(1) Sekizinci gün, Moşe, Aaron’u, oğullarını ve Yisrael’in ileri gelenlerini çağırdı.

(2) Aaron’a [şöyle] dedi: “Kendine Hatat-korbanı olarak bir buzağı ve Ola-korbanı olarak bir koç al – [ikisi de] kusursuz [olmalıdır] – ve Tanrı’nın Huzuru’nda [bunları] korban yap.

(3) Bene-Yisrael’e de konuşup [şunları] söyle: ‘[Hepsi] Kusursuz [olmak üzere], Hatat-korbanı olarak bir teke ile Ola-korbanı olarak birer yaşında bir buzağı ve bir [erkek] kuzu alın.

(4) Şelamim-korbanı olarak da bir boğa ve bir koç [getirin]. Tanrı’nın Huzuru’nda kesmek üzere [bunları ve ayrıca] yağla yoğrulmuş bir Minha-korbanı [getireceksiniz]; zira bugün Tanrı’nın Görkemi size görünecektir’ ”.

(5) Moşe’nin emrettiklerini Buluşma Çadırı’nın önüne getirdiler. Tüm toplum yaklaştı ve Tanrı’nın Huzuru’nda durdular.

(6) Moşe “Tanrı’nın yapmanızı emrettiği şey budur” dedi, “[yapın ve] Tanrı’nın Görkemi size görünecektir.”

(7) Moşe Aaron’a “Mizbeah’a yaklaş” dedi. “[Kendi] Hatat ve Ola-korbanını yapıp kendin ve halk için bağışlanma sağla. Sonra halkın korbanını yapıp onlar için bağışlanma sağlayacaksın – Tanrı’nın emretmiş olduğu gibi.”

(8) Aaron, Mizbeah’a yaklaştı ve kendine ait Hatat-buzağısını kesti.

(9) Aaron’un oğulları, kanı ona getirdiler ve [Aaron, işaret] parmağını kana daldırıp Mizbeah’ın köşe çıkıntılarına sürdü, [kalan] kanı da Mizbeah’ın kaidesine döktü.

(10) Hatat-korbanından, [gerekli tüm] içyağını, böbrekleri ve karaciğerden [bir parça ile karaciğerin üzerindeki] zarı Mizbeah’ta tüttürdü – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapıldı].

(11) Eti ve deriyi kampın dışında ateşte yaktı.

(12) Ola-korbanını kesti. Aaron’un oğulları, kanı ona hazır ettiler ve [Aaron, kanı] Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarptı.

(13) [Oğulları,] Parçalarına [ayrılmış halde] Ola-korbanını ve kelleyi ona hazır ettiler. [Aaron bunları] Mizbeah’ta tüttürdü.

(14) İç organları ve bacakları yıkadı ve [onları] Mizbeah’ta Ola-korbanı[nın diğer parçaları] ile birlikte tüttürdü.

(15) Halkın korbanını yaklaştırdı: Halka ait Hatat-tekesini aldı, onu kesti ve onu ilki gibi Hatat-korbanı haline getirdi.

(16) Ola-korbanını yaklaştırdı ve işlemlerini kurala göre gerçekleştirdi.

(17) Minha-korbanını yaklaştırdı. Ondan bir avuç dolusu alıp Mizbeah’ın üzerinde tüttürdü. [Bu,] Sabahın Ola-korbanı [ile getirilen Minha’dan] ayrıydı.

(18) Halka ait Şelamim-kesimi olan boğayı ve koçu kesti. Aaron’un oğulları, [her ikisine ait] kanı ona hazır ettiler ve [Aaron] onu Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarptı.

(19) [Oğulları ayrıca] Boğadan içyağlarını, koçtan kuyruğu ve örtü görevi gören [tüm içyağlarını; ve her ikisinden] böbrekleri ve karaciğer zarını [da hazır ettiler].

(20) Bu en makbul kısımları [her iki hayvana ait] göğüslerin üzerine yerleştirdiler ve [Aaron] bu en makbul kısımları Mizbeah’ta tüttürdü.

(21) [Fakat öncesinde] Aaron, Moşe’nin emrettiği üzere, [her iki hayvana ait] göğüsleri ve sağ butları Tanrı’nın Huzuru’nda Tenufa [hareketleriyle] salladı.

(22) Aaron ellerini halka doğru kaldırdı ve onları mübarek kıldı. [Aaron bu arada] Hatat, Ola ve Şelamim-korbanlarını gerçekleştirdiği [Mizbeah’tan] inmişti.

(23) Moşe, Aaron’la birlikte Buluşma Çadırı’na girdi. Çıktıklarında halkı mübarek kıldılar. [O zaman] Tanrı’nın Görkemi tüm halka göründü:

(24) Tanrı’nın Huzuru’ndan bir ateş çıktı ve Mizbeah’ın üzerinde [bulunan] Ola-korbanını ve [diğer tüm] makbul kısımları [yakıp] tüketti. Tüm halk bunu gördü; seslerini [övgülerle] yükselttiler ve yüzüstü yere kapandılar.