(1) Moşe’nin Mişkan’ı kurmayı bitirdiği günde [Moşe] onu meshetti; onu ve tüm eşyalarını [bu şekilde] takdis etti. Mizbeah’ı ve tüm araçlarını – onları da [kurdu ve] meshetme suretiyle takdis etti.

(2) [O gün] Yisrael’in başkanları korbanlar getirdiler. Kendi atasal evlerinin başları [olan bu kişiler] kabilelerin başkanlarıydılar; sayımlar sırasında hazır bulunanlar onlardı.

(3) Korbanlarını Tanrı’nın Huzuru’na getirdiler: İki başkan başına bir araba, kişi başı da birer sığır [olmak üzere], altı [adet] üstü kapalı yük arabası ve on iki sığır. [Başkanlar] Bunları Mişkan’ın önüne yaklaştırdılar.

(4) Tanrı Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(5) “[Getirilenleri] Onlardan al. [Bunlar,] Buluşma Çadırı’nın hizmetinin görülmesi için kullanılacaktır. Onları, her [Levi ailesinin] işine uygun olarak Leviler’e ver”.

(6) Moşe arabaları ve sığırları alarak onları Leviler’e verdi.

(7) Arabaların ikisini ve sığırların dördünü, işlerine uygun olarak Gereşon-oğullarına verdi.

(8) Arabaların dördünü ve sığırların sekizini de işlerine uygun olarak Merari-oğullarına verdi. [Her iki aile] Koen Aaron’un oğlu İtamar’ın idaresi altında [olacaktı].

(9) Keat-oğullarına ise [araba veya sığır] vermedi, çünkü kutsal [eşyalar ile ilgili] iş onların üzerindeydi; [bunları] omuzda taşımaları gerekiyordu.

(10) Başkanlar, meshedildiği günde, Mizbeah’ın hizmete açılış korbanlarını getirdiler. Başkanlar bu korbanlarını Mizbeah’ın önüne yaklaştırdılar.

(11) Tanrı Moşe’ye “Mizbeah’ın hizmete açılışı için korbanlarını, her gün bir başkan getirecek” dedi.

(12) İlk gün korbanını getiren, Yeuda kabilesinden Nahşon ben Aminadav oldu.

(13) Ve korbanı [şöyleydi]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(14) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(15) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(16) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(17) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Nahşon ben Aminadav’ın korbanı budur.

(18) İkinci gün, Yisahar [kabilesi] başkanı Netanel ben Tsuar korban getirdi.

(19) Korbanını [şunlarla] getirdi: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(20) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(21) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(22) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(23) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Netanel ben Tsuar’ın korbanı budur.

(24) Üçüncü gün, Zevulun kabilesi başkanı Eliav ben Helon.

(25) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(26) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(27) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(28) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(29) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Eliav ben Helon’un korbanı budur.

(30) Dördüncü gün, Reuven kabilesi başkanı Elitsur ben Şedeur.

(31) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(32) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(33) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(34) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(35) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Elitsur ben Şedeur’un korbanı budur.

(36) Beşinci gün, Şimon kabilesi başkanı Şelumiel ben Tsurişaday.

(37) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(38) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(39) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(40) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(41) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Şelumiel ben Tsurişaday’ın korbanı budur.

(42) Altıncı gün, Gad kabilesi başkanı Elyasaf ben Deuel.

(43) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(44) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(45) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(46) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(47) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Elyasaf ben Deuel’in korbanı budur.

(48) Yedinci gün, Efrayim kabilesi başkanı Elişama ben Amiud.

(49) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(50) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(51) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(52) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(53) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Elişama ben Amiud’un korbanı budur.

(54) Sekizinci gün, Menaşe kabilesi başkanı Gamliel ben Pedatsur.

(55) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(56) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(57) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(58) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(59) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Gamliel ben Pedatsur’un korbanı budur.

(60) Dokuzuncu gün, Binyamin kabilesi başkanı Avidan ben Gidoni.

(61) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(62) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(63) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(64) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(65) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Avidan ben Gidoni’nin korbanı budur.

(66) Onuncu gün, Dan kabilesi başkanı Ahiezer ben Amişaday.

(67) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(68) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(69) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(70) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(71) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Ahiezer ben Amişaday’ın korbanı budur.

(72) On birinci gün, Aşer kabilesi başkanı Pagiel ben Ohran.

(73) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(74) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(75) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(76) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(77) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Pagiel ben Ohran’ın korbanı budur.

(78) On ikinci gün, Naftali kabilesi başkanı Ahira ben Enan.

(79) Korbanı [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre, 130 [şekel] ağırlığında bir gümüş tas ve 70 şekel [ağırlığında] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha-korbanı olarak, yağla yoğrulmuş en kaliteli unla doluydu);

(80) tütsü ile dolu, 10 [gümüş şekel ağırlığında] altın bir kepçe;

(81) Ola-korbanı olarak genç bir boğa, bir koç, ilk yaşında bir [erkek] kuzu;

(82) Hatat-korbanı olarak bir teke;

(83) Şelamim-korbanı olarak da iki sığır, beş koç, beş teke, birer yaşında beş kuzu. Ahira ben Enan’ın korbanı budur.

(84) Mizbeah’ın, meshedildiği günde Yisrael’in başkanları tarafından [getirilen] hizmete açılış korbanları budur: 12 gümüş tas, 12 gümüş çanak, 12 altın kepçe.

(85) Her bir tas 130 ve her bir çanak 70 [şekel] gümüş [içeriyordu. Böylece bu] eşyaların tüm gümüşü, kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre 2400 [şekeldi].

(86) Tütsü ile dolu 12 altın kepçe: Her kepçe kutsiyet [konularındaki] şekel standardına göre 10’ar [gümüş şekele eşit ağırlıktaydı. Böylece] Kepçelerin tüm altını 120 [gümüş şekelinkine denk ağırlıktaydı].

(87) Ola-korbanı olarak [getirilen] tüm hayvanlar: [Kendilerine eşlik eden] Minhaları ile [birlikte], 12 boğa, koç, birer yaşında 12 [erkek] kuzu. Hatat-korbanı olarak da 12 teke [getirilmişti].

(88) Şelamim-kesimi olarak [getirilen] tüm hayvanlar: 24 boğa, 60 koç, 60 teke, birer yaşında 60 kuzu. Mizbeah’ın meshedildikten sonra [gerçekleştirilen] hizmete açılış korbanı budur.

(89) Ve Moşe, [Tanrı’yla] konuşmak üzere Buluşma Çadırı’na girdiğinde, Tanıklık Sandığı’nın üzerindeki kapağın üstünden, iki Keruvim’in arasından kendisine söyleşen Ses’i duydu. [Tanrı] Ona [bu şekilde] konuştu.