(1) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Gör; [bir] isim atadım: Yeuda kabilesinden Hur’un oğlu Uri’nin oğlu Betsalel.

(3) Onu Tanrısal bir ruhla – akıl, anlayış, bilgi ve her türlü işte [ustalıkla] donattım.

(4) [Bu sayede] Titiz hesaplar yapacak, altın, gümüş ve bakırla [çalışacak].

(5) Dolgu taşı ustalığı ve doğramacılık – her türlü işi [yapabilecek].

(6) “Yanına [yardımcı olarak], Dan kabilesinden Ahisamah’ın oğlu Aoliav’ı da verdim. [İkisine ek olarak] Doğal yeteneğe sahip herkesin kalbine de akıl bahşettim.“Böylece, sana emretmiş olduğum her şeyi yapacaklardır:

(7) Buluşma Çadırı’nı, Tanıklık [Levhaları] için sandığı, üzerindeki kapağı ve Çadır’ın tüm bölümlerini,

(8) masayı ve araçlarını, saf Menora’yı ve araçlarını, tütsü Mizbeahı’nı,

(9) korban Mizbeahı’nı ve araçlarını, kazanı ve kaidesini;

(10) nakliye brandalarını, Koen Aaron’un kutsiyet giysilerini ve oğullarının yüksek hizmet için [giyecekleri] giysilerini;

(11) mesh yağını ve Kodeş için güzel koku tütsüsünü – [yani] sana emrettiğim her şeyi yapacaklar.”

(12) Tanrı, Moşe’ye [şöyle] dedi:

(13) “Sana gelince; Bene- Yisrael’e konuş ve [şöyle] söyle: Yine de, Şabatlarım’ı gözetmelisiniz. Zira [Şabat], sizi Benim – Aşem’in – kutsal kıldığımın bilinmesi için, nesilleriniz boyunca, sizinle aramda bir işarettir.

(14) Şabat’ı korumalısınız – çünkü o sizin için kutsaldır ve onun [kutsiyetini] ihlal eden, kesinlikle idam edilecektir – çünkü [Şabat günü] içinde her kim melaha yaparsa, o can, halkının içinden kesilip atılacaktır.

(15) Altı gün boyunca iş yapılabilir; fakat Cumartesi, tam bir işten el çekme günüdür – Tanrı Adına kutsaldır. Şabat günü melaha yapan herkes kesinlikle idam edilecektir.

(16) “Bene-Yisrael, Şabat’ı nesilleri boyunca ebedi bir antlaşma şeklinde uygulayarak Şabat’ı gözetsinler.

(17) [Çünkü] O, Bene-Yisrael ile aramda, Tanrı’nın gökleri ve yeryüzünü altı günde yaptığına, yedinci günde ise işi bırakıp dinlendiğine dair ebedi bir işarettir.”

(18) [Tanrı], Sinay dağında onunla konuşmayı tamamladığında, Moşe’ye iki Tanıklık Levhası’nı verdi. [Bunlar] Tanrı’nın Parmağı’yla yazılı olan taş levhalardı.