(1) Moşe ve Aaron’un yönetiminde Mısır Ülkesi’nden organize gruplar halinde çıkmış olan Bene-Yisrael’in yolculukları şunlardır.

(2) Moşe, Tanrı’nın sözü üzerine yolculuklarına [göre] çıkış noktalarını yazdı. Ve çıkış noktalarına [göre] yolculukları şunlardır:

(3) [Bene-Yisrael] İlk ayda, bu ilk ayın on beşinci gününde Rameses’ten yola çıkmışlardı. Pesah[-korbanı kesiminin] ertesi gününde Bene-Yisrael tüm Mısır’ın gözü önünde muzaffer bir edayla [bu ülkeyi] terk etmişlerdi.

(4) [Bu sırada] Mısır[lılar], Tanrı’nın, onların içinde öldürmüş olduğu tüm behorları gömmekte[ydiler. Tanrı, Mısırlılar’ın] tanrılarına da yargısını uygulamıştı.

(5) Bene-Yisrael Rameses’ten yola çıktılar ve Sukot’ta kamp kurdular.

(6) Sukot’tan yola çıktılar ve çölün kıyısındaki Etam’da kamp kurdular.

(7) Etam’dan yola çıktılar. [Sonra bulut,] Baal Tsefon’un karşısındaki Pi Ahirot’a geri döndü ve [böylece] Migdol’un önünde kamp kurdular.

(8) Ahirot’un önünden yola çıktılar ve denizin içinden çöle geçtiler. Etam çölünde üç günlük yol yürüyüp Mara’da kamp kurdular.

(9) Mara’dan yola çıktılar ve Elim’e geldiler. Elim’de 12 su pınarı ve 70 hurma [ağacı vardı]. Orada kamp kurdular.

(10) Elim’den yola çıktılar ve Kızıldeniz kıyısında kamp kurdular.

(11) Kızıldeniz’den yola çıktılar ve Sin çölünde kamp kurdular.

(12) Sin çölünden yola çıktılar ve Dofka’da kamp kurdular.

(13) Dofka’dan yola çıktılar ve Aluş’ta kamp kurdular.

(14) Aluş’tan yola çıktılar ve Refidim’de kamp kurdular. Orada halk için içecek su yoktu.

(15) Refidim’den yola çıktılar ve Sinay çölünde kamp kurdular.

(16) Sinay çölünden yola çıktılar ve Kivrot Ataava’da kamp kurdular.

(17) Kivrot Ataava’dan yola çıktılar ve Hatserot’ta kamp kurdular.

(18) Hatserot’tan yola çıktılar ve Ritma’da kamp kurdular.

(19) Ritma’dan yola çıktılar ve Rimon Perets’te kamp kurdular.

(20) Rimon Perets’ten yola çıktılar ve Livna’da kamp kurdular.

(21) Livna’dan yola çıktılar ve Risa’da kamp kurdular.

(22) Risa’dan yola çıktılar ve Keelata’da kamp kurdular.

(23) Keelata’dan yola çıktılar ve Şefer dağında kamp kurdular.

(24) Şefer dağından yola çıktılar ve Harada’da kamp kurdular.

(25) Harada’dan yola çıktılar ve Makelot’ta kamp kurdular.

(26) Makelot’tan yola çıktılar ve Tahat’ta kamp kurdular.

(27) Tahat’tan yola çıktılar ve Terah’ta kamp kurdular.

(28) Terah’tan yola çıktılar ve Mitka’da kamp kurdular.

(29) Mitka’dan yola çıktılar ve Haşmona’da kamp kurdular.

(30) Haşmona’da yola çıktılar ve Moserot’ta kamp kurdular.

(31) Moserot’tan yola çıktılar ve Bene Yaakan’da kamp kurdular.

(32) Bene Yaakan’dan yola çıktılar ve Hor Agidgad’da kamp kurdular.

(33) Hor Agidgad’dan yola çıktılar ve Yotvata’da kamp kurdular.

(34) Yotvata’dan yola çıktılar ve Avrona’da kamp kurdular.

(35) Avrona’dan yola çıktılar ve Etsyon Gever’de kamp kurdular.

(36) Etsyon Gever’den yola çıktılar ve Tsin çölündeki Kadeş’te kamp kurdular.

(37) Kadeş’ten yola çıktılar ve Edom Ülkesi’nin kıyısındaki Or Aar’da kamp kurdular.

(38) Bene-Yisrael’in Mısır Ülkesi’nden çıkışının kırkıncı senesinde, beşinci ayda, ayın birinde, Koen Aaron, Tanrı’nın sözü üzerine Or Aar’a çıktı ve orada öldü.

(39) Aaron, Or Aar’da öldüğü sırada 123 yaşındaydı.

(40) Kenaan Ülkesi’ndeki Negev’de oturan Kenaanlı Arad kralı Bene-Yisrael’in gelişini duydu.

(41) Or Aar’dan yola çıktılar ve Tsalmona’da kamp kurdular.

(42) Tsalmona’dan yola çıktılar ve Punon’da kamp kurdular.

(43) Punon’dan yola çıktılar ve Ovot’ta kamp kurdular.

(44) Ovot’tan yola çıktılar ve Moav sınırındaki Avarim harabelerinde kamp kurdular.

(45) Harabelerden yola çıktılar ve Divon Gad’da kamp kurdular.

(46) Divon Gad’dan yola çıktılar ve Almon Divlatayma’da kamp kurdular.

(47) Almon Divlatayma’dan yola çıktılar ve Avarim dağlarında, Nevo’nun önünde kamp kurdular.

(48) Avarim dağlarından yola çıktılar ve Yarden’in Yeriho’nun [karşısındaki] kıyısında, Moav ovalarında kamp kurdular.

(49) Yarden kıyısı boyunca, Moav ovalarındaki kamplarını Bet Ayşimot’tan Avel Aşitim’e kadar kurdular.

(50) Tanrı, Moşe’ye Yarden’in Yeriho’nun [karşısındaki] kıyısında, Moav ovalarında şöyle konuştu:

(51) “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara [şöyle] söyle: Yarden’i Kenaan Ülkesi’ne doğru geçtiğiniz zaman

(52) Ülke’nin tüm sakinlerini önünüzden sürmeli, onların tüm oyma şekilli taşlarını imha etmelisiniz. Tüm dökme putlarını imha etmeli ve tüm sunaklarını yıkmalısınız.

(53) Ülke’yi mülk edinin ve içinde yerleşin; çünkü size bu Ülke’yi, onu miras almanız için verdim.

(54) “Ülke’yi, kurayla, ailelerinize kalıtsal mülk olarak vereceksiniz. Kalabalık olanın mirasını büyük, az [nüfuslu] olanın mirasını küçük tutacaksınız. [Bir hak sahibi] İçin kura nereye çıkarsa, [burası] onun olacaktır. Atasal kabilelerinize göre mülk alacaksınız.

(55) “Ancak eğer Ülke’nin sakinlerini önünüzden sürmezseniz, onlardan geriye bıraktıklarınız, gözlerinizde iğneler, yanınızda dikenli çalılar haline gelecekler, üzerinde oturduğunuz Ülke’de sizi taciz edeceklerdir.

(56) O zaman, [başta] onlara yapmayı tasarladığım şeyi size yapacağım.”