(1) Tanrı, Moşe’ye “Paro’nun ve Mısır’ın başına bir bela daha getireceğim” dedi. “Ondan sonra sizi buradan salıverecek. Salıverdiğinde eksiksiz [gideceksiniz]; sizi buradan resmen kovacak.

(2) Lütfen halka gizlice konuş. Her erkek, [Mısırlı] akranından ve her kadın, [Mısırlı] akranından gümüş eşyalar ve altın eşyalar istesin.”

(3) Tanrı, Mısırlılar’ın gözünde Bene-Yisrael’e statü kazandırdı. Ayrıca Moşe, Mısır Ülkesi’nde – hem Paro’nun danışmanlarının hem de halkın gözünde – son derece saygındı.

(4) Moşe [Paro’ya şöyle] konuştu: “Tanrı şöyle dedi: Geceyarısı civarında Mısır’ın içinde [açığa] çıkacağım.

(5) ve Mısır Ükesi’ndeki – tahtında oturan Paro’nun behorundan, değirmentaşının arkasındaki cariyenin behoruna kadar – tüm behorlar, hatta hayvanların bile tüm behorları ölecek

(6) “Ve Mısır Ülkesi’nin tümünde, benzeri olmamış ve benzeri tekrarlanmayacak büyük bir feryat kopacak.

(7) Fakat tüm Bene-Yisrael içinde, insandan hayvana [hiçbirine] tek köpek bile hırlamayacak. Bu şekilde, Tanrı’nın, Mısır ile Yisrael arasında nasıl ayırım yaptığını anlayacaksınız.

(8) “şu kullarının hepsi inip önümde eğilerek ‘Çık – hem sen, hem de izinden gelen tüm halk!’ diyecekler. Ve ancak daha sonra [tüm halkla birlikte, Mısır’dan] çıkacağım.” [Moşe] Paro’nun huzurundan, tüten bir öfkeyle ayrıldı.

(9) Tanrı, Moşe’ye “Paro size kulak asmayacak” dedi. “Mısır Ülkesi’ndeki mucizelerimi arttırmam için [böyle davranacak].”

(10) Moşe ve Aaron tüm bu mucizeleri Paro’nun önünde gerçekleştirmişlerdi. Fakat Tanrı, Paro’nun kalbini güçlendirdiği için, [Paro] Bene-Yisrael’i ülkesinden salıvermemişti.