(1) Gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünler] ile kutsiyete hizmet edecek nakliye brandalarını yaptılar. Koen Aaron’un kutsiyet giysilerini de [bu ipliklerle] yaptılar. [Hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].

(2) [İlgili usta] Efod’u, altın [sırma], gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin], eğrilmiş ketenle [bükülmesinden elde edilmiş ipliklerle] yaptı.

(3) Altını [döverek] ince saclar şeklinde yaydılar ve titizlikle hesaplanmış [desenle dokuma] yapmak üzere, gök mavisi [yünün] içine, erguvani [yünün] içine, kırmızı [yünün] içine ve ketenin içine katmak için, [bu ince sacları] sırmalar halinde kesti.

(4) [Efod’a] İki köşesine bağlı omuz askısı yaptılar. [Bu askılar, ona] Dikilmişti.

(5) Üst kenarındaki düzenleme kuşağı da, altın [sırma], gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin], eğrilmiş ketenle [bükülmesinden elde edilmiş ipliklerle; Efod’un] bir parçası olarak, [aynı] onun örgü şekliyle [örüldü. Hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].

(6) Şoam taşlarını, altın birer yuva ile sarılı olarak hazırladılar. [Taşlar] Yisrael’in oğullarının isimleriyle, mühür oyuğu şeklinde hakkedilmişti.

(7) [İlgili kişi] Onları, Yisrael’in oğulları adına bir hatırlatıcı olarak Efod’un omuz askılarına yerleştirdi.

(8) Efod’un yapıldığı şekilde, altın [sırma], gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin], eğrilmiş ketenle [bükülmesinden elde edilmiş iplikler kullanarak] titizlikle hesaplanmış [bir desenle] Hoşen’i yaptı.

(9) Kare şeklindeydi. Yani Hoşen’i iki katlı halde yapmışlardı ve katlandığında, boyu 1 zeret, eni de 1 zeretti.

(10) Onu dört sıra taşla doldurdular: Odem, Pitda ve Bareket – bu ilk sıraydı.

(11) İkinci sıra: Nofeh, Sapir ve Yaalom.

(12) Üçüncü sıra: Leşem, Şevo ve Ahlama.

(13) Dördüncü sıra: Tarşiş, Şoam ve Yaşefe. [Tüm sıralar, içerdikleri] Dolgularına uygun [hacme sahip] altın birer yuva ile sarılıydı.

(14) Bu taşlar Yisrael’in oğullarının isimlerine göreydi – onların isimlerine karşılık on iki tane. On iki kabile için, her birinin ismi [taşların üzerinde] mühür oyuğu şeklinde [yer alıyordu].

(15) Hoşen için, ip örgüsü ile saf altından kenar kabloları yaptılar.

(16) İki altın yuva ve iki altın halka yaptılar. Bu iki halkayı Hoşen’in iki [üst] köşesine taktılar.

(17) İki altın ipi, Hoşen’in köşeleri üzerindeki bu iki halkadan geçirdiler

(18) ve iki ipin ikişer ucunu, iki yuvaya iliştirdiler. [Yuvaları] Efod’un omuz askılarına, [Efod’un] yüzüne [gelecek şekilde] taktılar.

(19) İki altın halka yaptılar ve [onları] Hoşen’in iki [alt] köşesine, Efod’u gören iç kenarına yerleştirdiler.

(20) İki altın halka [daha] yaptılar ve onları Efod’un omuz askılarının başlangıç noktalarında [Efod’un] yüzüne [gelecek şekilde], dikiş yerinin hizasına, Efod’un kuşağının hemen üstüne taktılar.

(21) Efod’un kuşağının [hemen] yukarısında olması için, Hoşen’i, [alt] halkalarından, gök mavisi [yünden] bir sicimle Efod’un halkalarına bağladılar. Hoşen, Efod’un üzerinden ayrılmayacak [şekilde yerleştirilmişti]. [Tüm bunlar,] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].

(22) Efod’un [altına giyilen] üstlüğü, örgü işiyle, tümüyle gök mavisi [yünden] yaptılar.

(23) [Üstlüğün baş] Açıklığı, bir zırhın [baş] açıklığı gibi içine [doğru katlıydı]; açıklığının kıyısı boyunca bisiklet yakası vardı [ve bu haliyle] yırtılmaması garanti altına alınmıştı.

(24) Üstlüğün eteklerine, eğrilmiş gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerden] narlar yaptılar.

(25) Saf altın çıngıraklar yaptılar ve bu çıngırakları narların aralarına dizdiler. [Böylece, çıngıraklar] Çevre boyunca üstlüğün eteklerinde, narların aralarında [yer aldı].

(26) Çevre boyunca üstlüğün eteklerinde bir çıngırak ve bir nar, bir çıngırak ve bir nar [vardı. Hepsi] Hizmet içindi. [Tüm bunlar,] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].

(27) Aaron ve oğulları için entarileri örgü işi ketenden yaptılar.

(28) Keten sarığı, görkemli keten kepleri, keten donları – [hepsini] eğrilmiş ketenden [yaptılar].

(29) Kuşağı da, gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerle] nakşedilmiş olarak eğrilmiş ketenden [yaptılar]. [Tüm bunlar,] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].

(30) Kutsal taç Tsits’i saf altından yaptılar ve üzerine mühür oyuğu şeklinde bir yazıyla “Kodeş L’Y-E-V-E” yazdılar.

(31) Üzerine, yukarıda sarığın üstüne yerleştirmek için gök mavisi [yünden] bir sicim iliştirdiler. [Tüm bunlar,] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].

(32) Buluşma Çadırı Mişkan’ın tüm işi böylece tamamlandı. Bene-Yisrael, [Mişkan’la ilgili çalışmayı], Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu her şeye harfiyen uygun şekilde yerine getirmişlerdi.

(33) Mişkan’ı Moşe’ye getirdiler; Çadır’ı ve tüm aksesuarlarını: erkek kopçalarını, kalaslarını, sürgülerini, sütunlarını ve yuvalarını;

(34) kızıllaştırılmış koç derisinden örtüyü, işlenmiş mavi deriden örtüyü ve perde [şeklindeki] ayıracı;

(35) Tanıklık sandığını, sırıklarını ve kapağı;

(36) masayı, tüm araçlarını ve özel ekmekleri;

(37) saf Menora’yı, kandillerini (belirli diziliş kandillerini), [Menora’nın] tüm araçlarını ve aydınlatma yağını;

(38) altın Mizbeah’ı, mesh yağını, rayiha tütsüsünü ve çadır girişinin perdesini;

(39) bakır Mizbeah’ı ve ona ait delikli bakır şeridi, [Mizbeah’ın] sırıklarını ve tüm araçlarını, kazanı ve kaidesini;

(40) avlunun asma perdelerini, direklerini, yuvalarını ve avlu girişi için olan paravanı, [avlunun] kordonlarını ve kazıklarını, Buluşma Çadırı’nın – Mişkan’ın hizmet araçlarının tümünü;

(41) kutsiyete hizmet edecek nakliye brandalarını, Koen Aaron’un kutsiyet giysilerini ve oğullarının Koenlik etmek için [giyecekleri] giysilerini.

(42) Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu gibi – harfiyen; Bene-Yisrael, tüm işi bu şekilde yerine getirmişlerdi.

(43) Moşe tüm çalışmayı gördü. Gerçekten de onu harfiyen, Tanrı’nın emretmiş olduğu şekilde yapmışlardı. Moşe onları mübarek kıldı.