(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(2) “Aaron’a konuş ve ona [şunları] söyle: ‘Kandilleri yaktığında, [alevleri] Menora’nın merkezine doğru [yönlendirilmiş olsun]. Yedi kandil [bu şekilde] ışık verecektir’”.

(3) Aaron böyle yaptı; Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu gibi, [Menora’nın] kandillerini, [onları] Menora’nın merkezine doğru [yönlendirerek] yaktı.

(4) Menora’nın işçiliği şöyleydi: Yekpare altından [yapılmıştı]. Tabanına kadar, çiçeğine kadar yekpareydi. Tanrı’nın Moşe’ye gösterdiği görüntüye uygun olarak – Menora’yı işte tam olarak böyle yapmıştı.

(5) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(6) “Leviler’i Bene-Yisrael’in içinden al ve onları arındır.

(7) Onları arındırmak için şöyle yapacaksın: Üzerlerine paklama suyu serpeceksin. [Ama önce] Tüm bedenlerinden ustura geçirsinler. [Sonra bedenlerini ve] Giysilerini mikveye daldırıp arınacaklardır.

(8) “[Ardından,] Yağla yoğrulmuş kaliteli undan Minhasıyla [birlikte] genç bir boğa alacaklar. Ayrıca Hatat-korbanı olarak ikinci bir boğa alacaksın.

(9) “Leviler’i Buluşma Çadırı’nın önüne yaklaştırıp, tüm Bene-Yisrael cemaatini toplayacaksın.

(10) Leviler’i Tanrı’nın Huzuru’na yaklaştıracaksın ve Bene-Yisrael, ellerini Leviler’in üstüne dayayacaklar.

(11) Aaron, Bene-Yisrael’den Leviler’i Tanrı’nın Huzuru’nda Tenufa [hareketleriyle] sallayacak ve [Leviler] Tanrı’nın hizmetini gerçekleştirmek için [yetkili ve görevli] olacaklar.

(12) “Leviler, ellerini boğaların başına dayayacaklar. Leviler için onarım sağlamak üzere, Tanrı Adına, [boğaların] birini Hatat-korbanı, birini de Ola-korbanı yapacaksın.

(13) Leviler’i Aaron’un ve oğullarının önünde hazır edecek, onları Tanrı Adına Tenufa [hareketleriyle] sallayacaksın.

(14) [Böylelikle] Leviler’i Bene-Yisrael’in içinden ayırmış olacaksın ve Leviler Bana ait olacaklar.

(15) “Bundan sonra Leviler Buluşma Çadırı’na hizmet etmeye gelecekler. Onları arındıracak ve onları Tenufa [hareketleriyle] sallayacaksın.

(16) Çünkü onlar Bene-Yisrael’in içinden [ayrılıp] Bana verilmişlerdir. Onları, tüm rahim açanların, [yani] Bene-Yisrael’den herkesin behorunun yerine, Kendim’e aldım.

(17) “Zira ister insan ister hayvan olsun, Bene-Yisrael’deki tüm behorlar Bana aitti. Mısır Ülkesi’nde tüm behorları öldürdüğüm zaman onları Kendi Adıma kutsal kılmıştım.

(18) Ama [şimdi] Leviler’i, Bene-Yisrael’deki tüm behorların yerine aldım

(19) ve Bene-Yisrael’in Buluşma Çadırı’ndaki görevlerini yerine getirmek ve Bene-Yisrael için onarım sağlamak üzere, Leviler’i Bene-Yisrael’in içinden [ayırarak, Koenler’e] tabi [olacak şekilde] Aaron’a ve oğullarına verdim. Böylece Bene-Yisrael’in Kutsal’a yaklaşmalarıyla Bene-Yisrael’in başlarına bela gelmeyecektir.”

(20) Moşe, Aaron ve tüm Bene-Yisrael cemaati, Leviler’e, Tanrı’nın Moşe’ye Leviler’le ilgili emretmiş olduğunun tümünü yaptı. Bene-Yisrael, [gerekenleri,] onlara [tam olarak] bu şekilde yaptılar.

(21) Leviler paklandılar, [bedenlerini ve] giysilerini mikveye daldırdılar. Aaron onları Tanrı’nın Huzuru’nda Tenufa [hareketleriyle] salladı. Aaron [Leviler] için onarım sağladı ve onları arındırdı.

(22) Ve bunun ardından Leviler, Buluşma Çadırı’ndaki görevlerini Aaron’un ve oğullarının önünde yerine getirmek üzere geldiler. [Koenler, Leviler] İçin [gere-kenleri], Tanrı’nın Moşe’ye Leviler’le ilgili emrettiğine harfiyen uygun şekilde yaptılar.

(23) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(24) “Leviler’e dair [kanun] budur: [Bir Levi] Yirmi beş yaştan itibaren Buluşma Çadırı’nın işinde görev ekibini oluşturmaya gelecektir.

(25) Elli yaşından [sonra] ise iş ekibinden dönecek, artık çalışmayacaktır.

(26) Nöbet tutup Buluşma Çadırı’nda kardeşleriyle birlikte hizmet edecek, [fiziksel] iş yapmayacaktır. Görevleriyle ilgili olarak Leviler’e böyle yapacaksın.