(1) “Ve eğer [kişinin] korbanı, bir Şelamim-kesimi ise [şu kurallar geçerlidir:] Eğer sığırdan [seçilmiş bir hayvan] getiriyorsa, kusursuz bir erkek ya da dişiyi Tanrı’nın Huzuru’na getirir.

(2) Elini korbanının başına dayar; onu Buluşma Çadırı’nın girişi civarında keser. [Sonra] Aaron’un oğulları – Koenler, kanı Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarparlar.

(3) “[Görevli,] Şelamim-kesiminden [şu bölümleri] Tanrı Adına bir yakılan-korban olarak getirir: İç organları örten içyağını ve iç organların üzerindeki tüm içyağını,

(4) iki böbreği ve üzerlerindeki, böğürlerin üst kısmında kalan içyağını. Karaciğer[den bir parça] ile birlikte [ona bitişik olan] zarı da böbreklerle beraber çıkarmalıdır.

(5) “Aaron’un oğulları bunu Mizbeah’ta, ateşin üzerindeki odunların üstündeki Ola-korbanının ardından, Tanrı’nın Önünde memnuniyetle kabul edilen bir yakılan-korban olarak tüttürürler.

(6) “Ve eğer [kişinin] Tanrı Adına Şelamim-kesimi olarak [getirmek istediği] korbanı davardan [seçilmiş] ise, kusursuz bir erkek ya da dişi getirebilir.

(7) “Eğer korbanını koyun [cinsinden] getiriyorsa, onu Tanrı’nın Huzuru’na yaklaştırır.

(8) Elini, korbanının başına dayar; onu Buluşma Çadırı’nın girişi civarında keser. [Sonra] Aaron’un oğulları, [hayvanın] kanını Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarparlar.

(9) “Bu Şelamim-kesiminden [şu bölümleri] Tanrı Adına yakılan-korban olarak getirir: En makbul kısmını, [yani] böbreğin karşısına gelen kuyruk yağının tümünü çıkarır. Ayrıca iç organları örten içyağını ve iç organların üzerindeki tüm içyağını,

(10) iki böbreği ve üzerlerindeki, böğrün [iki yanının] üst kısmında kalan içyağını. Karaciğer üzerindeki zarı da böbreklerle birlikte çıkarmalıdır.

(11) Koen bunu Mizbeah’ta, Tanrı Adına bir yakılan-korban içeriği olarak tüttürür.

(12) “Ve eğer korbanı keçi [cinsinden] ise, onu Tanrı’nın Huzuru’na getirir.

(13) Elini [hayvanın] başına dayar; onu Buluşma Çadırı’nın girişi civarında keser. [Sonra] Aaron’un oğulları, [hayvanın] kanını Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarparlar.

(14) “Ondan [yani hayvandan], Tanrı Adına yakılmak üzere [şunları, kendi] korbanı [olarak] getirir: İç organları örten içyağını ve iç organların üzerindeki tüm içyağını,

(15) iki böbreği ve üzerlerindeki, böğrün [iki yanının] üst kısmında kalan içyağını. Karaciğer üzerindeki zarı da böbreklerle birlikte çıkarmalıdır.

(16) Koen onları Mizbeah’ta, memnuniyetle kabul edilen bir yakılan-korban içeriği olarak tüttürür. “[Belirtilen] En makbul kısımların tümü, Tanrı’ya aittir.

(17) Yaşadığınız her yerde, [şu, tüm] nesilleriniz için ebedi bir kanundur: [Mizbeah’ta yakılmayı gerektiren] Her türlü içyağını, [ayrıca] hiçbir kanı yememelisiniz.”