(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Ayrıca Bene-Yisrael’e [şunları] söyle: “Bene-Yisrael’den ya da Yisrael’e katılmış Gerler’den [olup], soyundan [birilerini] Moleh için teslim eden herhangi bir kişi idam edilecektir; onu [gerekirse] ülke halkı taşlayacaktır.

(3) [Aksi takdirde] O kişiye Ben Öfkem’i yöneltecek ve onu halkının arasından kesip atacağım; zira soyundan [insanları] Moleh’e teslim etmesinin sonucu, Benim Adıma kutsal olanın murdar edilmesi, Kutsal İsmim’in [kutsiyetinin] de ihlalidir.

(4) [Bu yüzden] Eğer ülke halkı, soyundan [insanları] Moleh’e teslim ettiğinde o kişiye göz yumar, onu idam etmezse,

(5) Öfkem’i o kişiye ve ailesine Bizzat yöneltecek, onu ve onun ardından [gidip] yoldan çıkarak Moleh’in peşi sıra sapan herkesi halklarının arasından kesip atacağım.

(6) “Peşleri sıra saparak Ov veya Yideoni [yöntemlerine] başvuran kişi [olursa], Öfkemi böyle bir cana yöneltecek ve onu halkının arasından kesip atacağım.

(7) “Aksine; Kendinizi kutsal kılmalı, kutsal olmalısınız; çünkü Tanrınız Benim – Aşem.

(8) Hükümlerim’i gözetmeli ve onları uygulamalısınız – Ben, sizi kutsal kılan Aşem’im.

(9) “[ Şöyle] Ki: Babasına ya da annesine lanet eden herhangi bir kişi idam edilecektir. Babasına, annesine lanet etmiş! Vebali boynunadır.

(10) “Bir adamın karısıyla zina eden adam – akranının karısıyla zina eden! – idam edilecektir – hem adam hem de kadın.

(11) “Babasının karısıyla yatan adam, babasına karşı cinsel suç işlemiştir. Her ikisi idam edilecektir; vebali boyunlarınadır.

(12) “Bir adam geliniyle yatarsa, her ikisi idam edilecektir. Sapıklık etmişlerdir; vebali boyunlarınadır.

(13) “Bir adam, bir erkekle, kadınla yatar gibi yatarsa,ikisi iğrençlik yapmışlardır. İdam edileceklerdir; vebali boyunlarınadır.

(14) “Bir adam, hem bir kadını hem de onun annesini alırsa, bu ahlaksızlıktır. Hem onu hem de onlar[dan ikinci aldığını] ateşte yakmalıdırlar – aranızda ahlaksızlık olmayacak.

(15) “Hayvanla cinsel ilişkiye giren adam idam edilecektir. Hayvanı da öldürmelisiniz.

(16) “Her türlü hayvana, kendisiyle birleşmesi için yaklaşan bir kadın [olursa], hem kadını hem de hayvanı öldürmelisin. İdam edileceklerdir; vebali boyunlarınadır.

(17) “Bir adam, [sadece] babasının kızı ya da [sadece] annesinin kızı [olsa bile], kız kardeşini alırsa ve her ikisi cinsel birleşme konusunda anlaşırsa, bu tam bir yüzkarasıdır. Halklarının üyelerinin gözü önünde kesilip atılacaklardır. [Ama eğer bu adam] Kız kardeşine karşı cinsel suç işlediyse, günahını[n sorumluluğunu, sadece o] taşıyacaktır.

(18) “Adet halindeki kadınla yatarak cinsel suç işleyen adam, [kadının] membaını açığa çıkarmıştır. [Kadın da] Kanının membaını [kendi isteğiyle] açığa çıkarmış [ise], ikisi de halklarının arasından kesilip atılacaklardır.

(19) “Teyzen ya da halanla birlikte olamazsın. Zira [bunu yapan kişi,] yakınını[n mahremini] açığa çıkarmış olur; [ilişkinin tarafları] günahlarını taşıyacaklardır.

(20) “Yengesiyle yatan adam, amcasına karşı cinsel suç işlemiştir. [İlişkinin tarafları] günahlarını taşıyacaklar, çocuksuz öleceklerdir.

(21) “Bir adam, kardeşinin karısını alırsa, kabul edilmez [bir ilişki]dir bu. Kardeşine karşı cinsel suç işlemiş! [İlişkinin tarafları] Çocuksuz kalacaklardır.

(22) “Tüm Hükümlerim’i ve tüm Kanunlarım’ı gözetin ve onları uygulayın ki sizi orada yerleşmeniz için getirmekte olduğum Ülke sizi kusmasın.

(23) Önünüzden kovmakta olduğum ulusun geleneklerini takip etmeyin; çünkü tüm bunları yaptılar [diye] onlardan tiksindim

(24) ve size ‘topraklarını siz miras alacaksınız’ diye söz verdim. Ben onu size miras edinmeniz için veriyorum – süt ve balın aktığı Ülke – Ben, sizi [diğer] halklardan ayırmış olan Tanrınız Aşem’im.

(25) [Siz de] Kaşer olan ve olmayan hayvanlar, Kaşer olmayan ve olan uçucular arasında ayrım yapmalısınız. Kendinizi, sizin için yasak addedilmek üzere ayırdığım hayvanlar, kuşlar ve toprakta kümelenen her türlü [canlı] ile tiksinti kaynağı haline getirmeyin.

(26) Benim Adıma kutsal olmalısınız; zira Ben, Aşem, Kutsal’ım ve sizi [diğer] halklardan, Bana ait olmanız için ayırdım.

(27) “Ov veya Yideoni [yöntemleri ile uğraşısı] olan [her-hangi] bir erkek ya da kadın, idam edilecektir:Taşlanacaklardır; vebali boyunlarınadır.”