(1) Tanrı, Moşe’ye ve Aaron’a konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Vücudunun derisinde seet, sapahat ya da baeret beliren ve [bu anomaliler] vücudunun derisinde bir tsaraat lekesi [kuşkusuna neden] olan kişi, Koen Aaron’a ya da onun Koen oğullarından birine getirilmelidir.

(3) Koen, vücudun derisindeki lekeyi inceler. Eğer lekenin üzerindeki kıllar beyaza dönüşmüş ve lekenin görüntüsü vücudunun derisine göre daha derin [gibi] ise, bu tsaraat lekesidir. [Böyle bir durumda] Koen onu görünce [hemen] tame ilan eder.

(4) “[Öte yandan kişinin] Vücudunun derisindeki beyaz bir baeret olmasına karşın, görüntüsü deriden daha derin değil, [üzerindeki] kılları da beyaza dönüşmemiş ise, Koen, leke [sahibini] yedi gün boyunca karantina altına alır.

(5) Koen, yedinci günde onu inceler: Leke göründüğü şekilde kalmış ve deride yayılmamışsa, onu ikinci bir yedi günlük karantina altına alır.

(6) Koen yedinci günde onu bir daha inceler: Leke solmuşsa veya leke deride yayılmamışsa, Koen onu saf ilan edecektir – bu bir mispahattır. [Kişi, bedenini ve] Giysilerini mikveye daldırır ve arınmış olur.

(7) “Ancak bu mispahat, saf ilan edilmek üzere Koen’e gösterildikten sonra deride yayılırsa, [kişi] Koen’e tekrar görünmelidir.

(8) Koen onu inceler. Mispahatın deride yayıldığını tespit edince, Koen onu tame ilan eder; [çünkü] bu tsaraattır.

(9) “Bir kişide tsaraat lekesi [kuşkusu] olduğu zaman, [bu kişi] Koen’e getirilmelidir.

(10) Koen onu inceler: Deride beyaz bir seet [bulunduğunu] ve bunun, [üzerindeki] kılları beyaza dönüştürdüğünü ya da seetin içinde sağlıklı bir canlı et parçası olduğunu tespit ederse,

(11) bu, [kişinin] vücudunun derisindeki eski bir tsaraattır. [Bu yüzden] Koen onu tame ilan eder – onu karantina altına almaz; çünkü [zaten bariz bir şekilde] tamedir.

(12) “Eğer tsaraat iyice gelişir ve leke [sahibinin], başından ayağına kadar, Koen’in görüş alanı dahilindeki tüm derisini kaplarsa [kanun şöyledir]:

(13) Koen inceler ve tsaraatın, [kişinin] tüm bedenini kapladığını tespit edince, leke [sahibini] saf ilan eder. Tümüyle beyaza dönüşmüşse, [kişi] saftır.

(14) “Ancak üzerinde canlı et görüldüğü günde, [bu kişi] tame olacaktır.

(15) Koen, bu canlı eti görür ve onu tame ilan eder. [Çünkü böyle bir durumda] Canlı et, tamedir; tsaraattır.

(16) “Bu canlı et tekrar beyaza dönüştüğü takdirde [bu kişi tekrar] Koen’e gelmelidir.

(17) Koen onu inceler. Lekenin [tamamen] beyaza dönüştüğünü tespit edince, Koen leke [sahibini] saf ilan eder. [Bu durumda kişi] Saftır.

(18) “Derisinde iltihap olan ve [sonradan] iyileşen bir beden [için kanun şöyledir:]

(19) İltihabın olduğu yerde beyaz bir seet ya da kızılımsı-beyaz bir baeret belirirse, Koen’e gösterilir.

(20) Koen [lekeyi] inceler. Görüntüsünün deriden daha alçakta [olduğunu], kıllarının da beyaza dönüştüğünü tespit ederse, Koen onu tame ilan eder. Bu, iltihaplı yerde gelişmiş bir tsaraat lekesidir.

(21) “Öte yandan eğer Koen [lekeyi] inceleyip, üzerinde beyaz kıllar bulunmadığını ve [görüntüsünün] deriden alçakta olmadığını, soluk olduğunu tespit ederse, Koen [bu kişiyi] yedi gün boyunca karantina altına alır.

