(1) Tanrı, Moşe'ye - ve Aaron'a - konuşarak [şöyle] dedi:

(2) "Levi-oğullarının içinden, Keat-oğullarının nüfusunu, ailelerine ve atasal evlerine göre belirle.

(3) [Sayıma] Otuz yaştan itibaren, elli yaşa kadar olup, Buluşma Çadırı'nda iş yapmak üzere görev ekibine katılabilecek herkes [dahil edilecektir].

(4) "Keat-oğullarının Buluşma Çadırı ile ilgili işleri şöyledir: En üst düzeyde kutsal [eşyalar. Şöyle ki:]

(5) "Kamp yola çıkacağı zaman, Aaron, oğullarıyla gelecek. [Birlikte] Perde [şeklindeki] ayıracı indirerek Tanıklık Sandığı'nı onunla örtecekler.

(6) Üzerine mavi işlenmiş deriden örtü koyup, en üste tümüyle gök mavisi [renkte, yün] bir branda serecekler ve [sandığın] taşıma sırıklarını ayarlayacaklar.

(7) "İç masanın üzerine gök mavisi [yünden] bir branda serecekler. Üzerine ekmek kalıplarını, tütsü kepçelerini, oluklarını ve örtü görevi gören kenar desteklerini koy. [Ancak masada] Sürekli [duran] ekmek[ler, masanın] üzerinde kalacak.

(8) [Tüm bunların] Üstüne, kırmızı [yünden] bir branda serecekler, onu mavi işlenmiş deriden bir örtüyle örtecekler ve taşıma sırıklarını yerleştirecekler.

(9) "Gök mavisi [yünden] bir branda alıp, aydınlatma Menorası'nı, kandillerini, [fitil] cımbızlarını, [kül] kepçeciklerini ve onun hizmetinde kullandıkları tüm yağ kaplarını örtecekler.

(10) Onu ve tüm araçlarını mavi işlenmiş deriden bir kılıfa sokacaklar ve teskerenin üzerine yerleştirecekler.

(11) "Altın Mizbeah'ın üzerine gök mavisi [yünden] bir branda serecekler, onu mavi işlenmiş deriden bir örtüyle örtecekler ve taşıma sırıklarını yerleştirecekler.

(12) "Kutsal'ın içinde hizmet etmekte kullandıkları tüm hizmet araçlarını alıp gök mavisi [yünden] bir kumaşın içine koyacaklar ve onları mavi işlenmiş deriden bir örtüyle örterek teskerenin üzerine yerleştirecekler.

(13) "[Bakır] Mizbeah'ı külden arındıracaklar ve üzerine erguvani [yünden] bir branda serecekler.

(14) Üzerinde hizmet ederken kullandıkları tüm araçlarını, kor küreklerini, kancaları, faraşları ve çanakları - Mizbeah'ın tüm araçlarını - üzerine yerleştirecekler. Üstüne mavi işlenmiş deriden bir örtü serecekler ve taşıma sırıklarını yerleştirecekler.

(15) "Kamp yola çıkacağı zaman, Aaron ve oğulları kutsalı ve kutsiyete ait tüm eşyaları örtmeyi tamamlayacak. Keat-oğulları [bu eşyaları] taşımaya [ancak] bundan sonra gelecekler ki Kutsiyet'e temas ederek ölmesinler. "Tüm bunlar, Keat-oğullarının Buluşma Çadırı'ndaki yükleridir.

(16) "Koen [Gadol] Aaron'un oğlu Elazar'ın sorumluluğu, aydınlatma yağı, rayiha tütsüsü, daimi Minha-korbanı ve mesh yağıdır. [Ayrıca] Mişkan'ın tümünün ve ondaki, Kodeş ve araçlarıyla ilgili her şeyin yönetimi [de Elazar'ın görevidir]."

(17) Tanrı, Moşe'ye - ve Aaron'a - konuşarak [şöyle] dedi:

(18) "Keati-aileleri oymağının Leviler'in içinden kesilmelerine meydan vermeyin.

(19) Onlar için şunu yapın ki yaşamaya devam edebilsinler ve ölmesinler: Kodeş Akodaşim'e yaklaşacakları zaman Aaron ve oğulları gelip, [Keatiler'i,] her biri kendi işinde ve yükünde olacak şekilde düzenlesinler.

(20) [Bu sayede, Keatiler] Kutsal [eşyalar, muhafazalarının içine] yerleştirilirken [onları] görmeye gelip, ölmeyeceklerdir.

(21) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(22) “Gereşon-oğullarının nüfusunu da atasal evlerine ve ailelerine göre belirle.

(23) Onları, Buluşma Çadırı’nda iş yapmak üzere görev ekibini oluşturabilecek herkesi [göz önünde tutarak, yani] otuz yaştan itibaren elli yaşa kadar sayacaksın.

