(1) [Aaron ve oğullarını,] Benim Adıma birer Koen olmaları yönünde kutsamak için yapacağın şey şudur: Genç bir boğa ve iki koç al; kusursuz [olmalıdırlar].

(2) Matsa ekmekleri, yağla yoğrulmuş matsa somunları ve üzerine yağ sürülmüş matsa gevrekleri [de al]; bun- ları en iyi kalite buğday unuyla yapmalısın.

(3) Bu [hamur işlerini] bir sepete yerleştir; onları sepet içinde getir. Boğayı ve iki koçu da [birlikte getirecek- sin].

(4) Aaron ve oğullarını Buluşma Çadırı’nın girişine getir ve onları mikveye daldır.

(5) Giysileri al ve Aaron’a, entariyi, Efod’un [altına giyilen] üstlüğü, Efod’u ve Hoşen’i giydir; [Aaron’u] Efod’un kuşağı ile düzenle.

(6) Sonra başına sarığı koy ve kutsiyet tacını, üzerine [bağlanacak şekilde] sarığın [ön altına] yerleştir.

(7) Mesh yağını al ve [Aaron’un] başına [biraz] dökerek onu meshet.

(8) Ardından [Aaron’un] oğullarını yaklaştır ve onlara entariler giydir.

(9) Onları kuşakla sar – Aaron ve oğullarını. [Oğullarına] kepler giydir. Böylece Aaron ve oğullarını yetkili kılacaksın ve Koenlik, ebedi bir kanun şeklinde onlara ait olacak.

(10) Boğayı Buluşma Çadırı’nın önüne getir. Aaron ve oğulları ellerini boğanın başına dayasın.

(11) Boğayı Tanrı’nın Huzurunda, Buluşma Çadırı’nın girişi civarında kes.

(12) Boğanın kanından [biraz] al ve parmağınla, Mizbeah’ın çıkıntılarına sür. [Kalan] Tüm kanı da Mizbeah’ın kaidesine dök.

(13) İç organları örten tüm içyağını, karaciğer üzerinde- ki zarı, iki böbreği ve üzerlerindeki içyağını al ve [hepsini] Mizbeah’ta [tamamen yakarak] tüttür.

(14) Boğanın etini, derisini ve [bağırsaklarındaki yemek] artıklarını ise kamp dışında ateş içinde yakacaksın. Bu bir Hatat-korbanıdır.

(15) Bir koçu al. Aaron ve oğulları, ellerini bu koçun başına dayasınlar.

(16) Koçu kes ve kanını alıp, Mizbeah’ın tüm duvarları- na boca et.

(17) Koçu ise parçalarına ayır. Bağırsaklarını ve bacaklarını yıka, [bunları] parçaları ve başıyla bir arada yerleştir.

(18) Koçu tümüyle Mizbeah’ta tüttür. Bu, Tanrı’nın Önünde bir Ola-korbanı, Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği bir yakılan-korbandır.

(19) Diğer koçu al. Aaron ve oğulları, ellerini koçun başına dayasın.

(20) Koçu kes ve kanından [biraz] alarak, Aaron’un [sağ] kulak kıkırdağına, oğullarının sağ kulak kıkırdağına, [hepsinin] sağ el başparmağına ve sağ ayak başparmağına sür. Sonra [kalan] kanı Mizbeah’ın tüm duvarlarına boca et.

(21) Mizbeah’ın üzerindeki kandan ve mesh yağından [bir miktar] alıp Aaron ve giysileri üzerine, onunla birlikte oğulları ve oğullarının giysileri üzerine [fiskeyle] serp. Böylece hem o ve giysileri, hem de oğulları ve giysileri kutsanmış olacaklardır.

(22) [Bu ikinci] Koçtan [karındaki] içyağı ile kuyruk yağını, iç organları örten içyağını, karaciğerin zarını, iki böbrekle üzerlerindeki içyağını ve sağ budu al – çünkü bu, atanma koçudur.

(23) [Bunlara ek olarak] Tanrı’nın Huzurundaki matsa sepetinden bir somun [mayalanmamış] ekmek, bir yağlı ekmek somunu ve bir gevrek al.

(24) Tüm bunları, Aaron’un avuçlarına ve oğullarının avuçlarına yerleştirecek, ve Tanrı’nın Huzurunda, Tenufa [işleminin özel hareketleriyle] sallayacaksın.

(25) Sonra [tüm bunları, Aaron’un] ellerinden alıp, Ola-korbanı [olarak yapılan ilk koçun] ardından, Mizbeah’ta tüttür. Tanrı’nın Huzurunda memnuniyetle kabul edilecektir; [zira] bu, Tanrı Adına [yapılan] bir yakılan-korbandır.

