(1) Betsalel, sandığı akasya ağacından yaptı. [Sandığın] Boyu 2,5 ama, eni 1,5 ama, yüksekliği de 1,5 amaydı.

(2) Onu içten ve dıştan saf altınla kapladı. Ona, çevresi boyunca altın bir taç yaptı.

(3) Ona, dört köşesi için dört altın halka döktü. Bir kenarı için iki halka, diğer kenarı için de iki halka [yaptı].

(4) Akasya ağacından sırıklar yaptı ve onları altınla kapladı.

(5) Sırıkları, sandığı taşıma amacıyla, sandığın kenarlarındaki halkalara geçirdi.

(6) Saf altından, boyu 2,5 ama, eni de 1,5 ama [olan] bir kapak yaptı.

(7) İki tane de altın Keruvim yaptı. Onları, kapağın iki ucundan [döverek, kapakla] yekpare yaptı.

(8) Bir Keruv bir uçtan, diğer Keruv da diğer uçtan [olmak üzere], Keruvim’i kapaktan, [onun] iki ucundan [türer şekilde] yaptı.

(9) Keruvim, kanatlarını yukarıya doğru açmış, kanatlarıyla kapağa siper olur, yüzleri birbirine dönük haldeydiler. Keruvim’in yüzleri [aynı zamanda] kapağa doğru [eğik] idi.

(10) [İlgili usta] Masayı akasya ağacından yaptı. Boyu 2 ama, eni 1 ama, yüksekliği de 1,5 amaydı.

(11) Onu saf altınla kapladı ve ona, çevresi boyunca altın bir taç yaptı.

(12) [Masanın] Çevresi boyunca 1 tefah eninde bir kenarlık yapıp, [bahsedilen] altın tacı, [masanın] kenarlığına, [onu] çevreler şekilde yaptı.

(13) [Masa] için dört altın halka döktü ve bu halkaları, dört ayağındaki dört köşeye taktı.

(14) Masayı taşıma [amaçlı] sırıklara yuva [görevindeki bu] halkalar, kenarlığa bitişik haldeydi.

(15) Masayı taşımak için [gereken] sırıkları akasya ağacından yaptı ve onları altınla kapladı.

(16) Masanın üzerinde [yer alacak] olan araçları – ekmek kalıplarını, tütsü kepçelerini, oluklarını ve [ekmekler arasında] ayıraç görevi yapacak olan kenar desteklerini – saf altından yaptı.

(17) Menora’yı saf altından yaptı. Menora’yı yekpare yaptı – tabanı ve gövdesi, [dekoratif] kadehleri, kürecikleri ve çiçekleri, [tek bir altın kütlesinden dövülmek suretiyle] kendisindendi.

(18) Menora’nın bir yanında üç kol, diğer yanında da üç kol [olmak üzere], yanlarından altı kol çıkıyordu.

(19) Bir kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir çiçek; [diğer bir] kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir çiçek – Menora’dan çıkan her kol için aynı [dekorasyon geçerliydi].

(20) Menora’da ise, dört süslü kadeh [bulunuyordu; Menora’nın, ayrıca] kürecikleri ve çiçekleri [vardı].

(21) Ondan, [zıt yönlere doğru çıkan ilk] kol çiftinin altında bir kürecik, ondan [çıkan sonraki] kol çiftinin altında bir kürecik ve ondan [çıkan son] kol çiftinin altında bir kürecik [vardı]. Ondan çıkan altı kol için aynı [durum geçerliydi.

(22) Kolların] Düğmeleri ve [düğmelerin] kolları, [Menora’nın] kendisindendi; [Menora’nın] tümü, saf altından [dövülerek] yekpare [yapılmıştı].

(23) [İlgili usta, Menora’nın] Kandillerini yedi tane yaptı. [Fitil] Cımbızları ve [kül] kepçecikleri de saf altındandı.

(24) Onu ve tüm araçlarını, 1 kikar saf altından yapmıştı.

(25) Tütsü Mizbeahı’nı akasya ağacından yaptı. Boyu 1 ama, eni 1 ama – kare şeklinde – yüksekliği de 2 amaydı. Çıkıntıları kendisindendi.

(26) Onu saf altınla kapladı: üstünü, çevre duvarlarını ve çıkıntılarını. Ayrıca ona, çevresi boyunca altın bir taç yaptı.

(27) Onun için, tacının altına [gelecek şekilde, karşılıklı] iki kenarındaki iki köşesine, onu taşımakta kullanılacak sırıklara yuva olarak iki altın halka yaptı.

(28) Sırıkları da akasya ağacından yaptı ve onları altınla kapladı.

(29) Parfümcü ustalığıyla, mesh yağını kutsal, rayiha tütsüsünü de saf yaptı.