(1) Kardeşinin boğasını veya davarını uzaklaşmış halde görüp de onları görmezden gelme. Onları mutlaka kardeşine geri ulaştırmalısın.

(2) Eğer [hayvanların sahibi olan] kardeşin sana yakın değilse veya onu tanımıyorsan, [hayvanı] evinin içine al. Kardeşin onu soruşturana kadar yanında olmalı, [sonra da] onu ona geri vermelisin.

(3) Aynısını [kardeşinin] eşeği için de yapmalısın. Aynısını giysisi için de yapmalısın. Aynısını kardeşinin, ondan kaybolmuş olan ve bulduğun her türlü kaybı için de yapmalısın. Görmezden gelemezsin.

(4) Kardeşinin eşeğini veya boğasını yolda düşmüş halde görüp de onları görmezden gelme. [Sahibiyle] Birlikte [hareket ederek, hayvanı] mutlaka [ayağa] kaldırmalısın.

(5) Kadının üzerinde erkek eşyası olmamalı, erkek de kadın giysisi giymemelidir; zira bunları yapan herhangi biri, Tanrın Aşem için iğrençtir.

(6) Yolda, herhangi bir ağaçta veya yerde önüne bir kuş yuvası rast gelirse [ve bu yuvada] yavru kuşlar veya yumurtalar [var], anne de bu yavru kuşların veya yumurtaların üzerinde çökmüş halde ise, yavruların üstündeki anneyi alma.

(7) Anneyi mutlaka göndermelisin ve yavruları kendine [ancak bundan sonra] alabilirsin. Bu senin iyiliğine olacaktır ve [bu sayede] ömrünü uzun kılacaksın.

(8) Yeni bir ev inşa ettiğinde damına korkuluk yapmalı, [böylece] evinde tehlikeli bir duruma yer vermemelisin, zira bir kişi oradan düşebilir.

(9) Bağını bir karışımla ekme ki ekeceğin tohumdan olgunlaşan ürün ile bağın meyvesi yasak hale gelmesin.

(10) [Tarlanı] Boğayı ve eşeği birlikte [kullanarak] sürme.

(11) Şaatnez – yün ve keten[in] birlikte [örüldüğü bir giysi] – giyme.

(12) Kendine bükülmüş saçaklar yap – örtünmekte kullandığın giysinin dört köşesine.

(13) Bir adam bir kadınla evlenip onunla birlikte olduktan sonra ondan nefret eder,

(14) [ardından] ona bazı suçlamalar yükleyip adını kötüye çıkararak “Bu kadınla evlendim, yanına yaklaştım ama onda bekâret bulmadım” derse,

(15) genç kızın babası ve annesi genç kızın bekâret kanıtlarını alıp mahkemeye, şehrin ileri gelenlerine getirmelidirler.

(16) Genç kızın babası ileri gelenlere [şöyle] diyecek: “Kızımı şu adama eş olarak verdim, ama [o, kızımdan] nefret etti.

(17) Ve işte o, ‘Kızında bekâret bulmadım’ diye ona suçlamalar yüklüyor. Ama işte kızımın bekâret kanıtları!” [Bununla, kızın annesi ile babası, kanıtlarını temiz bir] Çarşaf [gibi] şehrin ileri gelenlerinin önüne serecekler.

(18) [Bu durumda] O şehrin ileri gelenleri adamı alıp kırbaçlayacaklar,

(18) [ayrıca] onu yüz gümüş [şekel karşılığı] cezaya çarptırıp [bu parayı] genç kızın babasına verecekler, zira [koca,] Yisrael’in bakiresinin adını kötüye çıkarmıştır. [Ayrıca] Kız, [adamın] karısı olarak kalacaktır. [Adam] Onu hayatı boyunca boşayamayacaktır.

(20) Ama eğer bu iddia gerçek idiyse, genç kız adına bekâret kanıtları bulunmamışsa,

(21) genç kızı babasının evinin girişine çıkarıp şehrinin insanları[nın huzurunda] onu taşlayacaklar ve ölecek; çünkü babasının evinde [iken] zina ederek Yisrael’in içinde rezillik etmiştir. Arandan kötülüğü yok etmelisin.

(22) Bir adam başkasıyla evli bir kadınla yatarken bulunursa, her ikisi de ölecektir – hem kadınla yatan adam hem de kadın. Yisrael’den kötülüğü yok etmelisin.

(23) [Şöyle bir olay] Olursa, bir adamla nişanlı bakire bir genç kızı şehir içinde [başka bir] bir adam bulur ve onunla yatarsa,

(24) ikisini o şehrin kapısına çıkaracak, onları taşa tutacaksınız ve ölecekler. Genç kızı, şehir içinde [olmasına rağmen] çığlık atmaması nedeniyle, adamı da akranının karısına eziyet ettiği için [bu cezaya çarptıracaksın]. Arandan kötülüğü yok etmelisin

(25) Ancak eğer adam, bu nişanlı genç kızı kırda bulur ve adam onu [zorla] tutup onunla yatarsa, yalnızca, [kızla] yatan bu adam ölecektir.

(26) Genç kıza ise hiçbir şey yapmayacaksın, zira genç kızın idamı gerektirecek bir günahı yoktur. Çünkü bir adamın akranına karşı kalkıp onu katletmesi nasılsa bu olay da öyledir.

(27) Ne de olsa [adam, kıza] kırda rastlamıştır ve nişanlı genç kız çığlık attı[ysa bile] onu kurtaracak [kimse] yoktur.

(28) Bir adam nişanlanmamış bakire bir genç kıza rastlayıp onu yakalayarak onunla [zorla] yatarsa ve [bu halde] bulunurlarsa,

(29) [kızla] yatan adam, ona eziyet etmesine karşılık genç kızın babasına elli gümüş [şekel] vermelidir. [Ayrıca kız, adamın] Karısı olacak; [adam] onu hayatı boyunca boşayamayacaktır.