(26) Aaron’un atanma koçundan göğsü al ve onu Tanrı’nın Huzurunda Tenufa [hareketleriyle] salla. Bu, senin payın olacaktır [Moşe].

(27) Tenufa göğsü ile Teruma budunu [tüm zamanlar için] “kutsal” ilan et. [Bunlar] Aaron’un ve oğullarının atanma koçundan [alınıp] yatay ve dikey doğrultularda sallanan [parçalardır ve onların]

(28) Bene-Yisrael tarafından Aaron ve oğullarına [ayrılması,] ebedi bir kanundur. Çünkü bu, Teruma’dır; [gelecekte de] Bene-Yisrael tarafından, [onların] Tanrı Adına [bağışladıkları] Terumaları olarak, Şelamim-korbanlarından [ayrılacak] bağıştır.

(29) Aaron’un kutsiyete ait giysileri de, onun ardından oğullarına geçecek; [bu kişiler] onlarla yüksek rütbe elde edip, onlarla yetkili kılınacaklardır.

(30) Oğullarından, [Aaron’un] yerine, [en] Kutsal Yer’de görev yapmak üzere Buluşma Çadırı’na girecek [olan] Koen [öncelikle] yedi gün boyunca [bu giysileri] giymelidir.

(31) Atanma koçunu[n kalanını] al ve etini kutsal bölgede pişir.

(32) Aaron, oğullarıyla birlikte bu koçun etini ve sepette [kalan] ekmeği, Buluşma Çadırı’nın girişi civarında yesin.

(33) Kendilerini yetkili kılıp kutsayarak [konumlarında- ki eksikliği] onaran bu [yiyecekleri] yemelidirler. Yetkisi olmayan bir kişi [bunları] yiyemez; çünkü onlar kutsaldır.

(34) Atanma [korbanının] etinden ve ekmekten sabaha kadar artan olursa, bu artığı ateş içinde yakmalısın. Yenemez; çünkü kutsaldır.

(35) Aaron ve oğulları için böyle – tam olarak sana emrettiğim şekilde – yapmalısın. Yedi gün boyunca, onları yetkili kılacak [töreni düzenleyeceksin].

(36) Bağışlanma [sağlayan iki koçun] yanında, her gün bir boğayı Hatat-korbanı [olarak] getireceksin ve [Mizbeah’ın] üzerinde bağışlanma sağlayarak Mizbeah’ı arındıracak, onu meshederek ona kutsiyet kazandıracaksın.

(37) Yedi gün boyunca Mizbeah’ın üzerinde bağışlanma sağlayacak, onu kutsayacaksın. Böylece Mizbeah en üst düzeyde kutsiyete sahip olacak ve Mizbeah’a değen her şey “kutsal” konumunu elde edecektir.

(38) Mizbeah üzerinde yapacağın şudur: Düzenli olarak her gün birer yaşında iki [erkek] kuzu –

(39) İlk kuzuyu sabah, ikinci kuzuyu da akşama doğru yapacaksın.

(40) Ayrıca, ilk kuzu için [Minha olarak], 1/4 in elle ezilmiş [zeytinden elde edilen] yağla yoğrulmuş 1/10 efa en iyi kalite un ve Neseh olarak 1/4 in şarap [getirmelisin].

(41) İkinci kuzuyu akşama doğru yapacaksın. Onun için de sabahki Minha ve Nesehi’nin aynısını yap. Böylece Tanrı Adına [yapılan] bir yakılan-korban [olarak] memnuniyetle kabul edilecektir.

(42) [Bu,] Nesilleriniz boyunca Tanrı’nın Huzurunda – seninle konuşmak suretiyle sizinle buluşacağım Buluşma Çadırı’nın girişi civarında – düzenli olarak [yapılacak] Ola-korbanıdır.

(43) Bene-Yisrael’le orada buluşacağım ve [böylece Mişkan] Onurum’la kutsanacak.

(44) Buluşma Çadırı’yla Mizbeah’ı kutsayacak; ayrıca Aaron’u ve oğullarını da Bana Koen olmaları için kutsal kılacağım.

(45) Bene-Yisrael’in arasında barınacak, onlara Tanrı olacağım

(46) ve [onlar,] Benim, kendilerini Mısır Ülkesi’nden, aralarında barınmak için çıkaran Tanrıları Aşem olduğumu kavrayacaklar. Ben, onların Tanrısı Aşem’im.