(1) Avraam, ismi Ketura olan başka bir kadınla evlendi.

(2) [Ketura Avraam’a] Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak ve Şuah’ı doğurdu.

(3) Yokşan, Şeva ve Dedan’a baba oldu. Dedan’ın oğulları ise Aşurim, Letuşim ve Leumim’di.

(4) Midyan’ın oğulları Efa, Efer, Hanoh, Avida ve Eldaa’ydı. Tüm bunlar Ketura’nın soyundandır.

(5) Avraam, sahip olduğu her şeyi Yitshak’a verdi.

(6) Avraam’ın odalık-oğullarına ise, Avraam hediyeler verdi. Sonra, [Avraam] henüz sağken, onları doğu yönünde, Doğu ülkesine, oğlu Yitshak’tan uzağa gönderdi.

(7) Avraam’ın yıllarının yekünü şöyledir: 175 yıl yaşadı.

(8) Avraam son nefesini verip, ileri bir yaşta, yaşlı ve doygun bir şekilde öldü ve halkına katıldı.

(9) Oğulları Yitshak ve Yişmael onu, Hiti [ulusundan] Tsoar oğlu Efron’un, Mamre’nin bitişiğindeki arazisine, Mahpela Mağarası’na gömdüler.

(10) Avraam’ın Het oğullarından satın almış olduğu arazi – Avraam, eşi Sara ile işte orada gömülmüştür.

(11) Tanrı, Avraam’ın ölümünden sonra, oğlu Yitshak’ı mübarek kıldı. Yitshak, Beer Lahay Roi civarında oturdu.

(12) Avraam’ın – Sara’nın cariyesi Mısır’lı Agar’ın doğurduğu – oğlu Yişmael’in soyu bunlardır:

(13) Yişmael’in oğullarının isimleri, doğum sırasına göre isimleriyle şunlardır: Yişmael’in ilk doğan oğlu Nevayot, [ayrıca] Kedar, Adbeel, Mivsam,

(14) Mişma, Duma, Masa,

(15) Hadad, Tema, Yetur, Nafiş ve Kedma.

(16) Bunlar Yişmael’in oğullarıdır ve onların sursuz ve surlu şehirlerine verilmiş isimler bunlardır. [Bunlar] Kendi milletleri için oniki reisti.

(17) Yişmael’in yıllarının yekünü şöyledir: 137 yıl. Son nefesini verip öldü ve halkına katıldı.

(18) [Yişmael’in soyundan gelenler] Havila’dan, Mısır sınırındaki şur’a doğru, [buradan] Aşur’a kadar olan bölgede yaşadılar. Tüm kardeşlerinin toprakları üzerine yerleştiler.

(19) Avraam’ın oğlu Yitshak’ın soyu bunlardır: Avraam, Yitshak’a baba olmuştu.

(20) Yitshak, Padan Aram’dan, Aram’lı Betuel’in kızı ve Aram’lı Lavan’ın kızkardeşi Rivka’yı kendisine eş olarak aldığı zaman 40 yaşındaydı.

(21) Yitshak, eşi için Tanrı’ya yakardı; çünkü o kısırdı. Tanrı yakarışına cevap verdi ve eşi Rivka hamile kaldı.

(22) Fakat çocuklar karnında itişiyorlardı ve bu olduğu zaman [Rivka] “Bana neden böyle oluyor?” diye sordu ve Tanrı’dan [durumu açıklayıcı] bir mesaj almaya gitti.

(23) Tanrı ona “Rahminde iki ulus var” dedi. “Karnından iki farklı hükümdarlık çıkacak. Güç sürekli olarak bir hükümdarlıktan diğerine geçecek. Ve büyük olan, küçüğüne hizmet edecek”.

(24) Doğum yapacağı zaman geldi; gerçekten de rahminde ikizler vardı.

(25) İlki kızılımsı renkte, bir kürk manto gibi tamamen kıllı olarak çıktı. Adını Esav koydular.

(26) Daha sonra, kardeşi çıktı. Eli Esav’ın topuğunu kavramıştı. [Yitshak bu çocuğun] Adını Yaakov koydu. Yitshak, [Rivka] onları doğurduğu zaman 60 yaşındaydı.

(27) Daha sonra, kardeşi çıktı. Eli Esav’ın topuğunu kavramıştı. [Yitshak bu çocuğun] Adını Yaakov koydu. Yitshak, [Rivka] onları doğurduğu zaman 60 yaşındaydı.

(28) Yitshak [daha çok] Esav’ı severdi; çünkü [onun getirdiği] av etini yemekten hoşlanırdı. Rivka ise [daha çok] Yaakov’u severdi.

(29) [Bir gün] Yaakov yemek pişirmekteyken Esav yorgun bir şekilde kırdan geldi.

(30) Esav, Yaakov’a “Şu kıpkırmızı şeyden bana biraz yuttur! Çok bitkinim!” dedi (Ona bu sebeple Edom adı verilmişti).

(31) Yaakov “Önce bana Behorluk hakkını gün gibi sat” dedi.

(32) Esav “Neredeyse öleceğim!” dedi. “ Behorluk hakkının bana ne yararı var ki?”

(33) Yaakov “Hemen şimdi bana yemin et” dedi. [Esav] Yemin etti ve Behorluk hakkını Yaakov’a sattı.

(34) Yaakov bunun ardından Esav’a ekmek ve mercimek yemeği verdi. [Esav] Yedi, içti sonra da kalkıp gitti. Esav böylece Behorluk hakkını küçümsemiş oldu.