(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Tüm Bene-Yisrael toplumuna konuş ve onlara söyle: “Kutsal olmalısınız; çünkü Ben – Tanrınız Aşem – Kutsal’ım.

(3) “Her biriniz – anne ve babanızdan çekinin; ve Şabatlarım’ı gözetin; Ben, Tanrınız Aşem’im.

(4) “Sahte tanrılara dikkatinizi vermeyin ve kendinize dökme [metalden] putlar yapmayın; Ben, Tanrınız Aşem’im.

(5) “Tanrı Adına bir Şelamim-kesimi gerçekleştirdiği-nizde, onu, kabul göreceğiniz şekilde kesmelisiniz.

(6) [Korbanın eti] Kesimi yaptığınız gün ve ertesi günü yenebilir. Üçüncü güne kadar arta kalan ise ateşte yakılmalıdır.

(7) (Eğer buna rağmen “Üçüncü gün yenecek’ [şeklinde bir niyet var] ise [korban] geçersizdir; kabul görmeyecektir.)

(8) Onu [yakmayıp] yiyenler[in her biri] günahını[n sorumluluğunu] taşıyacaktır; zira Tanrı Adına Kutsal olanı[n kutsiyetini] ihlal etmiştir. O can halkından kesilip atılacaktır.

(9) “Ülkenizin hasadını topladığınız sırada, tarlanın köşesini tamamen biçme ve hasadından tane tane düşmüş başakları toplama.

(10) [Yine] Bağındaki az gelişmiş üzüm salkımlarını koparma ve bağının tane tane düşmüş üzümlerini toplama. [Tüm] Bunları fakir ve Ger için terk etmelisin; Ben, Tanrınız Aşem’im.

(11) “Çalmayın. “[Haklı bir iddiayı] İnkar etmeyin. “Birbirinize yalan söylemeyin.

(12) “İsmim üzerine yalan yere yemin etmeyin; [bunu yaparsan] Tanrın’ın İsmi’ni[n kutsiyetini] ihlal etmiş olursun – Ben, Aşem’im.

(13) “Akranının alacağını esirgeme ve [onu] soyma. “Bir işçinin ücreti, sabaha kadar yanında gecelememelidir.

(14) “Duymayan birine [bile] lanet etme. “[Doğruyu] Görmeyen birinin önüne engel koyma. Tanrın’dan çekin – Ben, Aşem’im.

(15) “Yargıda haksızlık yapmayın. Fakiri kayırma, büyüğü onurlandırma – akranını adaletle yargılamalısın.

(16) “Halkın içinde ispiyoncu bir şekilde dolaşma. “Akranının yaşamı [tehlikedeyse, durum] karşısında [seyirci gibi] durma – Ben, Aşem’im.

(17) “Kalbinde kardeşinden nefret etme. “Akranını mutlaka ikaz et; ama onun yüzünden [sen de] günah taşıma.

(18) “Halkının mensuplarına karşı intikam alma ve kin gütme. “Akranını kendin gibi sev – Ben, Aşem’im.

(19) “Hükümlerim’i gözetmelisiniz: “Hayvanını melez [üretme amacıyla] çiftleştirme. “Tarlanı melez [ürün elde edecek şekilde] ekme. “Üzerinde, şaatnez karışımı [içeren] bir giysi olmamalıdır.

(20) “Bir adam bir kadınla cinsel ilişkiye girerse (bu [kadın] bir [başka] adam için özel kılınmış bir cariyedir ve [özgürlük] bedeli tümüyle ödenmemiş veya ona azat [belgesi] verilmemiştir), [kadın,] azat edilmemiş olduğundan, sahipsiz sayılır – [bu yüzden] idam edilmeyeceklerdir.

(21) [Ancak adam] Tanrı Adına Aşam-korbanını Buluşma Çadırı’nın girişi civarına getirmelidir – bir Aşam-koçu.

(22) Koen, bu Aşam-koçu ile, işlemiş olduğu hatası için onun adına Tanrı’nın Huzuru’nda onarım sağlar. Böylece, işlemiş olduğu hatası bağışlanır.

(23) “Ülke’ye geleceğiniz ve yenebilir [meyve üreten] her türlü ağacı dikeceğiniz zaman, meyvelerini erişilmez addetmelisiniz. [ Şöyle ki; bu meyveler] Sizin için üç yıl boyunca erişilmez olacak, yenmeyecektir.

(24) Dördüncü yılda [ağacın] tüm meyveleri Tanrı’ya [birer] övgü [vesilesi şeklinde] kutsal olacaktır.

(25) Beşinci yılda ise [ağacın] meyvesini yiyebilirsiniz. [Tüm bunlar, ağacın] Sizin için ürününü arttırmasını sağlayacaktır; Ben, Tanrı’nız Aşem’im.

(26) “Kan karşısında [yemek] yemeyin. “Alametlere göre hareket etmeyin. “Uğurlu vakitlere göre hareket etmeyin.

(27) “Favorilerinizi kesmeyin. “Sakalının [beş] köşesini kazıma.

(28) “Bir ölü için bedeninizde yara açmayın. “Üzerinize dövme işaretleri yapmayın. Ben, Aşem’im.

(29) “Kızını[n onurunu], evlilik dışı ilişki[ye girmesine izin verme sureti] ile ihlal etme. Bu sayede Ülke [sakinleri] fuhşa saplanmayacak ve Ülke ahlaksızlıkla dolmayacaktır.

(30) “ Şabatlarım’ı gözetin ve Kutsal Mekanım’a hürmet edin. Ben, Aşem’im.

(31) “Ov veya Yideoni [yöntemlerine] başvurmayın. [Bu uğraşıların] Peşinde olmayın; [aksi takdirde] kendinizi onlarla murdar edersiniz. Ben, Tanrınız Aşem’im.

(32) “Yaşlının huzurunda ayağa kalk; ihtiyara saygı göster. Tanrın’dan çekin – Ben Aşem’im.

(33) “Bir Ger ülkenizde sizinle yaşadığı zaman, onu taciz etmeyin.

(34) Aranıza katılan Ger, sizin için sizden bir vatandaş gibi olmalıdır. Onu kendin gibi sevmelisin; çünkü siz de Mısır Ülkesi’nde yabancı konumundaydınız. Ben, Tanrınız Aşem’im.

(35) “Ölçümde – uzunluk, ağırlık ve hacim [ölçülerin-de] – hile yapmayın.

(36) Hilesiz teraziniz, hilesiz [ağırlık] taşlarınız, hilesiz kuru ölçüleriniz, hilesiz sıvı ölçüleriniz olmalıdır. Ben, sizi Mısır Ülkesi’nden çıkarmış olan Tanrınız Aşem’im.

(37) Tüm Hükümlerim’i ve tüm Kanunlarım’ı gözetmeli, onları uygulamalısınız – Ben, Aşem’im.”