(1) Yisrael Şitim’de yerleşmişti. Halk Moav kızlarıyla ahlaksızlığa başladı.

(2) [Kızlar] Halkı, kendi ilahlarına [edilen] kurbana davet ettiler. Halk yedi ve [ardından, kızlarla birlikte, onların] ilahlarına eğildiler.

(3) Yisrael Baal Peor’a bağlandı ve Tanrı’nın öfkesi Yisrael’e karşı alevlendi.

(4) Tanrı, Moşe’ye “Halkın tüm liderlerini alıp, [günahkârları] Tanrı Adına güneşin karşısına as[tır] ve Tanrı’nın öfkesi Yisrael’den geri çekilecek” ded

(5) Moşe, Yisrael’in yargıçlarına “Hepiniz Baal Peor’a bağlanan kendi adamlarınızı öldürün” dedi.

(6) Ve işte – Bene-Yisrael’den bir adam geldi ve Moşe ile tüm Bene-Yisrael cemaatinin gözleri önünde, Midyanlı kızı kardeşlerine yaklaştırdı. [Moşe ve diğer liderler] Buluşma Çadırı’nın girişi yakınında ağlıyorlardı.

(7) Koen Aaron’un oğlu Elazar’ın oğlu Pinehas [bunu] görünce, cemaatin içinden kalktı ve eline bir kargı aldı.

(8) Yisreeli adamın ardından çadıra girdi ve ikisini – Yisreeli adamı ve [yanındaki] kadını – [kadının] kasığından mıhladı. [Bununla,] Bene-Yisrael’in üzerindeki salgın durdurulmuş oldu.

(9) Bu salgında ölenler 24.000 [kişi] idi.

(10) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(11) “Koen Aaron’un oğlu Elazar’ın oğlu Pinehas, içlerinde Benim intikamımı alarak, gazabımı Bene-Yisrael’in üzerinden geri çevirdi ve [böylece] Bene-Yisrael’i ödün vermez tavrım sonucunda tüketmedim.

(12) Bu yüzden söyle: İşte ona barış antlaşmamı veriyorum.

(13) [Bu antlaşma] Hem o hem de ardından [gelecek] soyu için ebedi bir Koenlik antlaşması olacaktır. [Kendisi bunu,] Tanrısı Adına ödün vermeden hareket edip Bene-Yisrael için onarım sağlamasının karşılığında [hak etmiştir].”

(14) Midyanlı kızla birlikte öldürülen Yisreeli adamın ismi Zimri ben Salu’ydu; Şimoniler’de atasal aile başkanıydı.

(15) Öldürülen Midyanlı kızın ismi ise Kozbi’ydi; Midyan’da halkların [ve bir] atasal ailenin başı [olan] Tsur’un kızıydı.

(16) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(17) “Midyaniler’i düşman ilan et ve onlara sert bir darbe indirin.

(18) Çünkü onlar Peor konusu hakkında size karşı kurdukları komplolarıyla size yönelik düşmanlıklarını ortaya koydular ve Peor olayı nedeniyle [baş gösteren] salgın[ın gerçekleştiği] günde öldürülen kız kardeşleri Midyan başkanının kızı Kozbi nedeniyle [intikamı hak ettiler].