(1) Ve sen, ağabeyin Aaron’u ve onunla birlikte oğullarını, Bene-Yisrael’in içinden [ayırarak], Benim Adıma birer Koen olmaları için kendine yaklaştır. [Bahsedilenler,] Aaron ile, Aaron’un oğulları Nadav ve Aviu, Elazar ve ıtamar[’dır].

(2) Ağabeyin Aaron’a onur ve görkem için kutsal giysiler yap.

(3) Ve sen, bilgelik ruhuyla donattığım, doğal yeteneğe sahip herkese konuş; Aaron’un giysilerini yapsınlar. [Bu giysiler, Aaron’u] Benim Adıma bir Koen olması için kutsama [işlevini görecektir].

(4) Yapacakları giysiler şunlardır: Bir Hoşen, bir Efod, bir üstlük, dama-dokulu bir entari, bir sarık ve bir kuşak. Benim Adıma birer Koen olmaları için, ağabeyin Aaron ve oğullarına, kutsiyete ait giysiler yapacaklar.

(5) Altını; gök mavisi, erguvani, kırmızı [yünleri] ve keteni [bu ustalar] alacaktır.

(6) [Ustalar] Efod’u, altın [sırma], gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin], eğrilmiş ketenle [bükülmesinden elde edilmiş iplikler ve] titizlikle hesaplanmış [desenle] yapsınlar.

(7) İki [üst] köşesine bağlı iki tane omuz askısı olacak. [Bu askılar, ona] Dikilecektir.

(8) Üst kenarındaki düzenleme kuşağı da, altın [sırma], gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin], eğrilmiş ketenle [bükülmesinden elde edilmiş ipliklerle, yani aynı Efod’un] örgü şekliyle ve onun bir parçası olarak [örülmelidir].

(9) İki Şoam taşını al ve üzerlerine Yisrael’in oğullarının isimlerini hakket.

(10) İsimlerinden altısını bir taşa, kalan altısının isimlerini de diğer taşa, doğum sıralarına göre [hakkedeceksin].

(11) Her iki taşı da Yisrael’in oğullarının isimleriyle, mühür oyuğu şeklinde bir hakkak ustalığıyla oymalısın. [Bu taşları] Altın birer yuva ile sarılı olarak hazırlayacaksın.

(12) İki taşı, Yisrael’in oğulları adına bir hatırlatıcı olarak Efod’un omuz askılarına yerleştireceksin ve Aaron, onların isimlerini, iki omzu üzerinde, Tanrı’nın Huzurunda birer hatırlatıcı olarak taşıyacaktır.

(13) Altın yuvalar yap.

(14) Saf altından iki tane de kablo – onları ip örgüsü ile, [Hoşen’e] bitişik yapacak, örülü kabloları yuvalara takacaksın.

(15) Titizlikle hesaplanmış [örgüyle] bir Hoşen Mişpat yap. Onu Efod’un yapıldığı şekilde yapacaksın. Altın [sırma], gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünlerin], eğrilmiş ketenle [bükülmesinden elde edilmiş ipliklerle] yap onu.

(16) İkiye katlandığında 1 zeret boyu ve 1 zeret eniyle kare [şeklinde] olacak.

(17) Onu, dört sıra taş [yerleştirilecek biçimde] taş 146 yuvalarıyla doldur. Odem, Pitda ve Bareket ile bir sıra – bu ilk sıradır.

(18) İkinci sıra: Nofeh, Sapir ve Yaalom.

(19) Üçüncü sıra: Leşem, Şevo ve Ahlama.

(20) Dördüncü sıra: Tarşiş, Şoam ve Yaşefe. [Tüm sıralar, içerdikleri] Dolgularına uygun [hacme sahip] altın yuvalarla donatılacaktır.

(21) Bu taşlar Yisrael’in oğullarının isimlerine göre olacak – onların isimlerine karşılık on iki tane. On iki kabile için, her birinin ismi [taşların üzerinde] mühür oyuğu şeklinde olacaktır.

(22) Hoşen için, ip örgüsü ile saf altından kenar kabloları yap.

(23) Hoşen için iki altın halka yap ve bu iki halkayı Hoşen’in iki [üst] köşesine tak.

