(1) Tanrı, Moşe'ye - ve Aaron'a - konuşarak [şöyle] dedi:

(2) "Bene-Yisrael, herkes atasal ailesinin amblemini taşıyan sancağının yakınında [olacak şekilde] kamp kuracaklardır. Buluşma Çadırı'nın çevresi boyunca [belirli bir] mesafede kamp kuracaklardır.

(3) "Önde, [yani] doğuda kamp kuracak olanlar, [tüm] kolordularıyla [birlikte], Yeuda kampı sancağı[na bağlı kabilelerdir.] "Yeuda-oğullarının başkanı: Nahşon ben Aminadav.

(4) Kolordusu ve sayıları: 74.600.

(5) "[Yeuda'nın] Yanında kamp kuracak olanlar: "Yisahar kabilesi: Yisahar-oğullarının başkanı: Netanel ben Tsuar.

(6) Kolordusu ve sayıları: 54.400.

(7) "Zevulun kabilesi: Zevulun-oğullarının başkanı: Eliav ben Helon.

(8) Kolordusu ve sayıları: 57.400.

(9) "Yeuda kampının toplam sayısı, [tüm] kolordularıyla 186.400'dür. [Bu kamptakiler, yolculuk sırasında] İlk sırada ilerleyeceklerdir.

(10) "Reuven kampı sancağı[na bağlı olanlar, tüm] kolordularıyla güneyde [yer alacaklar]. "Reuven-oğullarının başkanı: Elitsur ben Şedeur.

(11) Kolordusu ve sayıları: 46.500.

(12) "[Reuven'in] Yanında kamp kuracak olanlar: "Şimon kabilesi: Şimon-oğullarının başkanı: Şelumiel ben Tsurişaday.

(13) Kolordusu ve sayıları: 59.300.

(14) "Ve Gad kabilesi: Gad-oğullarının başkanı: Elyasaf ben Reuel.

(15) Kolordusu ve sayıları: 45.650.

(16) "Reuven kampının toplam sayısı, [tüm] kolordularıyla 151.450'dir. İkinci sırada ilerleyeceklerdir.

(17) "Buluşma Çadırı [ve] Leviler'in kampı, [diğer] kampların arasında ilerleyecektir."[Bene-Yisrael] Nasıl kamp yapacaklarsa öyle yolculuk edeceklerdir - sancaklarına göre herkes [kendi uygun] yerinde [olacaktır].

(18) "[Tüm] Kolordularıyla, Efrayim kampı sancağı[na bağlı olanlar] batıda [yer alacaklar]. "Efrayim-oğullarının başkanı: Elişama ben Amiud.

(19) Kolordusu ve sayıları: 40.500.

(20) "[Efrayim'in] Yanında [kamp kuracak olanlar]: "Menaşe kabilesi: Menaşe-oğullarının başkanı: Gamliel ben Pedatsur.

(21) Kolordusu ve sayıları: 32.200.

(22) "Ve Binyamin kabilesi: Binyamin-oğullarının başkanı: Avidan ben Gidoni.

(23) Kolordusu ve sayıları: 35.400.

(24) "Efrayim kampının toplam sayısı, [tüm] kolordularıyla 108.100'dür. Üçüncü sırada ilerleyeceklerdir.

(25) "Dan kampı sancağı[na bağlı olanlar, tüm] kolordularıyla kuzeyde [yer alacaklar]. "Dan-oğullarının başkanı: Ahiezer ben Amişaday.

(26) Kolordusu ve sayıları: 62.700.

(27) "[Dan'ın] Yanında kamp kuracak olanlar: "Aşer kabilesi: Aşer-oğullarının başkanı: Pagiel ben Ohran.

(28) Kolordusu ve sayıları: 41.500.

(29) "Ve Naftali kabilesi: Naftali-oğullarının başkanı: Ahira ben Enan.

(30) Kolordusu ve sayıları: 53.400.

(31) "Dan kampının toplam sayısı 157.600'dür. Sancaklarına göre son sırada ilerleyeceklerdir."

(32) Bene-Yisrael'in atasal ailelerine göre sayıları bunlardı. [Tüm] Kolordularıyla, kampların toplam nüfusu 603.550'ydi.

(33) Tanrı'nın Moşe'ye emretmiş olduğu şekilde, Leviler Bene-Yisrael'in arasında sayılmadılar.

(34) Bene-Yisrael, Tanrı'nın Moşe'ye emretmiş olduğu her şeye uygun davrandılar. Bu şekilde sancaklarına göre kamp kurdular ve bu şekilde yolculuk ettiler: Herkes kendi ailesiyle, kendi atasal evinin yanında [yer aldı]