağla] meshedecek, onları Bana Koenlik etmeleri için kutsal kılacaksın.

(31) “Bene-Yisrael’e de konuşup şöyle de: Bu, nesilleriniz boyunca Benim için kutsal mesh yağı olarak kalacaktır.

(32) [Yersiz olarak] Bir insanın bedenine dökülmemelidir. Ayrıca [burada verilen] formülüyle, aynısını yapmayın. Kutsaldır ve sizin için de kutsal olarak kalmalıdır.

(33) Bunun aynısını [oluşturacak] harmanı yapan veya bu [yağdan], yetkisiz birine süren kişi, halkından kesilip atılacaktır.”

(34) Tanrı Moşe’ye [şöyle] dedi: “Kendine bazı güzel koku maddeleri al: Pelesenk, onika, galbanum, [başka] güzel koku maddeleri ve saf günlük. [İsmi verilenler,] Birbirine eşit [ölçüde] olsun.

(35) Bunu, parfümcü ustalığıyla harmanlayıp tütsü haline getir; iyi karışmış, saf ve kutsal olmalıdır.

(36) Bundan [belirli bir miktarı] çok ince [olacak şekilde havanda] döv ve ondan [bir miktarı] Buluşma Çadırı’nda, seninle buluşacağım yer olan Tanıklık [Sandığı’nın] önüne koy. [Bu,] Sizin için en üst düzeyde kutsiyete sahip olacaktır.

(37) “Yapacağın bu tütsüyü, formülünün benzeriyle [bile olsa] kendiniz için yapmayın. [Bu tütsü] Sizin için, ‘Tanrı Adına kutsal’ olarak kalmalıdır.

(38) Kokusundan yararlanma amacıyla bunun benzerini yapan kişi, halkından kesilip atılacaktır.”