(1) Avram’ın eşi Saray, ona çocuk doğurmamıştı. [Saray’ın] Agar adında, Mısır’lı bir cariyesi vardı.

(2) Saray Avram’a “Tanrı beni doğurmaktan alıkoydu” dedi. “Cariyeme gel. Belki onun yoluyla çocuğum olur”. Avram Saray’ın sözünü dinledi.

(3) Avram’ın Kenaan’da yaşadığı [ilk] on yılın bitiminde, Avram’ın eşi Saray, cariyesi Mısır’lı Agar’ı aldı ve onu, kocası Avram’a eş olarak verdi.

(4) [Avram] Onunla gerdeğe girdi ve [Agar] hamile kaldı. Hamile kaldığını anladığında, hanımına saygısızlık etmeye başladı.

(5) Saray Avram’a “Hepsi senin yüzünden!” dedi. “Cariyemi koynuna ben verdim! Şimdi hamile olduğunu görüp bana saygısızlık ediyor. Tanrı seninle aramızda yargısını gerçekleştirsin!”

(6) Avram, Saray’a “İşte cariyen senin elinde” dedi. “Ona, uygun gördüğün şekilde davran”. Saray ona [ Agar’a ] eziyet etti ve [Agar] onun yüzünden kaçtı.

(7) Tanrı’nın bir meleği onu çöldeki bir su kaynağı başında – ur yolundaki kaynağın başında – buldu.

(8) [Melek] “Saray’ın cariyesi Agar!” dedi “Nereden geliyor, nereye gidiyorsun?” “Hanımım Saray yüzünden kaçıyorum” diye cevap verdi [Agar].

(9) Tanrı’nın [başka bir] meleği ona “Hanımına dön ve kendini onun ellerine teslim et” dedi.

(10) [Diğer bir] Melek ona Tanrı’nın sözleriyle “Soyunu fazlasıyla çoğaltacağım ve bolluktan sayılamayacaklar” dedi.

(11) Tanrı’nın [bir diğer] meleği ona “İşte hamilesin ve bir oğul doğuracaksın” dedi. “Adını Yişmael koy; çünkü Tanrı duanı kabul etti.

(12) [Oğlun] Asi biri olacak. Hem onun eli herkese karşı, hem de herkesin eli ona karşı olacak. Yine de tüm kardeşlerinin üzerinde yerleşecek”.

(13) [Agar] Kendisiyle konuşan Tanrı’ya bir isim vererek “Sen benim için Görüş Tanrısı’sın” dedi. Çünkü “Gördükten sonra, burada da mı gördüm?” dedi.

(14) Bu sebeple, bu kuyuya Beer Lahay Roi adını verdi. [Bu kuyu] Kadeş ile Bered arasındadır.

(15) Agar, Avram’a bir oğul doğurdu. Avram, Agar’ın doğurduğu oğluna Yişmael adını verdi.

(16) Agar, Avram’a Yişmael’i doğurduğu zaman Avram 86 yaşındaydı.