(24) “Gereşuni ailelerinin işi şudur: çalışmak ve taşımak.

(25) “[Şunları] Taşıyacaklar: Mişkan’ın goblenlerini, Buluşma Çadırı’nı, [Mişkan’ın] örtüsünü, en üstteki mavi işlenmiş deriden örtüyü, Buluşma Çadırı’nın girişindeki perdeyi,

(26) avlunun asma perdelerini, Mişkan ve Mizbeah’ı çevreleyen avlunun girişindeki açıklığın paravanını, [asma perdelerin] kordonlarını, tüm hizmet aletlerini ve kendilerine teslim edilecek her şeyi. [Gereşuniler, bu şekilde] Hizmet edeceklerdir.

(27) “Gereşuni-oğullarının tüm işleri – tüm taşıma ve tüm çalışma [görevleri] – Aaron ve oğullarının sözüne göre [yapılacaktır]. Tüm yüklerini onlara zimmetli olarak emanet edeceksiniz.

(28) “Gereşuni-oğulları ailelerinin Buluşma Çadırı’ndaki işleri budur. Sorumlulukları[nı], Koen Aaron’un oğlu İtamar’ın idaresi altında [yerine getireceklerdir].

(29) “Merari-oğulları… Onları ailelerine ve atasal evlerine göre say.

(30) Buluşma Çadırı’nın işini yapmak üzere görev ekibine katılabilecek herkesi [göz önünde tutarak, yani] otuz yaştan itibaren elli yaşa kadar sayacaksın onları.

(31) “[Merari-oğullarının,] Buluşma Çadırı’ndaki tüm işlerine dair taşıma sorumlulukları şöyledir: Mişkan’ın kalasları, sürgüleri, sütunları ve yuvaları,

(32) avlunun çevre boyunca [sıralanan] direkleri, [bu direklerin] yuvaları, çengelleri ve kordonları ile [bunlara] ait tüm gereçler ve tüm işler. “Taşıma sorumlulukları [dâhilindeki] eşyaları [Merari-oğullarına] ismen teslim edeceksiniz.

(33) “Bu [sayılanlar], Merari-oğulları ailelerinin Buluşma Çadırı’ndaki her türlü hizmetlerine dair işleridir. [Tüm bunlar] Koen Aaron’un oğlu İtamar’ın idaresi altında [yerine getirilecektir].”

(34) Moşe; Aaron ve toplumun başkanlarıyla [birlikte], Keati-oğullarını ailelerine ve atasal evlerine göre saydı.

(35) [Sayıma] Buluşma Çadırı’ndaki iş için görev ekibine katılabilecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli yaşına kadar olanlar [katıldı].

(36) Ailelerine göre sayıları 2750’ydi.

(37) Moşe ve Aaron’un, Tanrı’nın Moşe aracılığıyla [iletmiş olduğu] Sözü üzerine saydığı şekliyle, Keati ailelerinin – Buluşma Çadırı’nda hizmet edenlerin hepsinin – nüfusu buydu.

(38) Gereşon-oğullarının ailelerine ve atasal evlerine göre sayımları

(39) Buluşma Çadırı’ndaki iş için görev ekibine katılabilecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli yaşına kadar olanlar [göz önünde tutularak yapıldı].

(40) Ailelerine ve atasal evlerine göre sayıları 2630’du.

(41) Moşe ve Aaron’un, Tanrı’nın Sözü üzerine saydığı şekliyle, Gereşon-oğulları ailelerinin – Buluşma Çadırı’nda hizmet edenlerin hepsinin – nüfusu buydu.

(42) Merari-oğulları ailelerinin, ailelerine ve atasal evlerine göre sayımları

(43) Buluşma Çadırı’ndaki iş için görev ekibine katılabilecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli yaşına kadar olanlar [göz önünde tutularak yapıldı].

(44) Ailelerine göre sayıları 3200’dü.

(45) Moşe ve Aaron’un, Tanrı’nın Moşe aracılığıyla [iletmiş olduğu] Sözü üzerine saydığı şekliyle, Merari-oğulları ailelerinin nüfusu buydu.

(46) Moşe’nin, Aaron ve Yisrael başkanları ile [birlikte] ailelerine ve atasal evlerine göre Leviler’i saydığı tüm sayımlar

(47) Buluşma Çadırı’nda çalışma işi ve taşıma işi yapmak üzere [göreve] gelecek herkes, [yani] otuz yaştan itibaren elli yaşına kadar olanlar [göz önünde tutularak yapılmıştı].

(48) Sayıları 8580’di.

(49) [Moşe] Onları, Tanrı’nın Moşe aracılığıyla [iletmiş olduğu] Sözü üzerine, her biri kendi işi ve kendi yükünde [olacak şekilde] görevlendirdi. [Yaptığı] Atamalar [da] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapılmıştı].