(1) Bu, Adam’ın soyunun anlatımıdır: Tanrı, insanı yarattığı günde, onu Tanrı’nın benzerliğinde yaptı.

(2) Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları mübarek kıldı ve onları yarattığı günde onlara insan (Adam) ismini verdi.

(3) Adam 130 yıl yaşadı; kendi benzeyişi ve şeklinde bir oğlu oldu. Ona Şet adını verdi.

(4) Adam, Şet doğduktan sonra 800 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(5) Adam’ın yaşadığı tüm günleri 930 yıldı; ve öldü.

(6) Şet 105 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Enoş

(7) Şet, Enoş doğduktan sonra 807 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(8) Şet’in tüm günleri 912 yıldı; ve öldü

(9) Enoş 90 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Kenan.

(10) Enoş, Kenan doğduktan sonra 815 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(11) Enoş’un tüm günleri 905 yıldı; ve öldü.

(12) Kenan 70 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Maalalel.

(13) Kenan, Maalalel doğduktan sonra 840 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(14) Kenan’ın tüm günleri 910 yıldı; ve öldü.

(15) Maalalel 65 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Yered.

(16) Maalalel, Yered doğduktan sonra 830 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(17) Maalalel’in tüm günleri 895 yıldı; ve öldü.

(18) Yered 162 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Hanoh.

(19) Yered, Hanoh doğduktan sonra 800 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(20) Yered’in tüm günleri 962 yıldı; ve öldü.

(21) Hanoh 65 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Metuşelah.

(22) Hanoh, Metuşelah doğduktan sonra 300 yıl Tanrı ile yürüdü ve oğulları ve kızları oldu.

(23) Hanoh’un tüm günleri 365 yıldı

(24) Hanoh Tanrı ile yürüdü ve artık varolmadı; çünkü Tanrı onu aldı.

(25) Metuşelah 187 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Lemeh.

(26) Metuşelah, Lemeh doğduktan sonra 782 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(27) Metuşelah’ın tüm günleri 969 yıldı; ve öldü.

(28) Lemeh 182 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu.

(29) “Bu, bizi işimizden ve Tanrı’nın lanetlemiş olduğu topraktan kaynaklanan ıstırabımızdan ferahlatacak” diyerek adını Noah koydu.

(30) Lemeh, Noah doğduktan sonra 595 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(31) Lemeh’in tüm günleri 777 yıldı; ve öldü.

(32) Noah 500 yaşındaydı ve Noah, Şem’e, Ham’a ve Yefet’e baba oldu.