(1) Ülkede, Avraam’ın döneminde gerçekleşen ilk kıtlıktan farklı bir kıtlık başgösterdi. Yitshak, Gerar’daki Pelişti kralı Avimeleh’e gitti .

(2) Tanrı ona [ Yitshak’a ] göründü ve “Mısır’a inme!” dedi. “Sana söyleyeceğim bölgede barın.

(3) Bu ülkede göçmen olarak kal. Seninle olacak ve seni mübarek kılacağım, çünkü bu toprakların hepsini sana ve soyuna vereceğim. Baban Avraam’a etmiş olduğum yeminimi böylece yerine getireceğim.

(4) Soyunu göklerdeki yıldızlar kadar çoğaltacağım ve tüm bu toprakları soyuna vereceğim. Dünyanın tüm milletleri senin soyun sayesinde mübarek kılınacaklar.

(5) [Hepsi] Sırf baban Avraam, Sesim’e itaat ederek Emanetim’i, Emirlerim’i, Hükümlerim’i ve Kanunlarım’ı koruduğu için!”

(6) Yitshak böylece Gerar’da yerleşti.

(7) Yörenin insanları eşiyle ilgili soru sorduklarında “Kızkardeşimdir” dedi. Çünkü “Rivka o kadar iyi görünümlü ki, yerel halk onun yüzünden beni öldürmesin” diye düşünerek, “Eşimdir” demekten korkmuştu.

(8) Yitshak orada bir süre geçirdikten sonra, Pelişti kralı Avimeleh pencereden bakarken Yitshak’ın, eşi Rivka ile özel bir samimiyet içinde olduğunu gördü.

(9) Avimeleh Yitshak’ı çağırdı ve “Ama işte! O [gerçekte] senin eşinmiş!” dedi. “Onun kızkardeşin olduğunu nasıl söyleyebildin?” Yitshak ona, “Çünkü onun yüzünden ölmekten korktum” dedi.

(10) Avimeleh “Nedir bu bize yaptığın?” dedi. “Neredeyse halktan biri eşinle yatacaktı! Bize büyük bir suç işletecektin!”

(11) Avimeleh tüm halka bir ferman iletti: “Bu adama ya da eşine dokunan kişi, kesinlikle öldürülecektir!”

(12) Yitshak o bölgede ekim yaptı. O yıl, [ektiğine göre] yüz kat ürün elde etti; çünkü Tanrı onu mübarek kılmıştı.

(13) Böylece zenginleşmeye başlamış oldu. Ve çok varlıklı olana kadar zenginliği sürekli arttı.

(14) Davar ve sığır sürülerinin yanında, büyük bir hizmetkar tayfasına sahip olmuştu. Peliştiler onu kıskandılar.

(15) Peliştiler, babası Avraam’ın günlerinde babasının hizmetkarlarının kazmış oldukları tüm kuyuları tıkayarak toprakla doldurdular.

(16) Avimeleh, Yitshak’a, “Yanımızdan ayrıl, çünkü bizden çok daha güçlü hale geldin” dedi.

(17) Yitshak oradan ayrıldı ve yerleşmek üzere Gerar Vadisi’nde kamp kurdu.

(18) Yitshak, babası Avraam’ın günlerinde kazılmış olan ve Peliştiler’in, Avraam’ın ölümünden sonra tıkadıkları su kuyularını tekrar kazdı. Onlara, babasının vermiş olduğu isimlerin aynılarını verdi.

(19) Yitshak’ın hizmetkarları vadide kazı yaptılar ve orada, tatlı suyla coşan bir kuyu buldular.

(20) Gerar çobanları, Yitshak’ınkilerle sürtüşmeye girdiler ve “Su bizimdir!” dediler. [Yitshak] Kuyuya “İtiraz” adını verdi; çünkü ona itirazda bulunmuşlardı.

(21) Başka bir kuyu kazdılar ve onun için de sürtüşmeye girdiler. [Yitshak, bu kuyuya] “Suçlama” adını verdi.

(22) Oradan taşındı ve başka bir kuyu kazdı. Bu kez sürtüşmeye girmediler; bu sebeple adını “Geniş Alanlar” koydu. “Tanrı şimdi bizlere geniş alanlar bağışladı” dedi. “Artık ülkede verimli olabiliriz”.

(23) [Yitshak] Oradan Beer-şeva’ya çıktı.

(24) Tanrı o gece ona göründü ve “Ben, baban Avraam’ın Tanrısı’yım” dedi. “Korkma; çünkü Ben seninleyim. Kulum Avraam’ın hatırına seni mübarek kılacak ve soyunu çoğaltacağım”.

(25) [Yitshak] Orada bir mizbeah inşa etti ve Tanrı’ya İsmi’yle dua etti. Çadırını oraya dikti ve Yitshak’ın hizmetkarları orada bir kuyu kazdılar.

(26) Avimeleh, bir grup arkadaşı ve başkomutanı Fikol ile birlikte, Gerar’dan [Yitshak’a] geldi.

(27) Yitshak onlara “Neden bana geldiniz?” dedi. “Benden nefret ediyorsunuz – beni yanınızdan kovmuştunuz!”

(28) “Tanrı’nın seninle olduğunu tam olarak anladık” dediler. “Seninle aramızda bir yemin gerçekleşmesini öneriyoruz. Seninle antlaşma yapalım.

(29) Tıpkı sana dokunmadığımız gibi sen de bize zarar verme. Sana sadece iyilik yaptık ve seni barış içinde uğurladık. Sen şimdi Tanrı’nın mübarek kıldığı birisin”.

(30) [Yitshak] Onlara bir ziyafet verdi; yediler, içtiler.

(31) Sabah erken kalktılar ve birbirlerine yemin ettiler. Yitshak onları uğurladı ve [misafirler] onun yanından barış içinde ayrıldılar.

(32) Aynı gün, Yitshak’ın hizmetkarları gelip, kazdıkları [yeni] kuyuyla ilgili ona haber verdiler ve ona “Su bulduk!” dediler.

(33) [Yitshak kuyuya] Şiva adını verdi. Bu sebeple şehrin adı bugüne kadar Beer-şeva’dır.

(34) Esav 40 yaşındayken Hiti [milletinden] Beeri’nin kızı Yeudit’le ve Hiti Elon’un kızı Basemat’la evlendi. 35 [Bu kadınlar] Yitshak ve Rivka için birer sıkıntı kaynağı oldular.