(24) İki altın ipi, Hoşen’in köşelerindeki bu iki halkadan geçir

(25) ve iki ipin ikişer ucunu, iki yuvaya iliştir. [Yuvaları] Efod’un omuz askılarına, [Efod’un] yüzüne [gelecek şekilde] tak.

(26) İki altın halka yap ve onları Hoşen’in iki [alt] köşesine, Efod’u gören iç kenarına yerleştir.

(27) İki altın halka [daha] yap ve onları Efod’un omuz askılarının başlangıç noktalarında [Efod’un] yüzüne [gelecek şekilde], dikiş yerinin hizasına, Efod’un kuşağının hemen üstüne tak.

(28) Efod’un kuşağının [hemen] yukarısında olması için, Hoşen’i, [alt] halkalarından, gök mavisi [yünden] bir sicimle Efod’un halkalarına bağlasınlar. Hoşen, Efod’un üzerinden ayrılmasın.

(29) Böylece Aaron, Kodeş’e geldiğinde, Yisrael’in oğullarının Hoşen Mişpat’taki isimlerini, Tanrı’nın Huzurunda daimi bir hatırlatıcı olarak kalbinin üzerinde taşıyacaktır.

(30) Urim’i ve Tumim’i, Hoşen Mişpat’ın içine yerleştir ve Tanrı’nın Huzuruna geldiğinde Aaron’un kalbi üzerinde olsunlar. Böylece Aaron, Bene-Yisrael’in yargısını Tanrı’nın Huzurunda sürekli olarak kalbinin üzerinde taşıyacaktır.

(31) Efod’un [altına giyilen] üstlüğü tümüyle gök mavisi [yünden] yap.

(32) [Üstlüğün] Tepe açıklığı, içine [katlı] duracak; açıklığının kıyısı boyunca örgü işi bir bisiklet yaka olacak. [Bu şekliyle] Bir zırhın [baş] açıklığı gibi olacak ve yırtılmayacaktır.

(33) [Üstlüğün] Eteklerine, gök mavisi, erguvani ve kırmızı [yünden] narlar yapacaksın. [Bunlar,] Çevre boyunca eteklere [dizilecek ve yine] çevre boyunca aralarında altın çıngıraklar [olacak.]

(34) [Böylece] Çevre boyunca üstlüğün eteklerinde bir altın çıngırak ve bir nar, bir altın çıngırak ve bir nar [yer alacak].

(35) [Üstlük,] Hizmet etmesi için Aaron’un üzerinde olacak; Tanrı’nın Huzuruna, Kodeş’e geldiğinde ve [buradan] çıktığında [üstlüğün] sesi duyulacak – ki ölmesin.

(36) Saf altından bir Tsits yap ve üzerine mühür oyuğu şeklinde “Kodeş L’Y-E-V-E” [sözlerini] hakket.

(37) Ona, sarığın üzerine gelecek şekilde gök mavisi [yünden] bir sicim iliştir. [Tsits,] Sarığın hemen önün- de yer alacaktır.

(38) [Tsits] Aaron’un alnı üzerinde bulunacak ve Aaron [böylece], Bene-Yisrael’in, her türlü kutsal bağış için adadıkları kutsal [korbanlarla] ilgili günahları onaracaktır. [Tsits’in] Devamlı olarak alnında bulunması, onlar adına [korbanlarının] Tanrı’nın Huzurunda kabul edilir olmasını sağlayacaktır.

(39) Entariyi ketenden [ve] dama-dokusuyla ör. Ayrıca ketenden bir sarık yap. Bir de nakışlı kuşak yapacaksın.

(40) Aaron’un oğulları için de entariler ve kuşaklar yap. Ayrıca onur ve görkem için onlara kepler yapacaksın.

(41) [Tüm] Bunları ağabeyin Aaron’a ve oğullarına giydirecek, onları meshedecek, yetkili kılacak ve kutsayacaksın. Böylece Benim Adıma birer Koen olacaklar.

(42) Çıplaklığı örtmek için onlara keten donlar yap. Belden kasıklara kadar olsunlar.

(43) [Tüm bu giysiler,] Buluşma Çadırı’na geldiklerinde ya da kutsiyet içinde hizmet etmek üzere Mizbeah’a yaklaştıklarında Aaron’un ve oğullarının üzerinde olacak, [bu sayede] günah işleyip ölmeyeceklerdir. [Bu,] O ve ardından [gelecek] tüm soyu için ebedi bir kanundur.