(1) “Mizbeah’ı akasya ağacından yap. Mizbeah 5 ama boy ve 5 ama enle kare şeklinde; yüksekliği de 3 ama olacak.

(2) Dört köşesine çıkıntılarını yapacaksın. Çıkıntıları, kendisinden olmalıdır. [Mizbeah’ı] Bakırla kapla.

(3) “Onu külden arındırmak için kaplarını, [ayrıca] faraşlarını, çanaklarını, kancalarını ve kor küreklerini yap. Tüm [bu] araçlarını bakırdan yapacaksın.

(4) “Bakırdan, kafes işi delikli bir şerit yap. Kafesin üze- rinde, dört köşesine dört bakır halka yap.

(5) [Bu şeridi] Mizbeah’ın bordürünün altına, aşağıya doğru yerleştir. Böylece kafes, Mizbeah’ın ortasına kadar [erişecek].

(6) “Mizbeah için sırıklar yap – akasya sırıklar – ve onları bakırla kapla.

(7) [Mizbeah’ın] Sırıkları halkalardan geçirilecek. Böylece sırıklar, taşındığı sırada Mizbeah’ın iki kenarın- da olacaktır.

(8) “[Mizbeah’ı,] ıçi boş [olarak], levhalarla yapacaksın. [Ustalar, onu] Sana dağda gösterildiği şekle uygun olarak yapacaklar.

(9) “Mişkan’ın avlusunu [şöyle] yap: “Avlu için, güney kenara, [bu] bir kenar için 100 ama boyunca, eğrilmiş ketenden asma perdeler [yapılacak.]

(10) Bu kenarın] Yirmi direği ve [direklerin toplam] yirmi bakır yuvası [olacak]; direklerin çengel ve kuşakları gümüşten [üretilecek].

(11) “Kuzey kenar boyunca da aynısı: 100 ama boyunca asma perdeler [yapılacak; bu kenarın] yirmi direği ve [direklerin toplam] yirmi bakır yuvası [olacak]; direklerin çengel ve kuşakları gümüşten [üretilecek].

(12) “Avlunun, batı kenarındaki genişliği [boyunca, toplam] 50 amalık asma perdeler [yapılacak; bu perdelerin] on direği ve [direklerin toplam] on yuvası [olacak].

(13) “Avlunun doğu kenarındaki genişliği de 50 amadır.

(14) [Bu kenarda] Bir omuz için 15 amalık asma perdeler [yapılacak; bu perdelerin] üç direği ve [direklerin toplam] üç yuvası [olacak].

(15) Diğer omuz için de 15 [amalık] asma perdeler [yapılacak; bu perdelerin de] üç direği ve [direklerin toplam] üç yuvası [olacak].

(16) Avlunun girişi için de 20 ama [boyunda], gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin] eğrilmiş ketenle [bükülmesiyle üretilmiş ipliklerden], nakışlı bir paravan [yapılacak]; dört direği ve [direklerin toplam] dört yuvası [olacak].

(17) “Avlunun, çevresi boyunca [dikilen] tüm direkleri gümüşle sarılı, [direklerin] çengelleri gümüş, yuvaları da bakır [olacak].

(18) Avlunun boyu 100 ama, [Mişkan’ın önündeki] alan 50’ye 50 [ama], eğrilmiş ketenden [mamul perdeleri taşıyan çevre direklerinin] yüksekliği 5 ama, yuvaları da bakırdan [olacaktır].

(19) “Mişkan’ın her türlü işinde [kullanılacak olan] tüm edevatı ve tüm kazıkları; ayrıca avlunun tüm kazıkları da bakırdan [olmalıdır]

(20) Ve sen [Moşe], Bene-Yisrael’e emret: Daimi kandili yakmak için, sana, aydınlatma amacıyla [elle] ezilmiş zeytin[den mamul] berrak yağ getirsinler.

(21) Buluşma Çadırı’nda, Tanıklık [Sandığı’nı] gizleyen ayıracın dışarı bakan tarafında, Aaron ve oğulları, onu, Tanrı’nın Huzurunda akşamdan sabaha kadar [yanacak şekilde] düzenlemelidir. [Bu yağın] Bene- Yisrael tarafından [bağışlanması, onların tüm] nesilleri için ebedi bir kanundur.