(1) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Birinci ayın ilk gününde Buluşma Çadırı Mişkan’ı kur.

(3) Oraya Tanıklık Sandığı’nı yerleştir ve ayıracı, sandığın önüne siper et.

(4) Masayı getir ve düzenlemesini yap. Menora’yı getir ve kandillerini yak.

(5) Tütsü amaçlı altın Mizbeah’ı Tanıklık Sandığı’nın tam karşısına yerleştir. Sonra da Mişkan’ın giriş perdesini tak.

(6) Korban Mizbeahı’nı, Buluşma Çadırı Mişkan’ın girişi önüne yerleştir.

(7) [Sonra] Kazanı, Buluşma Çadırı ile Mizbeah’ın arasına yerleştir ve içine su doldur.

(8) Çevre boyunca avluyu düzenle ve avlunun giriş paravanını tak.

(9) Mesh yağını al; Mişkan’ı ve içindeki her şeyi meshet; onu ve tüm eşyalarını [bu şekilde] kutsamış olacaksın ve [böylece burası] kutsal olacak.

(10) Korban Mizbeahı’nı ve tüm araçlarını meshet. Mizbeah’ı [bu şekilde] kutsamış olacaksın ve Mizbeah en üst düzeyde kutsiyete sahip olacak.

(11) Kazanı ve kaidesini meshederek onu kutsa.

(12) Aaron’u ve oğullarını Buluşma Çadırı’nın girişi civarına yaklaştır ve onları mikveye daldır.

(13) Sonra Aaron’a kutsiyet giysilerini giydir, onu meshedip kutsa. Böylece Bana Koenlik edecek [rütbeye yükselecektir].

(14) Oğullarını da yaklaştır ve onlara entariler giydir.

(15) Onları da babalarını meshettiğin şekilde meshet. Böylece Bana Koenlik edecek [rütbeye yükseleceklerdir]. Meshedilmeleri, onlar adına [tüm] nesilleri için ebedi [kalıtsal] Koenlik sağlama [özelliğine sahip] olacaktır.

(16) Moşe, [tüm bunları,] Tanrı’nın kendisine emretmiş olduğu her şeye harfiyen uygun şekilde yaptı:

(17) İkinci yılda, birinci ayın ilk gününde Mişkan kuruldu.

(18) Moşe, Mişkan’ı [şöyle] kurdu: Yuvalarını yerleştirdi, kalaslarını [yuvalara] soktu ve sürgülerini taktı. [Ardından] Sütunlarını dikti.

(19) Çadır’ı, Mişkan’ın üzerine serdi ve çadırın örtüsünü onun üstüne yerleştirdi – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde.

(20) Tanıklık [Levhaları’nı] alıp sandığa koydu. Sırıkları sandığa taktı ve kapağı, sandığın üzerine yerleştirdi.

(21) Sandığı Mişkan’a getirdi, perde [şeklindeki] ayıracı taktı ve Tanıklık Sandığı’na siper etti – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde.

(22) Masayı Buluşma Çadırı’nın içine, ayıracın dış [tarafında kalan] bölümünde, Mişkan’ın kuzey kenarı yakınına yerleştirdi.

(23) Üzerinde, Tanrı’nın Huzurunda [olması gereken] ekmek düzenini sağladı – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde.

(24) Menora’yı Buluşma Çadırı’nın içine, Mişkan’ın güney kenarı yakınına, masanın tam karşısına yerleştirdi ve

(25) Tanrı’nın Huzurunda kandilleri yaktı – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde.

(26) Altın Mizbeah’ı Buluşma Çadırı’nın içine, ayıracın ön tarafına yerleştirdi ve

(27) üzerinde rayiha tütsüsünü tüttürdü – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde.

(28) Mişkan’ın giriş perdesini taktı.

(29) Korban Mizbeahı’nı da Mişkan’ın girişi [önüne] yerleştirdi ve üzerinde Ola-korbanı ile Minha’yı yaptı – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde.

(30) Kazanı Buluşma Çadırı ile Mizbeah’ın arasına yerleştirdi ve içine yıkanma amaçlı su doldurdu.

(31) Moşe ile Aaron ve oğulları, ondan [akan suyla] ellerini ve ayaklarını yıkadılar.

(32) Buluşma Çadırı’na [her] gelişlerinde ve Mizbeah’a [her] yaklaştıklarında [el ve ayaklarını buradan] yıkayacaklardı – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde.

(33) Mişkan’la Mizbeah’ın çevresi boyunca avluyu düzenledi ve avlunun giriş paravanını taktı. Bununla, Moşe çalışmayı tamamladı.

(34) Bulut, Buluşma Çadırı’nı kapladı ve Tanrı’nın Onuru Mişkan’ı doldurdu.

(35) Moşe, Buluşma Çadırı’na giremedi; zira bulut [çadırın] üzerine çökmüş, Tanrı’nın Onuru Mişkan’ı doldurmuştu.

(36) [Sonraları] Tüm konaklama yerleri boyunca, Bene- Yisrael Bulut Mişkan’ın üzerinden kalktığında yola çıkacaklar,

(37) bulut kalkmadığı sürece, kalkacağı güne kadar [bekleyecekler ve] yolculuk etmeyeceklerdi.

(38) Çünkü tüm konaklama yerlerinde, tüm Yisrael Ailesi’nin göreceği şekilde, Mişkan’ın üzerinde, gündüz vakti Tanrı’nın Bulutu [bulunacak], geceleyin de içinde ateş olacaktı.