(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(2) “Bene-Yisrael’e emret; tüm tsaraat hastalarını, tüm [bedensel] akıntılı kişileri ve ölüden dolayı tame olan herkesi kamptan göndersinler.

(3) Erkekten kadına kadar [bu üç sınıftaki herkesi] gönderin. Onları kampın dışına gönderin ki, Benim içlerinde barındığım kamplarını tame yapmasınlar.”

(4) Bene-Yisrael böyle yaptılar: Onları kampın dışına gönderdiler. [Böylece] Bene-Yisrael, Tanrı’nın Moşe’ye söylediğini harfiyen yerine getirdiler.

(5) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(6) “Bene Yisrael’e konuş: Bir adam ya da kadın, Tanrı’ya karşı uygunsuz davranmış olacak şekilde her türlü insani günahı işler ve o can [böylece] suçlu duruma düşerse;

(7) [günahkârlar] yaptıkları günahlarını itiraf etmelidirler. [Böyle bir suçlu,] Suç konusu [borcunu] başmal olarak ödemeli, üzerine de beşinci payını ekleyerek, suçu işlemiş olduğu kişiye vermelidir.

(8) “Eğer o kişi [ölmüşse ve] suç konusu [borcun] ödenebileceği bir varisi yoksa [borçlu kişi, bir Koen’in] onun için onarım sağlamakta kullanacağı onarım-koçuna ek olarak, ödenmesi gereken suç konusu [borcu] Tanrı’ya; Koen’e ait olur.

(9) “Bene-Yisrael’in her türlü kutsallarına ait olup, Koen’e getirdikleri her türlü bağış, ona ait olacaktır.

(10) “Kişinin [bazı] kutsalları kendisine ait kalır. Kişi [diğer kutsallarını bir] Koen’e verdiğinde [ise, bu verdiği,] ona ait olur.”

(11) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(12) “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle: “Herhangi bir adamın karısı yanlış bir yol tutturmuşsa ve ona ihanet etti[ğine dair şüphe söz konusu] ise [kanun aşağıdaki gibidir]:

(13) “([Şüpheye göre, başka] Bir adam [onun karısıyla] cinsel ilişkiye girmiş, ama [olay] kocasının gözünden gizli kalmış, [karısı o adamla] bir yere kapanıp murdar olmuştur. Ancak [şüpheye karşın, karısına] karşı şahit yoktur. [Kadın bu duruma] Zorlanmamıştır da.

(14) [Olay öncesinde adamın] Üstünden bir kıskançlık rüzgârı geçmiş ve karısını uyarmıştır. [Kadın] Murdar olmuş [olabileceği gibi, kocasının] üstünden bir kıskançlık rüzgârı geçip karısını uyardı[ktan sonra] murdar olmamış [da olabilir].)

(15) “[Bu gibi bir belirsizlik durumunda kanun şöyledir:] Bu adam karısını Koen’e getirir. Onun için korbanını da getirir: 1/10 efa arpa unu. Üzerine yağ dökmeyecek ve üstüne günlük yerleştirmeyecektir, çünkü bu [un], bir kıskançlık Minhasıdır; günahı anımsatan bir hatırlatma Minhasıdır.

(16) “Koen [kadını] yaklaştırıp Tanrı’nın Huzuru’na çıkarır.

(17) Koen kil bir kabın içine, kutsal [nitelik kazanmış] su alır. Koen, Mişkan’ın zemininde bulunan topraktan da [biraz] alıp, [bunu] suyun içine koyar.

(18) [Sonra] Koen kadını Tanrı’nın Huzuru’na çıkarır, kadının başını açar, hatırlatma Minhasını onun avuçlarının üstüne koyar – bu, kıskançlık Minhasıdır. Koen’in elinde de lanet getiren acı su olacaktır.

(19) “Koen kadına [şöyle] diyerek ona yemin ettirir: ‘Eğer bir adam seninle yatmamışsa; [yani] kocanın dışında [biriyle zina ederek] murdarlıkla yoldan sapmamışsan, bu lanet getiren sudan [kaynaklanan cezadan] muaf olacaksın.

(20) Ama sen! – Eğer kocanın dışında [biriyle] yoldan sapmış, murdar olmuşsan ve kocanın dışında bir adam seninle cinsel ilişkiye girmişse…’

(21) “[Bu noktada] Koen kadına ettirdiği yeminin beddua [içeren kısmını söyler] ve Koen kadına [şöyle] der: ‘…Tanrı, uyluğunun çökmesini ve karnının [aşırı derecede] şişmesini sağladığında, Tanrı seni halkının arasında beddua ve yemin için [bir örnek] haline getirecek.

(22) [Bil ki] Bu lanet getiren su, iç organlarına ulaşarak karnının [aşırı derecede] şişmesini ve uyluğunun çökmesini sağlayacaktır.’ “Kadın [bu sözlere] ‘Amen; Amen’ diye cevap verir.

(23) “Koen bu bedduaları parşömene yazar ve [yazıları] acı suyun içinde siler.

(24) [Daha sonra] Kadına bu lanet getiren acı suyu içirecek ve [kadın suçluysa] lanet getiren su onun [bedeninin] içine girince acılığa neden olacaktır.

(25) “Koen kıskançlık Minhasını kadının elinden alır ve bu Minhayı Tanrı’nın Huzuru’nda, [Tenufa işlemine özgü hareketlerle] sallayıp, onu Mizbeah’a yaklaştırır.

(26) Koen, kemitsa hareketiyle, Minhadan hatıra porsiyonunu alır ve Mizbeah’ta tüttürür. Sonra kadına suyu içirir.

(27) “Suyu içirir; ve eğer [kadın] murdar olmuş ve kocasına ihanet etmişse, bu lanet getiren su [bedeninin] içine girdiğinde acılığa neden olacak, karnı [aşırı derecede] şişecek ve uyluğu çökecektir. [Böylece] Kadın, halkının içinde beddua için [bir örnek] haline gelecektir.

(28) “Ancak eğer kadın murdar olmamışsa ve safsa, [bu ölümcül etkiden] muaf olacak, [üstelik kolaylıkla] soy üretecektir.

(29) “Bir kadın [şüpheye göre] kocasının dışında [biriyle] yoldan sapıp murdar olduğunda [uygulanacak] Kıskançlıklar Yasası [tümüyle] budur.

(30) Eğer [olay öncesinde] adamın üzerinden bir kıskançlık rüzgârı geçmiş, karısını uyarmışsa, kadını Tanrı’nın Huzuru’na çıkaracak, Koen ona tüm bu prosedürü uygulayacaktır.

(31) [Böylece] Adam günahtan temizlenecek; kadın da günahını taşıyacaktır.”