(1) Güneyde oturan Kenaanlı Arad kralı, Yisrael’in casusların yolundan gelmekte olduğunu duyunca, Yisrael’e karşı savaştı ve ondan tutsak aldı.

(2) Yisrael [ulusu] Tanrı Adına bir vaatte bulundu ve “Eğer bu halkı elime teslim edersen, şehirlerini herem ilan edeceğim” dedi.

(3) Tanrı, Yisrael’in sesini duydu ve Kenaanlı’yı [onun eline] teslim etti. [Yisrael] Onları [imha], şehirlerini de herem ilan etti ve o yere Horma adını verdi.

(4) Edom Ülkesi’ni[n çevresinden] dolaşmak üzere, Or Aar’dan Kızıldeniz yönünde yola çıktılar. Yolda halkın ruhu daraldı.

(5) Halk Tanrı’ya ve Moşe’ye karşı konuşarak “Bizi neden çölde öldürmek için Mısır’dan çıkardınız?” [dedi.] “Ekmek yok, su yok! Bu cisimsiz ekmekten de bıktık!”

(6) Tanrı, halka zehirli yılanlar musallat etti ve [bu yılanlar] halkı soktular. Yisrael’den büyük bir topluluk öldü.

(7) Halk Moşe’ye geldi. “Tanrı’ya ve sana karşı konuşmakla günah işledik” dediler. “Tanrı’ya dua et ve üzerimizden yılanı çeksin.” Moşe halk için dua edince

(8) Tanrı, Moşe’ye “Kendine bir zehirli [yılan şekli] yapıp onu yüksek bir direğe yerleştir” dedi. “Isırılan herkes, onu görünce hayatta kalacak.”

(9) Moşe bakır bir yılan yapıp onu yüksek bir direğe yerleştirdi. [Herhangi bir] Yılan bir kişiyi soktuğu takdirde [o kişi] bu bakır yılana baktı ve hayatta kaldı.

(10) Bene-Yisrael yola çıktılar ve Ovot’ta kamp kurdular.

(11) Ovot’tan yola çıktılar ve Moav’ın karşısında, gün doğusu yönünde bulunan çöldeki ıssız geçitlerde kamp kurdular.

(12) Oradan yola çıktılar ve Zered çayında kamp kurdular.

(13) Oradan yola çıktılar ve [eski] Emori sınırından çıkıntı yapan çöldeki Arnon [ırmağının] karşı kıyısında kamp kurdular; zira Arnon, Moav’la Emori arasındaki Moav sınırıydı.

(14) Bununla ilgili olarak, Aşem’in Savaşları Kitabı’nda [şu sözler] yazılıdır: “[Sihon] Sufa’daki Vaev’i, Arnon [çevresindeki] çayları,

(15) [bu] çayların döküldüğü, Ar [şehrinin] oturduğu [bölgeye] doğru kıvrılarak Moav sınırına yaslanan [ırmağı ele geçirdi].”

(16) [Bene-Yisrael] Oradan [ayrılıp] kuyuya [geldiler]. Bu, Tanrı’nın Moşe’ye “Halkı topla ve onlara su vereceğim” diyerek [kastettiği] kuyudur.

(17) Yisrael o zaman şu şarkıyı söylemişti: “Yüksel ey kuyu; Ona yüksek sesle şarkı söyleyin!

(18) Kuyu! Başkanların kazdığı Halkın asillerinin oyduğu Kanuncuyla, Bastonlarıyla.” [Yisrael,] Çölden Matana[’ya],

(19) Matana’dan Nahaliel[’e], Nahaliel’den Bamot[’a]

(20) ve Bamot’tan, Moav arazisindeki ovaya [geldi]; çorak bölgenin yüzeyine hâkim uçurumun başı[nda konum aldı].

(21) Yisrael, Emori kralı Sihon’a şu mesajla elçiler gönderdi:

(22) “[İzin ver] Ülkenden geçeyim. Tarla ya da bağa sapmayacak, kuyu suyu içmeyeceğiz. Topraklarını geçene kadar kral yolundan ilerleyeceğiz.”

(23) Ancak Sihon Yisrael’e topraklarından geçiş izni vermedi. [Aksine] Sihon tüm halkını toparladı ve Yisrael’e karşı çöle çıktı; Yaats’a gelerek Yisrael’le savaştı.

(24) Yisrael onu kılıçtan geçirdi ve ülkesini, Arnon’dan Yabok’a kadar fethetti. [Sadece] Amon-oğulları[nın sınırı]na kadar [ilerleyebildi], çünkü Amon-oğullarının sınırı güçlüydü.

(25) Yisrael tüm bu şehirleri aldı. Yisrael tüm Emori şehirlerinde yerleşti – Heşbon’da ve ona bağlı tüm kentlerde.

(26) Zira Heşbon, Emori kralı Sihon’un [baş]kentiydi. [Sihon daha önce] İlk Moav kralıyla savaşmış, onun Arnon’a kadar tüm topraklarını elinden almıştı.

(27) Bununla ilgili olarak ozanlar [şöyle] demişlerdi: “Gelin Heşbon’a! İnşa edilip, Sihon’un şehri olarak tasdik edilsin.

(28) Çünkü bir ateş çıktı Heşbon’dan, Bir alev Sihon’un şehrinden Moav’a ait Ar’ı yakıp tüketti Arnon’un sunaklarının rahiplerini

(29) Vah sana Moav! Yittin Kemoş’un halkı! Oğullarını mülteci etti Kızlarını da tutsak Emori kralı Sihon’a.

(30) Fırlattık onları, Divon’a kadar imha oldu Heşbon. Issız kıldık [her yeri] Medeva’ya kadar [uzanan] Nofah’a kadar.

(31) Yisrael, Emori ülkesine yerleşti.

(32) Moşe, Yazer’i keşif için [bir birlik] gönderdi ve [bu akıncılar] ona bağlı kentleri zapt ettiler. [Sonra, Moşe] Oradaki Emoriler’i sürdü.

(33) [Bene-Yisrael oradan] Sapıp, Başan yoluna çıktılar. Başan kralı Og – o ve tüm halkı – onları karşılamak üzere savaş için Edrei[’ye] çıktı.

(34) Tanrı, Moşe’ye “Çekinme ondan” dedi, “çünkü onu, tüm halkını ve ülkesini eline teslim ettim. Ona, Heşbon’da oturan Emori kralı Sihon’a yaptığını yapacaksın.”

(35) [Bene-Yisrael] Onu, oğullarını ve sağ bırakmayana kadar tüm halkını öldürdüler ve ülkesini ele geçirdiler.