(1) İlkbahar ayını gözet ve Tanrın Aşem Adına Pesah-korbanı yap; çünkü Tanrın Aşem seni Mısır’dan ilkbahar ayında çıkarmıştı – gece vakti.

(2) Tanrı’nın, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceği yerde, Tanrın Aşem Adına Pesah-korbanı [ve ayrıca] davar ve sığır kes.

(3) [Pesah-korbanı] ıle birlikte hamets yeme. Ona bağlı olarak, yedi gün boyunca matsa – ıstırap ekmeği – ye, çünkü Mısır Ülkesi’nden telaşla çıkmıştın; bu sayede Mısır Ülkesi’nden çıkış gününü hayatının tüm günlerinde hatırlayacaksın.

(4) Yedi gün boyunca iyeliğinde, tüm mekânlarında maya görülmemelidir. İlk gün [arifesinde] akşamüstü kesmiş olacağın [Pesah-korbanına ait] etten [herhangi bir kısım, ertesi] sabaha [kalacak şekilde] gecelememelidir.

(5) Pesah-korbanını Tanrın Aşem’in sana vermekte olduğu şehirlerinden birinde kesemezsin.

(6) Tek yol şudur: Tanrın Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere seçtiği yere [gidip], Pesah-korbanını orada, akşamüstü kesmelisin. [Bu korbanın etini] Mısır’dan çıktığın tarihte, güneşin batmasıyla birlikte,

(7) Tanrın Aşem’in seçeceği yerde [doğrudan ateşte] pişirecek ve yiyeceksin. Sabah [olduğunda] dönüp çadırlarına gidebilirsin.

(8) Altı gün boyunca matsa ye. Yedinci gün Tanrın Aşem Adına imtina[ zamanı]dır; melaha yapma.

(9) Kendine yedi hafta sayacaksın. Orağın olgun başaklarda [kesime] başlamasından [itibaren] yedi hafta saymaya başla.

(10) [Sayımın bitiminde] Tanrın Aşem Adına Şavuot bayramını yap. Elinle vereceğin bağışının miktarı, Tanrın Aşem’in sana verdiği bereketle orantılı olmalıdır.

(11) Tanrın Aşem’in Huzuru’nda, Tanrın Aşem’in, İsmi’ni barındırmak üzere seçeceği yerde neşeleneceksin – sen, oğlun ve kızın, kölen ve cariyen, şehirlerindeki Levi ve arandaki Ger, yetim ve dul.

(12) Mısır’da köle olduğunu hatırlamalı, bu hükümleri titizlikle uygulamalısın.

(13) [Ürünlerini] Harman yerinden ve pres teknenden topladığın mevsimde, yedi gün boyunca Sukot bayramını yap.

(14) Bayramında neşelen – sen, oğlun ve kızın, kölen ve cariyen, şehirlerindeki Levi, Ger, yetim ve dul.

(15) Tanrı’nın seçtiği yerde, Tanrın Aşem Adına yedi gün boyunca kutlama yap; zira Tanrın Aşem seni tüm ürününde ve elinin tüm işlerinde mübarek kılacak ve sen, sadece neşeli olacaksın.

(16) Yılda üç kez tüm erkeklerin, [Tanrı’nın] seçeceği yerde Tanrın Aşem’in Huzuru’nda görünmelidir: Matsa bayramında, Şavuot bayramında ve Sukot bayramında. Ama [bu vakitlerde kişi,] Tanrı’nın Huzuru’nda boş elle görünmemeli,

(17) Tanrın Aşem’in sana vermiş olduğu bereket doğrultusunda, herkes, elinin verebileceği kadarını [getirmelidir].

(18) Kabileleriniz için, Tanrın Aşem’in sana vermekte olduğu tüm şehirlerinde kendine yargıçlar ve polisler ata; halkı adil bir yargıyla yargılasınlar.

(19) Yargıyı saptırma, [kimseye] ayrıcalık yapma ve rüşvet alma, çünkü rüşvet bilgelerin gözlerini köreltir ve doğru sözleri çarpıtır.

(20) Adaleti – adaleti takip et; bu sayede yaşayacak ve Tanrın Aşem’in sana vermekte olduğu Ülke’yi miras alacaksın.

(21) Kendine aşera, [ya da] Tanrın Aşem’in, kendine yapacağın Mizbeahı’nın yanında herhangi bir ağaç dikme.

(22) Kendine Tanrın Aşem’in nefret ettiği bir anıt dikme.