(1) “Mişkan’ı on goblenle yap. [Bu goblenleri] Ketenin, gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerle] bükülmesiyle [üretilmiş iplikler ve] titizlikle hesaplanmış Keruvim [desenli örgüyle] yapmalısın.

(2) Bir goblenin boyu 28 ama, eni ise 4 ama – ilk goblen. Tüm goblenler aynı ebatta [olmalıdır].

(3) Goblenlerin beşi birbirine eklenmiş, [diğer] beş goblen de [ayrıca] birbirine eklenmiş olacaktır.

(4) “[İlk] Grubun sonundaki tek goblenin kenarı üstüne gök mavisi [yünden] dişi kopçalar yap. ıkinci grubun sonundaki goblenin kenarına da aynısını yapacaksın.

(5) İlk [grupta en iç] goblene elli dişi kopça yap. [İki grubun kenarlarındaki] Dişi kopçalar birbirinin tam karşısına gelecek şekilde, ikinci gruptaki [en iç] goblenin kenarına da elli dişi kopça yapacaksın.

(6) “Elli adet altın [çift yönlü] erkek kopça yap. [ıki grubun dişi kopçalı] Goblenlerini bu erkek kopçalarla birbiriyle birleştireceksin; böylece Mişkan tek parça haline gelecek.

(7) “Mişkan’ın üzerinde çadır görevi görecek tiftik çadır bezleri yap. On bir adet çadır bezi yapacaksın.

(8) Bir çadır bezinin boyu 30 ama, eni ise 4 ama – ilk çadır bezi. On bir çadır bezi de aynı ebatta [olmalıdır].

(9) Çadır bezlerinden beşini ayrı, diğer altı çadır bezini ayrı [birer grup] olarak birleştir. Altıncı çadır bezini çadırın önüne doğru sarkıtacaksın.

(10) “[İlk] Grupta sonuncu olan çadır bezinin kenarına elli dişi kopça, ikinci grubun [son] çadır bezinin kenarına da [ayrıca] elli dişi kopça yap.

(11) “Elli tane [çift yönlü] bakır erkek kopça yapacaksın. Bu erkek kopçaları [her iki gruptaki] dişi kopçalara geçirecek ve çadırı birleştireceksin; böylece [çadır] tek parça haline gelecek.

(12) “Çadırın bezlerinden artan [bir] sarkma [olacak]. Artan çadır bezinin yarısı, Mişkan’ın arkasına sarkacak.

(13) Çadırın bezlerinin boyunda bir yandan 1 ama, diğer yandan da 1 ama kadar artan [bölüm ise], Mişkan’ın kenarından iki yana doğru sarkıp onu örtecek.

(14) “Çadıra kızıllaştırılmış koç derisinden bir örtü yap. [Onun] Üzerine mavi işlenmiş deriden [ikinci bir] örtü yapacaksın.

(15) “Mişkan için kalasları, ayakta duran akasya ağaçlarıyla yapacaksın.

(16) Bir kalasın boyu 10 ama, her kalasın eni de 1,5 ama [olacak].

(17) “Bir kalasta [en altta] birbirine paralel iki geçme tahtası [olacak]. Mişkan’ın tüm kalasları için aynısını yapacaksın.

(18) “Mişkan için kalasları [şu şekilde] hazırlayacaksın: Güney yanı için yirmi kalas

(19) ve bu yirmi kalasın altına [gelecek] kırk adet gümüş yuva yap. Her kalasın altındaki iki geçme tahtası için [birer, yani kalas başı] iki yuva [olacak].

(20) “Mişkan’ın, kuzey yanındaki diğer kenarı için de yirmi kalas

(21) ve [onların] kırk adet gümüş yuvaları [yapılacak. Burada da] Her kalasın altında iki yuva [yer alacak].

(22) “Batıda Mişkan’ın arkası için altı kalas yap.

(23) Arkada Mişkan’ın köşeleri için de iki kalas yap.

(24) “[Tüm kalaslar] Alt tarafta aynı hizada olmalıdır. [Kalaslar ayrıca, her kalas çifti] Tepe tarafında, birlikte bir [dikdörtgen] kelepçeye [girecek şekilde] eşit hizada olmalıdır. [Köşede buluşan] ıki kalas için de aynısı olacak; [bu,] her iki köşe için geçerlidir.

(25) “[Böylelikle, batı duvarında toplam] Sekiz kalas ve [kendilerine ait] gümüş yuvaları – her kalasın altında iki yuva olmak üzere, on altı yuva – olacak.

(26) “Akasya ağacından sürgüler yap. Mişkan’ın [kuzey] kenarının kalasları için beş [sürgü],

(27) Mişkan’ın [güneydeki] diğer kenarının kalasları için beş sürgü ve batı yanındaki arka tarafta, Mişkan’ın kenarının kalasları için beş sürgü [yapılacak.

(28) Bunlardan,] Kalasların içinde[n geçen] orta sürgü, [duvarların] bir ucundan diğerine kadar uzanacak.

(29) “Kalasları altınla kapla. [Kalasların,] Sürgülere yuva [görevi yapacak olan] halkalarını da altından yap. Sürgüleri de altınla kapla.

(30) “Böylece [hazır olacak, vakti geldiğinde] Mişkan’ı dağda sana gösterilen usulüne göre kuracaksın.

(31) “Gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin] eğrilmiş ketenle [bükülmesiyle üretilmiş ipliklerle] bir ayıraç yap. Onu, titizlikle hesaplanmış Keruvim [desenli örgüyle] yapsın.

(32) Onu, altınla kaplanmış, altın çengelleri [olan] ve dört gümüş yuva üzerinde [duran] dört akasya sütunu üzerine yerleştir.

(33) “Ayıracı [goblenleri birleştiren] erkek kopçaların tam altına koyacaksın. “Tanıklık Sandığı’nı bu ayıracın [ayırdığı] iç odaya getireceksin. Yani bu ayıraç, sizin için Kodeş ile Kodeş Akodaşim’i [birbirinden] ayıracak.

(34) Kapağı, Tanıklık Sandığı’nın üzerine Kodeş Akodaşim’de yerleştireceksin.

(35) “Masayı bu ayıracın dış tarafına koyacaksın. Masanın karşısında [yer alacak olan] Menora’yı Mişkan’ın güney kenarına, masayı da kuzey kenarına yerleştireceksin.

(36) “Çadırın girişine, gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin] eğrilmiş ketenle [bükülmesiyle üretilmiş ipliklerden] nakışlı bir perde yap.

(37) Bu perde için beş akasya sütun yap. Onları altınla kapla; [ayrıca] altın çengelleri [olsun. Bu sütunlar] için beş adet bakır yuva yap.