(1) Bu dönemdeydi – Şinar kralı Amrafel, Elasar kralı Aryoh, Elam kralı Kedorlaomer ve Goyim kralı Tidal;

(2) [bu dört kral,] Sedom kralı Bera, Amora kralı Birşa, Adma kralı Şinav, Tsevoyim kralı Şemever ve Bela (Tsoar) kralıyla savaş yaptılar.

(3) Tüm bunlar Sidim Vadisi’nde (Ölü Deniz) biraraya gelmişlerdi.

(4) Kedorlaomer’e oniki yıl boyunca hizmet etmişlerdi; ancak onüçüncü yılda isyan ettiler.

(5) Ondördüncü yılda Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi ve Aşterot Karnayim’de Refaim’i, Ham’da Zuzim’i, şave Kiryatayim’de Emim’i yenilgiye uğrattılar.

(6) [Ayrıca] Dağlık Seir’de, çölün kıyısındaki El Paran’a kadar olan bölgede Horiler’i [yendiler].

(7) [Sonra] Döndüler ve En Mişpat’a (yani Kadeş) geldiler ve tüm Amalek çayırını ve ayrıca Hatsatson Tamar’da oturan Emoriler’i yenilgiye uğrattılar.

(8) Sedom kralı – Amora, Adma, Tsevoyim ve Bela (Tsoar) krallarıyla birlikte – [ileri] çıktı ve Sidim Vadisi’nde savaşa giriştiler.

(9) Elam kralı Kedorlaomer, Goyim kralı Tidal, Şinar kralı Amrafel ve Elasar kralı Aryoh’a [karşı savaşıyorlardı. Böylece] dört kral, beş taneye karşıydı.

(10) Sidim Vadisi katran kuyularıyla doluydu; Sedom ve Amora kralları kaçmaya çalışırlarken buraya düştüler. Kalanlar ise dağlara kaçtılar.

(11) [Muzafferler] Sedom ve Amora’nın tüm mallarını ve tüm yiyeceklerini aldılar ve gittiler.

(12) Gittiklerinde Avram’ın yeğeni Lot’u ve servetini [de] aldılar; çünkü o Sedom’da yaşıyordu.

(13) Kurtulabilen kişi geldi ve [olanları] İbrani Avram’a anlattı. O [ Avram ] ise Eşkol ve Aner’in kardeşi Emori Mamre’nin düzlüklerinde huzurlu bir şekilde yaşıyordu. [Bu üçü] Avram’ın müttefikiydiler.

(14) Avram yeğeninin esir düştüğünü duyduğunda, evinde doğmuş olan 318 savaşçıyı çağırdı ve [işgalcileri] Dan’a kadar takip etti.

(15) O gece onlara karşı – o ve hizmetkarları savaş düzeni aldı ve onları bozguna uğrattı. Onları Şam’ın solunda kalan Hova’ya kadar kovaladı.

(16) [Avram] Tüm malları geri getirdi. Ayrıca yeğeni Lot’u ve mallarını; kadınları ve [kalan] halkı da geri getirdi.

(17) Kedorlaomer ve yanındaki diğer krallara karşı zaferinden döndükten sonra, Sedom kralı onu karşılamak üzere Şave Vadisi’ne (yani Kral Vadisi) çıktı

(18) Şalem Kralı Malkitsedek ekmek ve şarap çıkardı. O, Yüce Tanrı’ya rahipti.

(19) Onu [ Avram’ı ] mübarek kıldı ve “Avram, göklerin ve yeryüzünün Sahibi Yüce Tanrı’ya mübarek olsun” dedi.

(20) [Sonra Avram’a] “Ve düşmanını eline teslim eden Yüce Tanrı, Mübarek’tir” [dedi. Avram, Malkitsedek’e] Her şeyden Maaser verdi.

(21) Sedom kralı, Avram’a “İnsanları bana ver, serveti kendine al” dedi.

(22) Avram, Sedom kralına “Elimi Yüce Tanrı Aşem’e – göklerin ve yeryüzünün Sahibi’ne kaldırdım!” dedi.

(23) “Ne bir iplik, ne de ayakkabı bağı! Sana ait olan hiçbir şeyi almayacağım! ‘Avram’ı ben zengin ettim’ diyemeyeceksin.

(24) Tek istisna, gençlerin yedikleri ve benimle birlikte giden adamların – Aner, Eşkol ve Mamre’nin – paylarıdır. Onlar kendi paylarını alsınlar”.