(1) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Bene-Yisrael’e emret ve onlara [şunları] söyle: Benim Adıma memnuniyetle kabul edeceğim şekilde [yapılan] Korbanım’ı, ateşlerimin yiyeceğini, vaktinde getirmeye özen gösterin.

(3) “Onlara söyle: Tanrı Adına getirmeniz gereken yakılan-korban şudur: Daimi Ola-korbanı [olarak] her gün birer yaşında kusursuz iki [erkek] kuzu.

(4) Bir kuzuyu sabah, ikinci kuzuyu da akşama doğru yapacaksın.

(5) [Yanında,] Minha olarak, [elde] ezilmiş [zeytinden elde edilen] 1/4 in yağla yoğrulmuş 1/10 efa en iyi un [getirmelisin].

(6) “Daimi Ola-korbanı, Sinay dağında Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği şekilde yapılmış olan yakılan-korban[la aynı]dır.

(7) [Bu korbanın] Nesehi, her kuzu için, Tanrı Adına bir sert içki Nesehi [şeklinde] kutsal bölgede dökülen 1/4 in [şaraptır].

(8) “[İşlemlerini] Akşama doğru yapacağın ikinci kuzuyu da, sabahki [korbanın] Minhası ve Nesehi’nin aynısıyla, Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği bir yakılan-korban [şeklinde] yapacaksın.

(9) “Şabat gününde, birer yaşında iki kusursuz [erkek] kuzu ile Minha olarak yağla yoğrulmuş 2/10 [efa] en iyi un ve [uygun] Nesehini [getireceksiniz].

(10) “[Bu,] Şabat’a ait Ola-korbanıdır [ve sadece kendi] Şabatı’nda, daimi Ola-korbanı ve Nesehi’ne ek olarak [getirilecektir].

(11) “Roş-Hodeşleriniz’de, Tanrı Adına Ola-korbanı getireceksiniz: [Hepsi] Kusursuz [olmak üzere], iki genç boğa, bir koç ve birer yaşında yedi [erkek] kuzu.

(12) Her boğa için Minha olarak, yağla yoğrulmuş 3/10 [efa] en iyi un, tek koç için Minha olarak, yağla yoğrulmuş 2/10 [efa] en iyi un,

(13) her kuzu için Minha olarak, yağla yoğrulmuş 1/10’ar [efa] en iyi un [getirilecektir. Böylece bu] Ola-korbanı, Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği bir yakılan-korban [teşkil edecektir].

(14) Nesehleri ise, boğa başına 1/2 in, koç için 1/3 in, kuzu başına da 1/4 in şarap olacaktır. “Bu, [Roş-]Hodeş’e ait Ola-korbanıdır ve yılın [tüm] ayları için [sadece kendi Roş-]Hodeşi’nde [getirilecektir].

(15) “Tanrı Adına Hatat-korbanı olarak bir de teke [getirmelisiniz]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı’na ek olarak yapılacaktır – ve Nesehi.

(16) “İlk ayda, ayın on dördüncü günü, Tanrı Adına Pesah [-korbanı vaktidir].

(17) Ve bu ayın on beşinci gününde bir bayram [başlayacaktır. Bu günden itibaren] Yedi gün boyunca matsa yenecektir.

(18) “İlk gün kutsal bir bayramdır; hiçbir bayağı melaha yapmayın.

(19) “Tanrı Adına Ola-korbanı [şeklinde,] yakılan-korban getireceksiniz: İki genç boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu. [Bunların hepsi] Sizin için kusursuz olmalıdır.

(20) [Bunların] Minhaları, yağla yoğrulmuş en iyi undur – [bunu] her boğa için 3/10 [efa] ve koç için 2/10 [efa ile] yapın.

(21) Yedi kuzu için ise, [Minhayı] kuzu başına 1/10 [efa ile] yapacaksın.

(22) “Ayrıca size onarım sağlaması için bir Hatat-tekesi [getirin].

(23) “[Tüm] Bunları, daimi Ola-korbanı olarak [getirilen] sabaha ait Ola-korbanından ayrı yapacaksınız.

(24) “Yedi gün boyunca her gün bunların aynısını yapmalısınız. [Bu işlemler,] Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek bir yakılan-korban içeriği şeklinde, daimi Ola-korbanına ek olarak yapılacaktır – ve Nesehi.

(25) “Yedinci gün sizin için kutsal bir bayramdır; hiçbir bayağı melaha yapmayın.

(26) “Haftalarınız[ın sayımının tamamlanması] ile birlikte, turfandalar gününde Tanrı Adına yeni bir Minha-korbanı getirdiğinizde sizin için kutsal bir bayram olacaktır, hiçbir bayağı melaha yapmayın.

(27) “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde Ola-korbanı getirin: İki genç boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu.

(28) [Bunların] Minhaları yağla yoğrulmuş en iyi undur – her boğa için 3/10 [efa], tek koç için 2/10 [efa]

(29) ve yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].

(30) “Sizin için onarım sağlamak üzere bir [de] teke [getireceksiniz].

(31) “[Tüm bunları] Daimi Ola-korbanı ve Minhasından ayrı yapacaksınız – sizin için [hepsi] kusursuz olmalıdır – ve [onların] Nesehleri.