(1) Tüm yeryüzü tek bir dile ve tek amaca sahipti.

(2) [İnsanlar] Doğudan göç ederlerken, Şinar topraklarında bir vadi buldular ve orada yerleştiler.

(3) Birbirlerine “Gelin tuğlalar şekillendirelim ve onları ateşte yakalım” dediler. [Bu şekilde] Taş yerine [kullanmak üzere] tuğlaları, harç için de ziftleri oldu.

(4) “Gelin kendimize bir şehir ve başı gökyüzüne erişen bir kule inşa edelim – kendimize bir isim yaparız” dediler. “Böylece tüm yeryüzüne dağılmayız”.

(5) Tanrı insanoğullarının inşa ettikleri şehri ve kuleyi görmek için indi.

(6) Tanrı “Hepsi aynı dile sahip, tek bir millet bunlar; ve ilk yaptıkları şey bu mu!” dedi. “Ve şimdi, yapmayı planladıkları tüm bu işin engellenmesi gerekmiyor mu?!

(7) [Bu yüzden] Gelin inelim ve orada dillerini karıştıralım. Öyle ki, kimse bir diğerinin dilini anlayamayasın”.

(8) Tanrı onları oradan tüm yeryüzüne dağıttı ve şehri inşa etmeyi bıraktılar.

(9) Bu sebeple [Tanrı] buraya Bavel ismini verdi. Çünkü Tanrı’nın tüm dünyanın dilini karıştırdığı yer orasıydı ve Tanrı [insanlığı] tüm yeryüzüne işte buradan dağıtmıştı.

(10) Bunlar Şem’in kuşaklarıdır: Şem 100 yaşındayken bir oğlu oldu – Arpahşad; Tufan’dan iki yıl sonra.

(11) Şem, Arpahşad doğduktan sonra 500 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(12) Arpahşad 35 yaşındayken bir oğlu oldu – Şelah.

(13) Arpahşad, Şelah doğduktan sonra 403 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(14) Şelah 30 yaşındayken bir oğlu oldu – Ever.

(15) Şelah, Ever doğduktan sonra 403 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(16) Ever 34 yaşındayken bir oğlu oldu – Peleg.

(17) Ever, Peleg doğduktan sonra 430 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(18) Peleg 30 yaşındayken bir oğlu oldu – Reu.

(19) Peleg, Reu doğduktan sonra 209 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(20) Reu 32 yaşındayken bir oğlu oldu – Serug.

(21) Reu, Serug doğduktan sonra 207 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(22) Serug 30 yaşındayken bir oğlu oldu – Nahor.

(23) Serug, Nahor doğduktan sonra 200 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(24) Nahor 29 yaşındayken bir oğlu oldu – Terah.

(25) Nahor, Terah doğduktan sonra 119 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

(26) Terah, Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba olduğunda 70 yaşındaydı.

(27) Bunlar Terah’ın soyudur: Terah, Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba oldu. Aran’ın bir oğlu oldu – Lot.

(28) Aran, babası Terah henüz hayattayken, doğduğu yer olan Ur Kasdim’de öldü.

(29) Avram ve Nahor evlendiler. Avram’ın eşinin adı Saray’dı. Nahor’un eşinin adı Milka’ydı. [Milka,] Aran’ın – ki Milka ve Yiska’nın babasıdır – kızıydı.

(30) Saray kısırdı; çocuğu yoktu

(31) Terah, oğlu Avram’ı, Aran’ın oğlu Lot’u ve gelini – Avram’ın eşi – Saray’ı aldı. Onlarla birlikte, Kenaan ülkesine gitmek üzere Ur Kasdim’den ayrıldı. Haran’a kadar geldiler ve orada yerleştiler.

(32) Terah’ın günleri 205 yıl oldu ve Terah Haran’da öldü.