(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) Bene-Yisrael’e emret ve onlara [şöyle] söyle: “Kenaan [adlı] Ülke’ye girmek üzere olduğunuz için [bilmelisiniz:] Miras olarak paylaşacağınız Ülke, Kenaan Ülkesi, sınırları itibariyle şudur:

(3) “Güney tarafı Edom topraklarının yanında Tsin çölünden [başlayacaktır]. Güney sınırınız[ın başlangıç noktası], Ölü Deniz’in [güney] ucunun doğusunda olacak.

(4) Sınırınız Maale Akrabim’in güneyine kıvrılacak, Tsin’e geçecek ve uç noktaları Kadeş Barnea’nın güneyinde olacak. [Sınır oradan] Hatsar Adar’a doğru çıkıntı yapıp Atsmon’a geçecek.

(5) Sınır, Atsmon’dan Mısır ırmağına kıvrılacak ve uç noktaları Akdeniz’e [ulaşacak].

(6) “Batı sınırı: Sizin için Akdeniz ve [oradaki] kıta sahanlığı olacaktır. Batı sınırınız bu olacak.

(7) “Kuzey sınırınız ise şöyle olacak: Kendinize Akdeniz’den Or Aar’a doğru bir hat çekeceksiniz.

(8) Or Aar’dan Hamat yoluna hat çizin. Sınırın uç noktaları Tsedad’a [ulaşacak].

(9) Sonra sınır Zifron’a çıkıntı yapacak ve uç noktaları Hatsar Enan’da olacak. Kuzey sınırınız bu olacaktır.

(10) “Doğu sınırınızı Hatsar Enan’dan Şefam’a doğru dışa kavisli tutacaksınız.

(11) Sınır, Şefam’dan, Ayin’in doğusunda Rivla’ya inecek. Sınır [daha da] inip Kineret gölünün doğu kıyısına temas edecek.

(12) Sınır Yarden’e inecek ve uç noktaları Ölü Deniz olacak. “Onu çevreleyen sınırlarıyla Ülkeniz budur.”

(13) Moşe, Bene-Yisrael’e şöyle emretti: “Kurayla miras alacağınız Ülke budur. Tanrı [burayı] dokuz buçuk kabileye vermeyi emretti,

(14) zira tüm atasal evleriyle Reuveni-oğulları kabilesi ile tüm atasal evleriyle Gadi-oğulları ve Menaşe kabilesinin yarısı, miraslarını aldılar.”

(15) Bu iki buçuk kabile, miraslarını Yarden’in Yeriho [bölgesine göre] öte yanında, doğudaki ön cephede almışlardı.

(16) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(17) “Ülke’yi sizin adınıza miras alacak kişilerin isimleri şunlardır: [Yönetimde] Koen Elazar ve Yeoşua bin Nun [olacak].

(18) Ayrıca Ülke’yi miras edinmeleri için her kabileden bir başkan alacaksınız.

(19) Bu kişilerin isimleri şunlardır: “Yeuda kabilesi adına Kalev ben Yefune.

(20) “Şimon-oğulları kabilesi adına Şemuel ben Amiud.

(21) “Binyamin kabilesi adına Elidad ben Kislon.

(22) “Dan-oğulları kabilesi adına, başkan, Buki ben Yogli.

(23) “Yosef-oğullarından, “Menaşe-oğulları kabilesi adına, başkan, Haniel ben Efod.

(24) “Efrayim-oğulları kabilesi adına, başkan, Kemuel ben Şiftan.

(25) “Zevulun-oğulları kabilesi adına, başkan, Elitsafan ben Parnah.

(26) “Yisahar-oğulları kabilesi adına, başkan, Paltiel ben Azan.

(27) “Aşer-oğulları kabilesi adına, başkan, Ahiud ben Şelomi.

(28) “Naftali-oğulları kabilesi adına, başkan, Pedael ben Amiud.

(29) “Tanrı’nın, Bene-Yisrael’e Kenaan Ülkesi’nde miras vermelerini emrettiği [kişiler] bunlardır.