(1) Tanrın Aşem Adına, kusuru – herhangi bir kötü şey – olan boğa ya da davar yavrusu kesme, zira Tanrın Aşem için iğrençtir o.

(2) Aranda, Tanrın Aşem’in sana vermekte olduğu şehirlerinden birinde, Tanrın Aşem’in Gözü’nde kötü olanı yapıp Antlaşması’nı ihlal eden bir adam ya da kadın bulunursa –

(3) [ki bu kişi] gidip başkalarının ilahlarına ibadet edip onlara eğilmiş, ya da [kendilerine tapınılmasını] emretmediğim güneşe, aya veya gökyüzü topluluğunun tümüne [tapınmıştır] –

(4) [olay] sana anlatıldığı zaman, dinle ve çok iyi bir şekilde araştır. Ve eğer konunun gerçek [ve] doğru olduğu, Yisrael’de bu iğrençliğin yapıldığı tespit edilirse,

(5) bu kötü şeyi yapmış olan o adamı ya da o kadını [şehrin] kapılarına çıkaracaksın – adamı ya da kadını. Onları taşa tutacaksın ve ölecekler.

(6) Hükümlü, iki şahidin tanıklığına göre veya üç şahidin tanıklığına göre öldürülecektir; tek şahidin tanıklığına göre öldürülmeyecektir.

(7) Onu öldürmek için onun üstünde ilk önce şahitlerin eli olmalıdır; tüm halkın eli ise daha sonra. Arandan kötülüğü yok etmelisin.

(8) Bir yargı konusu senin için belirsizse – bir kan lekesinin niteliği konusunda, dava kararları konusunda, tsaraat lekeleri konusunda şehirlerinde anlaşmazlıklar [söz konusuysa] – kalkıp Tanrın Aşem’in seçeceği yere çıkmalısın.

(9) O dönemde olacak Levi-Koenler’e ve yargıca gelip açıklama isteyeceksin ve sana yargı kararını açıklayacaklar.

(10) Sana Aşem’in seçtiği o yerden açıklayacakları karara göre hareket etmeli, sana öğretecekleri her şeyi titizlikle uygulamalısın.

(11) Sana öğretecekleri öğretiye ve sana söyleyecekleri yargıya göre davranmalı, sana açıklayacakları karardan sağa veya sola sapmamalısın.

(12) Ve orada Tanrın Aşem’e hizmet etmek üzere duran Koen’i veya yargıcı dinlemeyerek küstahça davranan kişi [olursa], o kişi ölecektir. Yisrael’den kötülüğü yok etmelisin.

(13) Tüm halk duyacak ve korkacak; bir daha küstahça davranmayacaklar.

(14) Tanrın Aşem’in sana vermekte olduğu Ülke’ye gelerek onu miras alıp içinde yerleştiğin zaman “Çevremdeki tüm uluslar gibi üzerime bir kral atayayım” diyeceksin.

(15) Üzerine, Tanrın Aşem’in seçeceği bir kral ata. Üzerine kral olarak, [yalnız] kardeşlerinin arasından [birini] atayabilirsin; kardeşin olmayan yabancı bir adamı üzerine yerleştiremezsin.

(16) Ancak [bu kral] çok sayıda at sahibi olmamalı ve atlarını çoğaltma amacıyla halkı Mısır’a geri götürmemelidir; [zira] Tanrı size “Bir daha bu yoldan geri dönmeyin” demişti.

(17) [Kralın] Çok sayıda karısı da olmamalıdır ki kalbi [doğru yoldan] sapmasın. Ve çok fazla altın ve gümüş de edinmemelidir.

(18) Kraliyet tahtına çıkmasıyla birlikte bu Tora’nın ikinci bir kopyasını Levi-Koenler’in huzurunda bir tomar üstüne yazmalıdır.

(19) [Tora daima kralın] Yanında olmalı ve [kral,] hayatının tüm günlerinde [bu tomarı] okumalıdır. Bu sayede Tanrısı Aşem’den çekinmeyi öğrenecek, bu Tora’nın tüm sözlerini ve bu hükümleri gözetip uygulayacaktır

(20) ki kendisini kardeşlerinden üstün görmesin ve emirden sağa veya sola sapmasın. Bu sayede Yisrael’in içinde, krallığı üzerindeki günlerini uzun kılacaktır – hem o hem oğulları.