(1) Tanrı, Moşe’ye konuştu: “Aaron’un oğulları Koenler’e konuş. Onlara [şunları] söyle: “[Bir Koen] Halkının içinde bir ölü için kendisini tame yapamaz.

(2) [Bunun istisnası olarak] Sadece kendisine en yakın olan yakını, annesi, babası, oğlu, kızı ve erkek kardeşi için [kendisini tame yapabilir].

(3) Ayrıca kendisine yakın olan, bir erkeğe varmamış bakire kız kardeşi için kendisini tame yapmalıdır.

(4) [Bir Koen] Halkının içinde bir büyük [olduğundan,] kendisini [sayılanların dışındaki biri için] tame yapamaz; [zira bu, kutsiyetini] ihlal etmek [olacaktır].

(5) “[Koenler] Başlarında kel bölge yaratmamalı, sakallarının [beş] köşesini tıraş etmemeli ve bedenlerinde yara açmamalıdırlar.

(6) “[Aksine,] Tanrıları’na adanmış olmalı, Tanrıları’nın İsmi’ni[n kutsiyetini] ihlal etmemelidirler; zira Tanrı Adına yakılan-korbanları – Tanrıları’na ait yiyeceği – sunanlar onlardır. Kutsal olacaklardır.

(7) “Zona ve halala [sınıfındaki] bir kadınla evlenemezler. Kocasından boşanmış bir kadınla da evlenemezler. Zira [her bir Koen], Tanrısı Adına kutsaldır.

(8) “Onu kutsal tutmalısın; çünkü Tanrın’a ait yiyeceği o sunmaktadır. Senin için kutsal olacaktır; çünkü Ben – sizi kutsal kılan Aşem – Kutsal’ım.

(9) “Koen bir kişinin, zina işlemek suretiyle kendisine halel getiren kızı, babasını[n kutsiyetini] ihlal etmiş olur; [bu yüzden] ateşte yakılmalıdır.

(10) “Kardeşlerinden [daha] yüksek [konumdaki, yani] başına mesh yağı dökülmüş, veya [özel] giysileri giymek üzere yetkili kılınmış olan Koen ise saçını uzatmayacak, giysilerini yırtmayacaktır.

(11) Hiçbir ölü bedene yaklaşmamalıdır; kendisini babası ve annesi için [bile] tame yapamaz.

(12) [Böyle bir durumda bile] Kutsal Mekan’ı terk edemez. [Bu kurallara aykırı davranarak] Tanrısı’nın Kutsal Mekanı’nı[n kutsiyetini] ihlal etmemelidir; zira Tanrısı’nın mesh yağı, bir taç [gibi onun] üzerindedir – Ben Aşem’im.

(13) “Ve o, bakire bir kadınla evlenir.

(14) Dul, boşanmış, halala ve zona – [bir Koen Gadol] bunlarla evlenemez; sadece halkından bakire bir kadınla evlenmelidir.

(15) Böylece halkı içinde kendi soyunu[n kutsiyetini] ihlal etmiş olmayacaktır. “[Bu kurallara uymakla yükümlüdür;] Çünkü Ben, onu kutsal kılan Aşem’im.

(16) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(17) “Aaron’a konuşup [şu sözleri] söyle: “[Tüm] Nesilleri boyunca, senin soyundan [bedensel] kusuru olan bir adam, Tanrısı’na ait yiyeceği sunmak üzere yaklaşamaz.

(18) Zira [bedensel] kusuru olan herhangi bir kişinin [kutsal göreve] yaklaşması uygun değildir. “[Örnek olarak şunlar sayılabilir:] Kör, topal, burun kemeri çökmüş ya da organları orantısız olan bir kişi,

(19) veya bacağında ya da kolunda kırık olan bir kişi,

(20) veya kambur, cüce, gözünde kusuru, [bedeninde] ağır egzaması, çıbanı [olan] ya da er bezi ezilmiş [bir kişi].

(21) “Koen Aaron’un soyundan [bedensel] kusuru olan herhangi biri, Tanrı’nın Yakılan-korbanları’nı sunamaz. Üzerinde kusur [olduğu sürece], Tanrısı’na ait yiyeceği sunmak üzere yaklaşamaz.

(22) [Yine de] En üst düzeyde kutsal olandan ya da [daha düşük düzeyde] kutsal olandan [payına düşen] Tanrı’ya ait yiyeceği yiyebilir.

(23) Fakat [bedensel] kusuru olduğu için [Kutsal Mekan’ın içindeki] ayıraca gelemez, Mizbeah’a yaklaşamaz. Bana yönelik kutsal [ibadeti bu şekilde] ihlal etmemelidir; çünkü Ben, onları kutsal kılan Aşem’im.”

(24) Moşe, Aaron’a, [onun] oğullarına ve tüm Bene-Yisrael’e konuştu [ve bu emirleri aktardı].