(22) Eğer [bu leke] deride yayılırsa, Koen onu tame ilan eder – bu [tsaraat sınıfında] bir lekedir.

(23) “Ancak eğer baeret yerinde kalır, [yani] yayılmazsa, iltihabın izidir. [Bu nedenle] Koen onu saf ilan eder.

(24) “Veyahut; vücut derisinde ateş yanığı varsa ve bu yanığın iyileştiği yerde kızılımsı-beyaz ya da [sadece] beyaz bir baeret belirirse [kanun şöyledir:]

(25) Koen onu inceleyip, baeretteki kılların beyaza dönüştüğünü, görüntüsünün de deriden derinde [gibi] olduğunu tespit ederse, bu, yanıkta gelişmiş bir tsaraattır. Koen onu tame ilan eder; [zira] bu bir tsaraat lekesidir.

(26) “Öte yandan eğer Koen [lekeyi] inceleyip, bu baerette beyaz kıllar bulunmadığını ve [görüntüsünün] deriden alçakta olmadığını, soluk olduğunu tespit ederse, Koen [bu kişiyi] yedi gün boyunca karantina altına alır.

(27) Koen yedinci günde onu inceler. Eğer [leke] deride yayılmışsa, Koen onu tame ilan eder; [zira] bu bir tsaraat lekesidir.

(28) “Ancak eğer baeret yerinde kalmış, [yani] deride yayılmamışsa veya [rengi] solmuşsa, [o zaman] bu, yanığa bağlı bir seettir. [Bu durumda] Koen onu saf ilan eder; zira bu, yanığın izidir.

(29) “Bir erkek ya da kadında, saç [derisinde] ya da sakalda [şüpheli bir] leke belirirse [kanun şöyledir:]

(30) Koen bu lekeyi inceler. Görüntüsünün deriden daha derinde [gibi] olduğunu, içinde de zayıf, altın sarısı kıllar bulunduğunu tespit ederse, Koen onu tame ilan eder; [zira] bu bir netektir – saç [derisi] ya da sakalda [görülen türdeki] tsaraattır.

(31) “Ancak, Koen netek [şüphesi uyandıran bu] lekeyi inceleyip, görüntüsünün deriden daha derin [gibi] olmadığını, ama içinde siyah kılların da bulunmadığını tespit ederse, Koen, [bu olası] netek lekesi [sahibini] yedi gün boyunca karantina altına alır.

(32) Koen yedinci günde bu lekeyi inceler. Netekin yayılmadığını, içinde altın sarısı kılların olmadığını ve netekin görüntüsünün deriden daha derinde [gibi] olmadığını tespit ederse,

(33) [bu kişi] tıraş olur; ama netekin sınırlarını tıraş etmemelidir. [Sonra] Koen, netek [sahibini] tekrar yedi gün boyunca karantina altına alır.

(34) Koen yedinci günde neteki inceler. Netekin deride yayılmadığını, görüntüsünün de deriden daha derin [gibi] olmadığını tespit ederse, Koen onu saf ilan eder. [Bu kişi, bedenini ve] Giysilerini mikveye daldırır ve arınmış olur.

(35) “Ancak eğer bu netek, saf ilan edildikten sonra deride yayılırsa,

(36) Koen onu [tekrar] incelemelidir. Netekin deride yayıldığını tespit ettiği takdirde, Koen’in altın sarısı kıl aramasına gerek yoktur. [Leke, açık bir şekilde] Tamedir.

(37) “Öte yandan, netek görüntüsünü korumasına karşın, içinde siyah kıllar bitmişse, netek iyileşmiştir. Artık saftır; [bu yüzden] Koen onu saf ilan eder.

(38) “Bir erkek ya da kadının vücutlarının derisinde lekeler – beyaz lekeler – belirirse [kanun şöyledir:]

(39) Koen inceler. Vücutlarının derisinde soluk beyaz lekeler tespit ederse, bu, deride gelişmiş bir boaktır; saftır.

(40) “Başı kelleşen biri, [eğer saçlar] arka bölgeden [dökülmüşse], saftır.

(41) Eğer başının ön kısmındaki saçlar dökülürse, önden keldir; [yine] saftır.

