(1) Tanrı Moşe’ye Buluşma Çadırı’ndan seslendi ve ona hitaben [şöyle] dedi:

(2) Bene-Yisrael’e konuş ve onlara [şunları] söyle: “Sizden bir adam Tanrı Adına korban getireceği zaman [şu kanuna göre davranmalıdır]: Korbanınızı çiftlik hayvanlarından – sığırdan veya davardan getirebilirsiniz.

(3) “Eğer [kişinin] korbanı, sığırdan [seçilmiş] bir Ola-korbanı ise, kusursuz bir erkek getirmelidir. Onu, kendi isteğiyle Buluşma Çadırı’nın girişi civarına, Tanrı’nın Huzuru’na getirir.

(4) Elini [burada] Ola-korbanının başına dayar. [Bununla, korban] Ona onarım sağlamak üzere [Tanrı tarafından] kabul edilecektir.

(5) “Genç boğayı Tanrı’nın Huzuru’nda keser. Aaron’un oğulları – Koenler – kanı [alıp] getirirler ve bu kanı Buluşma Çadırı’nın girişi civarındaki Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarparlar.

(6) “Ola-korbanının derisini yüzer ve onu parçalarına böler.

(7) [Bundan önce] Koen Aaron’un oğulları Mizbeah üzerinde ateş yakarlar ve ateşin üzerine odunlar dizerler.

(8) Aaron’un oğulları – Koenler – parçaları, kelleyi ve yağlı karın zarını Mizbeah’taki ateşin üzerindeki odunların üstüne dizerler.

(9) Fakat [öncelikle] iç organları ve bacakları suda yıkamalıdır. Koen [bu şekilde, hayvana ait parçaların] tümünü Mizbeah’ta tüttürür. [Böylece bu,] Tanrı’nın Önünde memnuniyetle kabul edilen bir yakılan -korban – bir Ola-korbanı [olacaktır].

(10) “Ve eğer [kişinin] korbanı davardan – Ola-korbanı olarak koyundan ya da keçiden [seçilmiş] ise – [aynı şekilde] kusursuz bir erkek getirmelidir.

(11) Onu Mizbeah’ın kuzey yanında, Tanrı’nın Huzuru’nda keser. Aaron’un oğulları – Koenler – [korbanın] kanını Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarparlar.

(12) “Onu parçalarına böler; kellesi ve yağlı karın zarı ile birlikte, Koen onları Mizbeah’taki ateşin üzerindeki odunların üstüne dizer.

(13) Fakat [öncelikle] iç organları ve bacakları suda yıkamalıdır. Sonra Koen hepsini Mizbeah’a getirip tüttürür. [Böylece] Bu, bir Ola-korbanı – Tanrı’nın Önünde memnuniyetle kabul edilen bir yakılan-korban [olacaktır].

(14) “Ve eğer [kişinin] Tanrı Adına korbanı, kuşlardan [seçilmiş] bir Ola-korbanı ise, bu korbanını kumrulardan ya da güvercin yavrularından getirebilir.

(15) Koen onu Mizbeah’a getirir. Başını [tırnağıyla derinden] çentikler ve Mizbeah’ta tüttürür. [Fakat öncelikle kuşun] Kanı Mizbeah’ın duvarına sıkılmalıdır.

(16) “[Kuşun] Kursağını [bitişik] tüyleriyle birlikte çıkarır ve onu Mizbeah’ın yanın[daki rampan]ın doğusuna, kül yerine fırlatır.

(17) Kuşun bedenini] Tüyleriyle [kalacak şekilde] yarar; ama [tamamen] ayırmasına gerek yoktur. Sonra Koen onu Mizbeah’ta, ateşin üzerindeki odunların üstünde tüttürür. [Böylece] Bu, bir Ola-korbanı [olacaktır] – Tanrı’nın Önünde memnuniyetle kabul edilen bir yakılan-korban.