(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Aaron’a ve oğullarına konuş. Bene-Yisrael’in Benim Adıma adadıkları kutsal şeylere karşı dikkatli olsunlar ki Kutsal İsmim’i ihlal etmesinler – Ben, Aşem’im.

(3) “Onlara [şöyle] söyle: Nesilleriniz boyunca, tüm soyunuzdan, Bene-Yisrael’in Tanrı Adına adadıkları kutsal şeylere, tuması [henüz] üzerindeyken yaklaşan herhangi bir kişi [olursa], o can Huzurum’dan kesilip atılacaktır – Ben, Aşem’im.

(4) “Aaron’un soyundan, tsaraat hastası ya da akıntılı herhangi bir kişi, arınana kadar kutsal [armağandan] yiyemez. [Aynı yasak,] Ölü nedeniyle tame [konumundaki birine] dokunmuş [bir kişi], kendisinden sperma çıkmış bir kişi,

(5) [ayrıca] onu tame yapacak her türlü küçük canlı [leşine] veya kendisini tame yapacak bir adama dokunmuş ya da tuması [insan kaynaklı diğer] herhangi bir şeyden kaynaklanan bir kişi [için de geçerlidir].

(6) “[Bunlardan herhangi birine] Temas etmiş kişi [en azından] gün batımına kadar tamedir ve [gündüz] bedenini mikveye daldırmadığı sürece ‘kutsal’ [armağandan] yiyemez.

(7) [Ama daldıysa] Güneş tamamen battıktan sonra ‘kutsal’ [nitelikli bazı yiyeceklerden] yiyebilir; zira bu [yiyecek] onun hakkıdır.

(8) “[Bir Koen] Onunla tame olacağı, ölmüş veya [ölümcül şekilde] yırtılmış [bir hayvanın etini] yememelidir – Ben, Aşem’im.

(9) “[Koenler] Nöbetim’i tutsunlar ki [kutsiyete] bağlı bir günah yüklenmesinler. [Aksi takdirde, bu armağanların kutsiyetini] İhlal etmiş olacakları için ölebilirler – Ben, [Koenler’i] kutsal kılan Aşem’im.

(10) “Koen olmayan kimse kutsal [armağandan] yiyemez. Bir Koen’in [yanında] mukim veya onun ücretli işçisi [durumundaki kişi de] kutsal [armağandan] yiyemez.

(11) “Ancak eğer Koen parasıyla edindiği bir köle satın alırsa, o [köle, kutsal armağandan] yiyebilir. [Benzer şekilde, Koen’in] Evinde doğan [köleler] – onun bu [özel] yiyeceğinden onlar yiyebilirler.

(12) “Bir Koen’in kızı, Koen olmayan bir adamla evlenirse, [Koenler’e yapılan] kutsal bağışı yiyemez.

(13) Ancak bir Koen’in [böyle bir] kızı dul ya da boşanmış durumuna düşerse ve [bu evlilikten] çocuğu yoksa, tıpkı çocukluğundaki gibi babasının evine geri döner ve babasının yiyeceğinden yiyebilir. “Koen olmayan kimse [kutsal armağandan] yiyemez.

(14) [Böyle bir] Kişi kazara kutsal [armağanı] yerse, kutsal [armağanın uygun bir karşılığını], üzerine beşinci bir pay ekleyerek Koen’e vermelidir.

(15) “[Böylece, Koen olmayanlar,] Bene-Yisrael’in Tanrı Adına ayırdıkları ‘kutsal’ [armağanlarının kutsiyetini] ihlal etmemelidirler.

(16) [Kendi] Kutsal [armağanlarını] yemekle, kendilerine ağır bir günah yüklemiş olacaklardır. Ben, [bu armağanları] kutsal kılan Aşem’im.”

(17) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(18) “Aaron’a, oğullarına ve tüm Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle: “Yisrael Ailesi’nden ya da Yisrael’e katılmış olan [Gerler’den] herhangi bir kişi, [insanların] her türlü genel vaat ya da her türlü belirli bağış olarak Tanrı Adına Ola-korbanı şeklinde getirdikleri [türden] korbanını getireceği zaman [uyması gereken kanun şöyledir]:

(19) “Kabul göreceğiniz şekilde, kusursuz [ve] erkek [olmak üzere] sığırdan, koyunlardan ya da keçilerden [getirebilirsiniz].

(20) Üzerinde kusuru olan herhangi [bir hayvanı korban olarak] getirmeyin, zira [Tanrı’nın Huzuru’nda] sizin adınıza kabul sağlamayacaktır.

(21) “[Benzer şekilde] Bir kişi, sığırdan ya da davardan [bir hayvanı], genel bir vaat ya da belirli bir bağış [şeklinde] ayırarak Tanrı Adına bir Şelamim-korbanı getirecekse, kabul sağlayabilmesi için [hayvan] eksiksiz olmalı, üzerinde hiçbir kusur olmamalıdır.

(22) “[Gözünde] Körlük [bulunan, herhangi bir yeri] kırık, kesik, siğili, uyuzu veya likeni olan – bunları Tanrı Adına [korban olarak] getiremezsiniz ve bunlardan [herhangi bir kısmı] Tanrı Adına yakılan-korban olarak Mizbeah’ın üzerine yerleştiremezsiniz.

(23) Organları orantısız ya da [toynakları] birleşik olan bir sığır ya da davar [söz konusu ise], onu [Kutsal Mekan için] gönülden bir armağan yapabilirsin; ancak [böyle bir hayvan, korbanlık bir] vaat olarak kabul sağlamayacaktır.

(24) “[Yine, testisleri] Sıkılmış, ezilmiş, koparılmış veya kesilmiş [bir hayvanı] Tanrı Adına [korban olarak] getiremezsiniz. [Bu işlemleri] Ülkenizde [bulunabilecek hiçbir hayvan türüne] yapmayın.

(25) “Yabancı birinin elinden [bağışlanmış bile olsa], Tanrınız’a ait yiyeceği bunların hiçbirinden getiremezsiniz; çünkü sakatlıkları vardır. Üzerlerinde kusur [olduğu sürece] sizin için kabul sağlamayacaklardır.”

(26) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(27) “Bir boğa, koyun ya da keçi doğduğunda, yedi gün boyunca annesinin altında olacak ve [sadece] sekizinci günden itibaren Tanrı Adına [Mizbeah’taki] ateşe uygun korban olarak kabul sağlayacaktır.

(28) “İster boğa [cinsinden] isterse de küçükbaş [olsun, dişi bir hayvanı] ve yavrusunu aynı günde kesmeyin.

(29) “Tanrı Adına bir Toda-kesimi gerçekleştireceğiniz zaman, [onu] kabul göreceğiniz şekilde [yani şu niyetle] kesin:

(30) O gün yenecektir ve ondan sabaha kadar [hiçbir şeyi] arta bırakmamalısınız – Ben Aşem’im.

(31) “Emirlerimi gözetin ve onları uygulayın – Ben, Aşem’im.

(32) “Kutsal İsmim’i ihlal etmeyin; Bene-Yisrael’in ara-sında Kutsal kılınmalıyım – Ben, sizi kutsal kılan Aşem’im.

(33) Sizi, size Tanrı olmak üzere Mısır Ülkesi’nden Çıkaran – Ben, Aşem’im.”