(42) “Ancak, arka ya da öndeki kel bölgede kızılımsı-beyaz bir leke belirdiği takdirde, bu [olasılıkla], arka ya da öndeki kel bölgede gelişmekte olan bir tsaraattır.

(43) Koen onu inceleyip, arka ya da öndeki kel bölgede [bulunan] seet lekesinin – vücut derisi tsaraatının görünümü gibi – kızılımsı-beyaz olduğunu tespit ederse,

(44) bu, tsaraata yakalanmış bir kişidir; tamedir. Koen onu şüphesiz tame ilan etmelidir; [zira] lekesi başındadır.

(45) “Üzerinde [tsaraat olduğu kesinleşmiş bir] leke olan, tsaraat hastası [için genel kanun şöyledir:] Giysileri yırtık olmalı, saçları kesilmemelidir. [Bu kişi] Bıyık bölgesine kadar örtünmeli ve [etrafına] “Tame! Tame!” diye uyarıda bulunmalıdır.

(46) “Leke üzerinde olduğu sürece tame olarak kalacaktır. [Kesinlikle] Tamedir; [bu yüzden] yalnız kalmalıdır. Yeri kampın dışıdır.

(47) “Üzerinde tsaraat lekesi [kuşkusu] olan bir giysi – [ki bu,] yün bir kumaş ya da keten bir kumaş,

(48) çözgü ya da atkı [olarak belirlenmiş] keten ya da yün [iplik], deri ya da her türlü deri mamulü [olabilir – hakkındaki kanun şöyledir:]

(49) Kumaş, deri, çözgü ya da atkı [ipliği] veya her türlü deri eşyadaki leke yemyeşil ya da kıpkırmızı ise, bu [olasılıkla] tsaraat lekesidir ve Koen’e gösterilmelidir.

(50) “Koen bu lekeyi inceler ve leke[li eşyayı] yedi gün boyunca karantina altına alır.

(51) Yedinci günde, lekenin kumaşta, çözgü ya da atkı [ipliğinde] veya – [söz konusu] deri ne amaçla işlenmiş olursa olsun – deride yayıldığını görürse, leke, kötücül bir tsaraattır; [bu yüzden lekeli eşya] tamedir.

(52) Üzerinde leke bulunan kumaşı, yünden ya da ketenden [mamul] çözgü ya da atkı [ipliğini], veya her türlü deri eşyayı yakar; zira bu kötücül bir tsaraattır; [dolayısıyla eşya] ateşte yakılmalıdır.

(53) “Fakat eğer Koen inceleyip, lekenin [söz konusu] kumaşta, çözgü ya da atkı ipliğinde veya her türlü deri eşyada yayılmadığını tespit ederse,

(54) Koen talimat verir ve lekenin olduğu bölgeyi yıkarlar. [Ardından, Koen söz konusu nesneyi] İkinci bir yedi günlük karantina altına alır.

(55) Koen leke[li nesne]yi, yıkandıktan [ve ikinci karantinadan] sonra inceleyip, lekenin görünümünü değiştirmediğini tespit ederse, leke yayılmamış olsa bile, tamedir; ateşte yakılmalıdır. Bu, yıpranmış ya da yeni [giyside görülebilen] pehetettir.

(56) “Eğer Koen inceleyip lekenin, [söz konusu nesne] yıkandıktan [ve ikinci karantinadan] sonra solduğunu tespit ederse, [lekeli kısmı] kumaştan, deriden, çözgü ya da atkı [ipliğinden] yırtar[ak ayırır].

(57) Eğer [leke] kumaşta, çözgü ya da atkı [ipliğinde] ya da her türlü deri eşyada tekrar görülürse, bu, [tekrar tekrar] gelişen[ bir leke]dir. [Bu yüzden] Lekenin olduğu [nesne] ateşte yakılmalıdır.

(58) “Öte yandan, yıkandıktan sonra lekenin terk ettiği kumaş, çözgü ya da atkı [ipliği] veya her türlü deri eşya, bu ikinci kerede mikveye daldırılır ve arınmış olur.

(59) “Yün ya da keten bir kumaş, çözgü ya da atkı [ipliği], veya her türlü deri eşya[ya özgü] tsaraat lekesinin, saf ya da tame ilan edilme kanunu [tümüyle] budur.”