(1) [Tanrı,] Moşe’ye ise “Tanrı’ya çık” dedi. “Sen ve Aaron, Nadav ve Aviu, ve Yisrael’in ileri gelenlerinden yetmiş [tanesi – hepiniz, belirli bir mesafe] uzaktan eğilin.

(2) Fakat Moşe, Tanrı’ya yalnız yaklaşacak; diğerleri yaklaşmasın, halk da onunla birlikte çıkmasın”

(3) Moşe gelip, Tanrı’nın tüm Sözleri’ni ve tüm kanunları halka anlattı. Tüm halk bir ağızdan cevap vererek “Tanrı’nın konuştuğu her sözü yerine getireceğiz” dedi.

(4) Moşe, Tanrı’nın tüm Sözleri’ni yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir mizbeah ve Yisrael’in on iki kabilesine karşılık on iki anıt inşa etti.

(5) Bene-Yisrael’in [özel konumdaki] gençlerini gönderdi. [Bunlar,] Ola-korbanları getirdiler ve Tanrı adına şelamim-korbanları [olarak, erkek] sığırlar kestiler.

(6) Moşe, kanın yarısını alıp çanaklara koydu; kanın [diğer] yarısını ise, mizbeahın üzerine serpti.

(7) Antlaşma Kitabı’nı aldı ve yüksek sesle halka okudu. [Bene-Yisrael] “Tanrı’nın konuştuğu her şeyi yapacağız ve dinleyeceğiz!” dediler.

(8) Moşe [kalan] kanı alıp halkın üzerine serpti ve “Bu, Tanrı’nın sizinle, tüm bu sözler üzerine yapmış olduğu antlaşmanın kanıdır!” dedi.

(9) [Daha sonra] Moşe, [yanında] Aaron, Nadav ve Aviu ve Yisrael’in ileri gelenlerinden yetmiş [kişi ile birlikte] çıktı.

(10) [Bir vizyonla] Yisrael’in Tanrısı’nı algıladılar. Ayakları’nın altında, safirden bir tuğla gibi, göklerin berrak [mavi] öz niteliğine benzeyen [bir şey vardı].

(11) [Tanrı] Bene-Yisrael’in asillerine ise Eli’ni uzatmadı. Tanrı’nın Onuru’na baktılar ve yiyip içtiler.

(12) Tanrı, Moşe’ye “Huzurum’a – dağa – çık ve orada kal” dedi. “Sana, yazdığım taş levhaları; [halka] öğretilmesi için Tora’yı ve Emir’i vereceğim”.

(13) Moşe, hizmetkarı Yeoşua ile yola çıktı. Moşe, Tanrı’nın Dağı’na çıktı.

(14) İleri gelenlere ise “Size dönene kadar, bizi burada bekleyin” dedi. “Aaron ve Hur sizinle [kalacaklar]; davası olan, onlara başvurabilir.”

(15) Moşe dağa çıktığında, bulut dağı örttü.

(16) Tanrı’nın Onuru Sinay dağının üzerine yerleşti ve bulut, altı gün boyunca onu kapladı. Yedinci günde [Tanrı] bulutun içinden Moşe’yi çağırdı.

(17) Bene-Yisrael’in gözünde, Tanrı’nın Onuru’nun görüntüsü, dağın zirvesinde [yakıp] tüketen bir ateş gibiydi.

(18) Moşe bulutun içine girdi ve dağın zirvesine çıktı. Moşe dağda, kırk gün kırk gece kalacaktı.