(1) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Bene-Yisrael’e konuş. Benim Adıma bağış ayırsınlar. Bağışımı, kalbi kendisini [cömertçe vermeye] sevk eden her kişiden alın.

(3) “Onlardan alacağınız bağış şunlardan oluşacaktır: Altın, gümüş ve bakır;

(4) gök mavisi [yün], erguvani [yün], kırmızı [yün], keten ve tiftik,

(5) kızıllaştırılmış koç derisi, mavi işlenmiş deri ve akasya ağacı

(6) 6 aydınlatma için yağ, mesh yağı ile rayiha tütsüsü için güzel koku hammaddeleri,

(7) Efod ve Hoşen için şoam taşları ve başka değerli taşlar.

(8) “Benim Adıma bir Kutsal Mekan yapsınlar; böylece içlerinde barınacağım.

(9) [Bu yapı] Sana göstermekte olduğum her şeye, Mişkan’ın ve tüm eşyalarının şablonlarına tamamen uygun olarak [inşa edilmelidir]; ve böyle yapacaksınız.

(10) “Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu 2,5 ama, eni 1,5 ama, yüksekliği de 1,5 ama [olsun].

(11) Onu saf altınla kapla – içten ve dıştan kaplamalısın. Üzerine de çevresi boyunca altın bir taç yap.

(12) “Ona dört altın halka dök ve [bunları, sandığın] dört köşesine tak. Bir kenarında iki halka, diğer kenarında da iki halka [olsun].

(13) “Akasya ağacından sırıklar yap ve onları altınla kapla.

(14) Sırıkları, sandığın kenarlarındaki halkalara geçir; sandık bunlarla taşınacaktır.

(15) Bu sırıklar, sandığın halkalarında kalmalı, [sandıktan] ayrılmamalıdır.

(16) “Sana vereceğim tanıklığı bu sandığa yerleştireceksin.

(17) “Saf altından bir kapak yap. Boyu 2,5 ama, eni de 1,5 ama [olacak].

(18) “İki tane de altın Keruvim yap. Onları, kapağın iki ucundan [döverek, kapakla] yekpare yapmalısın.

(19) Bir Keruv’u bir uçtan, diğer Keruv’u da diğer uçtan yap. Bu Keruvim’i, kapaktan [türer şekilde, kapağın] iki ucu üzerinde yapmalısınız.

(20) Keruvim, kanatlarını yukarıya doğru açmış, kanatlarıyla kapağa siper olur, yüzleri birbirine dönük halde olmalıdırlar. Keruvim’in yüzleri [aynı zamanda] kapağa doğru [eğik] olmalıdır.

(21) “Kapağı, sandığın üzerine yerleştireceksin. [Ama öncesinde,] Sana vereceğim tanıklığı sandığa koy[muş olmalısın].

(22) “Seni Huzurum’a orada çağıracak, seninle kapağın üzerinden – Tanıklık Sandığı’nın üstündeki iki Keruvim’in arasından – konuşarak, Bene-Yisrael’le ilgili olarak sana emredeceğim her şeyi [orada bildireceğim].

(23) “Akasya ağacından bir masa yap. Boyu 2 ama, eni 1 ama, yüksekliği de 1,5 ama [olsun].

(24) Onu saf altınla kapla ve ona, çevresi boyunca altın bir taç yap.

(25) [Masanın] Çevresi boyunca 1 tefah eninde bir kenarlık yapıp, [bahsedilen] altın tacı, [masanın] kenarlığına, [onu] çevreleyecek şekilde yap.

(26) “[Masa] ıçin dört altın halka yap ve bu halkaları, dört ayağındaki dört köşeye tak.

(27) Masayı taşıma [amaçlı] sırıklara yuva görevi yapacak olan bu halkalar, kenarlığa bitişik olmalıdır.

(28) Sırıkları akasya ağacından yap ve onları altınla kapla. Masa onlarla taşınacaktır.

(29) “[Masanın] Ekmek kalıplarını, tütsü kepçelerini, kenar desteklerini ve [ekmekler arasında] ayıraç görevi yapacak olan oluklarını yap. Bunları saf altından yapmalısın.

(30) “Özel ekmekleri, Huzurum’da daimi olarak bu masanın üzerine yerleştireceksin.

(31) “Saf altından bir Menora yap. Bu Menora yekpare yapılacak, tabanı ve gövdesi, [dekoratif] kadehleri, kürecikleri ve çiçekleri, [tek bir altın kütlesinden dövülmek suretiyle] kendisinden olacaktır.

(32) “Menora’nın bir yanında üç kol, diğer yanında da üç kol [olmak üzere], yanlarından altı kol çıkmalıdır.

(33) Bir kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir çiçek; [sıradaki] kolda üç süslü kadeh, bir kürecik ve bir çiçek – Menora’dan çıkan her kol için aynı [dekorasyon] olmalıdır.

(34) “Menora’da ise, dört süslü kadeh [bulunacak. Menora’nın, ayrıca] kürecikleri ve çiçekleri [olacak].

(35) Ondan, [zıt yönlere doğru çıkan ilk] kol çiftinin altında bir kürecik, ondan [çıkan sonraki] kol çiftinin altında bir kürecik ve ondan [çıkan son] kol çiftinin altında bir kürecik [olacak] – Menora’dan çıkan altı kol için aynı [durum geçerlidir.

(36) Kolların] Düğmeleri ve [düğmelerin] kolları, [Menora’nın] kendisinden olmalı, [Menora’nın] tümü, saf altından [dövülerek] yekpare [yapılmalıdır].

(37) “[Menora’nın] Kandillerini yedi tane yap. [Görevli kişi Menora’nın] Kandillerini yaktığında, [Menora] kendi merkezine doğru ışık vermelidir.

(38) “[Menora’nın fitil] Cımbızları ve [kül] kepçecikleri de saf altından [üretilmelidir].

(39) “Onu, tüm bu araçlarıyla birlikte 1 kikar saf altından yapsın.

(40) “[Tüm bunların] Dağda sana gösterilen şablonlarını [dikkatlice] gözlemle ve [onlara uygun şekilde] yap.