(1) Yaakov, oğullarını çağırttı. [Geldiklerinde] “Toplanın ve sizlere, tarih boyunca başınıza gelecekleri anlatayım” dedi.

(2) “Bir araya gelin ve dinleyin Yaakov’un oğulları; babanız Yisrael’i dinleyin!

(3) “Reuven; Behorumsun sen; kuvvetim ve erkekliğimin başlangıcı. Mevkide en üstün ve güçte en üstün.

(4) [Fakat] Su gibi tez canlı [olduğun için] üstün olmayı sürdürmeyeceksin. Çünkü babanın yataklarını taşımış ve döşeğime Çıkan’ın Kutsiyeti’ni ihlal etmiştin.

(5) “Şimon ve Levi ikilidirler. Silahlanışları çalıntı bir sanattır.

(6) Ruhum onların entrikalarına katılmasın; onların toplanışlarıyla bir olma, ey onurum! Çünkü öfkeleriyle insanları öldürdüler, [düşüncesizce] istekleriyle boğaları sakatladılar.

(7) Öfkelerine lanet olsun – çünkü yoğundur; ve gazaplarına [lanet olsun] – çünkü insafsızdır. Onları Yaakov’da böleceğim; ve Yisrael’de dağıtacağım.

(8) “Yeuda; sen – kardeşlerin sana itaat edecekler. Elin düşmanının ensesinde olacak; babanın oğulları sana doğru eğilecekler.

(9) “Genç arslan Yeuda; avın üstünden yükseldin oğlum! Bir arslan gibi – heybetli bir arslan gibi çömelip uzanır. Onu kaldırmaya kim cesaret edebilir?

(10) “Son sükunet gelene kadar, ne kraliyet asası Yeuda’dan ayrılacak, ne de yasama onun soyundan. Ve [o zaman] halklar ona itaat edecekler.

(11) “Sıpasını asmaya bağlar, [dişi] eşeğinin yavrusunu da asma dalına. Giysisini şarapla yıkar, cübbesini ise üzümün kanıyla.

(12) Gözleri şaraptan daha parıltılıdır, dişleri de sütten daha beyaz.

(13) “Zevulun, deniz kıyılarında barınacak; gemilere liman olacak, sınırı Tsidon’a kadar uzanacak.

(14) “Yisahar, heybeler arasında uzanan, kuvvetli kemiklere sahip bir eşektir.

(15) Dinlencenin iyi, ülkenin hoş olduğunu gördü; ama yine de omzunu yük taşımak üzere eğdi ve sözleşmeli hizmetkar oldu.

(16) “Dan, halkı için çarpışacak; tıpkı Yisrael’in diğer kabilelerinden biri gibi.

(17) Dan, yolda bir yılan – patikada atın topuklarını sokup binicisini geriye düşürten bir engerek olacak.

(18) Kurtarışını ümitle bekliyorum, ey Tanrım!

(19) “Akıncılar Gad’a saldıracak; ancak o, onların topuğuna saldıracak.

(20) “Aşer’den gelecek en zengin yiyecekler; krallara yaraşır lezzetli yiyecekleri o sağlayacak.

(21) “Naftali, serbestçe koşan ve güzel sözler dağıtan bir karacadır.

(22) “Verimli bir oğuldur Yosef. Kaynak başında bulunan ve dalları duvarın üstünden aşan verimli bir asmadır.

(23) “[İnsanlar, Yosef’in hayatını] Acılaştırdılar ve [ona] muhalif oldular; didişme ustaları onu hedeflediler.

(24) Fakat kararlılığından ödün vermedi ve [sonunda] kolları altınlarla bezendi. [Tüm bunlar] Yaakov’un Kahramanı’nın Eli’nden çıktı; ve ondan sonra [Yosef] bir çoban, Yisrael’in temel taşı oldu.

(25) “[Tüm bunlar] Babanın Tanrısı’ndan [kaynaklandı; ve O sana yine] yardım edecektir. [Kalbin] Her-şeye-Kadir ile [idi; dolayısıyla O] seni mübarek kılacaktır. Yukarıdan göklerin bereketi ile, derinlerde yatan suyun bereketi – göğüslerin ve rahimlerin bereketi [senin olacaktır].

(26) “Babanın verdiği beraha, benim ebeveynimin verdiği berahayı, dünyanın tepelerinin uçlarına kadar aştı. [Bu berahalar] Yosef’in başı, ‘kardeşleri arasında seçkin olan’ın [Yosef’in] alnı için gerçekleşsinler.

(27) “Binyamin yırtıcı bir kurttur. Sabahleyin avından yer, akşamına da ganimeti dağıtır”.

(28) Tüm bunlar, Yisrael’in kabileleridir, [toplamda] on iki tane. Ve babalarının onları mübarek kılarken onlara söyledikleri de bunlardır. [Yaakov] Her birini kendisine uygun bir berahayla mübarek kılmıştır.

(29) [Yaakov, bundan sonra] Onlara son direktiflerini verdi. Onlara “Ben halkıma katılıyorum” dedi. “Beni Hiti [milletinden] Efron’un arazisindeki mağarada gömmek üzere, babalarıma götürün.

(30) Bu, Kenaan Ülkesi’nde, Mamre’nin bitişiğindeki Mahpela arazisindeki mağaradır. Avraam [mağarayı, o] arazinin yanında, Hiti Efron’dan mezarlık arsası olarak satın almıştı.

(31) Avraam’ı ve eşi Sara’yı oraya gömmüşlerdi, Yitshak’ı ve eşi Rivka’yı oraya gömmüşlerdi ve ben de Lea’yı oraya gömmüştüm.

(32) “Araziyle içindeki mağaranın satın alım işlemi, Het oğullarının elinden gerçekleşmişti”.

(33) Yaakov oğullarına son direktiflerini vermeyi böylece tamamladı. Ayaklarını yatağın içine topladı, son nefesini verdi ve halkına katıldı.