(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle: “Ben Tanrınız Aşem’im.

(3) İçinde yaşamış olduğunuz Mısır Ülkesi’nin usullerini uygulamayın. Sizi getirmekte olduğum Kenaan Ülkesi’nin usullerini de uygulamayın. [Her ikisinin] Geleneklerini takip etmeyin.

(4) [Aksine; Benim] Kanunlarım’ı uygulayın ve [Benim] Hükümlerim’i gözetin ve onları takip edin; Ben, Tanrınız Aşem’im.

(5) Hükümlerim’i ve Kanunlarım’ı gözetmelisiniz; zira insan sadece onları uygulaması sayesinde [gerçekten] yaşayabilir – Ben Aşem’im.

(6) “Hiçbiriniz, cinsel suç işleyecek şekilde yakın bir akrabanıza yaklaşmayın. Ben Aşem’im.

(7) “Babana ve annene karşı cinsel suç işleme. [Bir kadın] Annense, onunla birlikte olamazsın.

(8) “Babanın karısıyla birlikte olamazsın; bu, babana karşı bir cinsel suçtur.

(9) “İster [sadece] babanın kızı, ister [sadece] annenin kızı olsun – meşru ya da gayrimeşru – kız kardeşinle birlikte olamazsın.

(10) “Oğlunun kızı ya da kızının kızıyla birlikte olamazsın; bu, kendine karşı bir cinsel suçtur.

(11) “Babanın karısının babandan doğmuş kızıyla birlikte olamazsın. Kız kardeşindir; onunla cinsel suç işlememelisin.

(12) “Halanla birlikte olamazsın; babanın yakınıdır o.

(13) “Teyzenle birlikte olamazsın; çünkü annenin yakınıdır o.

(14) “Amcana karşı cinsel suç işleme. [Yani] Karısına yaklaşma; yengendir o.

(15) “Gelininle birlikte olamazsın. Oğlunun karısıdır o; onunla cinsel suç işlememelisin.

(16) “Kardeşinin karısıyla birlikte olamazsın; bu, kardeşine karşı cinsel bir suçtur.

(17) “[İkisinden biriyle evliysen] Bir kadın ve kızı ile birlikte olamazsın. [Karının] Oğlunun kızını ya da kızının kızını [kendine eş olarak] alıp cinsel suç işleme. [Bunların hepsi] Yakından ilişkilidirler; [ve böyle bir davranış,] ahlaksızlıktır.

(18) “Bir kadını, onunla birlikte olmak için, [evli olduğun] kız kardeşinin üzerine, [karın] hayatta olduğu sürece [kendine eş olarak] alıp ona rakip etme.

(19) “Bir kadına, temea olduğu ayrılık hali sırasında, onunla birlikte olacak şekilde yaklaşma.

(20) “Akranının karısıyla soy [üretmek] için [bile olsa,] cinsel ilişkiye girip kendini murdar etme.

(21) “Soyundan [hiçbirini] Moleh için [ateşten] geçirilmek üzere teslim etme ve [bu şekilde] Tanrın’ın İsmi’ni[n kutsiyetini] ihlal etme – Ben Aşem’im.

(22) “Bir erkekle, kadınla yatar gibi yatma; iğrençliktir bu.

(23) “Her türlü hayvanla cinsel ilişkiye girip kendini murdar etme. Bir kadın da, çiftleşmek üzere bir hayvanın önünde durmamalıdır; sapıklıktır bu.

(24) “Kendinizi bunların herhangi biriyle murdar etmeyin; zira önünüzden kovmakta olduğum uluslar tüm bunlarla murdar oldular;

(25) Ülke de [bu yüzden] murdar oldu. Günahının hesabını çıkardım ve Ülke, sakinlerini kustu.

(26) “Ama siz – hem doğuştan Yahudiler hem de aranıza katılan Gerler – Hükümlerim’i ve Kanunlarım’ı gözetmeli, bu iğrençliklerin hiçbirini yapmamalısınız;

(27) zira Ülke’nin sizden önceki insanları tüm bu iğrençlikleri yaptılar ve Ülke murdar oldu.

(28) [Dikkatli olun!] Onu murdar edişinizle Ülke sizden önceki ulusu kustuğu gibi sizi de kusmasın!

(29) “Ayrıca [bilin ki], bu iğrençliklerden herhangi birini yapan herhangi bir kişi [olduğunda, bunu] yapan canlar, halklarından kesilip atılacaklardır.

(30) “Sizden önce uygulanan iğrenç geleneklerin uygulanmaması için Nöbetim’i tutun ve bunlarla murdar olmayın – Ben, Tanrınız Aşem’im.