(1) Tanrı Moşe’ye “Paro’ya yapacaklarımı şimdi göreceksin” dedi. “Onları salıvermeye zorlanacak. [Üstelik,] Onları ülkesinden güç kullanarak kovacak!”

(2) Tanrı, Moşe’ye konuşarak, ona “Ben Aşem’im” dedi.

(3) “Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a ‘Her-şeye-Kadir Tanrı’ (El Şaday) olarak göründüm; fakat onların Beni İsmim Aşem ile tanımalarına fırsat vermedim.

(4) Ayrıca onlarla, Kenaan Ülkesi’ni – konuk olarak yaşadıkları konaklama diyarlarını – kendilerine verme yönündeki Antlaşmam’ı kesinleştirdim.

(5) Dahası, Mısırlılar’ın kölelik ettirdikleri Bene-Yisrael’in inlemesini duydum ve Antlaşmam’ı hatırıma getirdim.

(6) “Bu yüzden Bene-Yisrael’e [Benim Adıma şöyle] söyle: ‘Ben Aşem’im. Sizi Mısır’ın yükü altından çıkaracağım ve sizi onların [köleleştirici] işlerinden serbest kılacağım. Sizi [büyük bir] güç gösterisi ve sert yargılar eşliğinde özgürlüğe kavuşturacağım.

(7) Sizi Kendim’e Halk olarak alacağım ve size Tanrı olacağım. Böylece Benim, sizi Mısır’ın yükü altından çıkaran Tanrınız Aşem olduğumu bileceksiniz.

(8) Sizi, Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a vereceğime yemin ettiğim Ülke’ye getireceğim. Onu size miraslık vereceğim; Ben Aşem’im!’”

(9) Moşe, Bene-Yisrael’e bu şekilde konuştu; fakat nefes darlığı ve ağır işlerden [dolayı] Moşe’yi dinlemediler.

(10) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(11) “Gel Mısır kralı Paro’ya konuş; Bene-Yisrael’i ülkesinden salıversin.”

(12) Moşe Tanrı’nın önünde konuştu ve “Beni Bene-Yisrael bile dinlememişken, Paro nasıl dinler?” dedi. “Üstelik konuşma zorluğum var.”

(13) Tanrı [bunun üzerine] Moşe ve Aaron’a konuştu. Bene-Yisrael’i Mısır Ülkesi’nden çıkarmak üzere, onlara, Bene-Yisrael ve Mısır kralı Paro’yla ilgili talimat verdi.

(14) Atasal ailelerinin başları şunlardır: Yisrael’in behoru Reuven’in oğulları: Hanoh, Palu, Hetsron ve Karmi. Bunlar Reuven [kabilesi] aileleridir.

(15) Şimon’un oğulları: Yemuel, Yamin, Oad, Yahin, Tsohar ve Kenaani kadının oğlu Şaul. Bunlar Şimon [kabilesi] aileleridir.

(16) Bunlar da, doğum sıralarına göre Levi’nin oğullarının isimleridir: Gereşon, Keat ve Merari. Levi’nin yaşam süresi 137 yıldır.

(17) Gereşon’un [her biri birer] aile oluşturan oğulları: Livni ve Şimi.

(18) Keat’ın oğulları: Amram, Yitsar, Hevron ve Uziel. Keat’ın yaşam süresi 133 yıldır.

(19) Merari’nin oğulları: Mahli ve Muşi. Yukarıdakiler, doğum sıralarına göre Levi [kabilesi] aileleridir.

(20) Amram, halası Yoheved ile evlendi ve [Yoheved] ona Aaron ve Moşe’yi doğurdu. Amram’ın yaşam süresi 137 yıldır.

(21) Yitsar’ın oğulları: Korah, Nefeg ve Zihri.

(22) Uziel’in oğulları: Mişael, Eltsafan ve Sitri.

(23) Aaron, Aminadav’ın kızı [ve] Nahşon’un kızkardeşi Elişeva ile evlendi; [Elişeva] ona Nadav, Aviu, Elazar ve İtamar’ı doğurdu.

(24) Korah’ın oğulları: Asir, Elkana ve Aviasaf. Korah’a ait aileler bunlardır

(25) Aaron’un oğlu Elazar, Putiel’in kızlarından biriyle evlendi ve [eşi] ona Pinehas’ı doğurdu. Yukarıdakiler, ailelerine göre, Levi aşiretlerinin başlarıdırlar.

(26) Tanrı’nın kendilerine “Bene-Yisrael’i Mısır Ülkesi’nden toplu halde çıkarın” dediği Aaron ve Moşe budur.

(27) Bene-Yisrael’i Mısır’dan çıkarmak üzere Mısır kralı Paro’ya [hitaben] konuşanlar onlardır; Moşe ve Aaron budur.

(28) [Yine de,] O gün Mısır’da Tanrı [sadece] Moşe’ye konuşmuştu.

(29) Tanrı, Moşe’ye konuşarak “Ben Aşem’im” dedi. “Sana söylemekte olduğum her şeyi Mısır kralı Paro’ya ileteceksin.”

(30) Moşe Tanrı’nın önünde konuştu ve “Konuşma zorluğum var. Paro beni nasıl ciddiye alır?” dedi.