(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(2) “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle: “Size vermekte olduğum anavatanınıza geleceğiniz zaman,

(3) sığırdan veya davardan [seçtiğiniz hayvanlarla], Tanrı’nın memnuniyetle kabul etmesi için, genel bir vaat telaffuzu nedeniyle veya belirli bir bağış şeklinde [gönüllü olarak], veyahut bayramlarınızda [zorunlu olarak], Tanrı Adına yakılan-korban [olacak halde] bir Ola-korbanı ya da [Şelamim-]kesimi yaptığınızda [şu kurallara uymalısınız:]

(4) “Tanrı Adına korbanını gerçekleştiren [kişi] 1/4 in yağla yoğrulmuş 1/10 [efa] en kaliteli undan bir Minha-korbanı getirmelidir.

(5) [Ayrıca] Her Ola-korbanı veya [Şelamim-]kesimi için 1/4 in [miktarında] Nesehlik şarap hazırla. [Tüm bunlar] Bir davar yavrusu içindir.

(6) “Ya da bir koç için, 1/3 in yağla yoğrulmuş 2/10 [efa] en kaliteli undan bir Minha-korbanı yap.

(7) Nesehlik şarap [ise] 1/3 in [olacaktır. Böylece, Minha’yı] Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği şekilde gerçekleştireceksin.

(8) “Tanrı Adına, [gönüllü bir] Ola-korbanı [olarak] ya da – genel bir vaat telaffuzu nedeniyle veya [farklı amaçlı bir] Şelamim-korbanı [şeklinde – bir Şelamim-] kesimi [olarak] genç bir boğa yapacağın zaman,

(9) bu genç boğanın yanında 1/2 in yağla yoğrulmuş 3/10 [efa] en kaliteli unla bir Minha-korbanı getirmeli[sin].

(10) Neseh olarak da 1/2 in şarap getir. [Böylece Minha] Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği bir yakılan-korban [olacaktır].

(11) “Her boğa, her koç veya (hem koyunlarda hem de keçilerde) [her] davar yavrusu için bu şekilde yapılacaktır.

(12) [Korban] Yapacağınız [hayvan] sayısı nasılsa, her biri için kendi sayısına göre [bu Minha-korbanlarını] yapmalısınız.

(13) “Her doğuştan Yahudi, Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği bir yakılan-korban gerçekleştirmek için bunları bu şekilde yapmalıdır.

(14) Tüm nesilleriniz boyunca, aranıza bir Ger katılırsa ya da hâlihazırda aranızdaysa ve Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği bir yakılan-korban yapacaksa, [siz] nasıl yapıyorsanız [o da] aynı şekilde yapacaktır.

(15) “Ahali! Hem sizin için hem de [aranıza] katılan Ger için tek bir yasa [vardır. Bu,] Nesilleriniz boyunca geçerli olacak ebedi bir kanundur: Tanrı’nın Huzuru’nda bir Ger, sizinle aynı konumda olacaktır.

(16) Hem sizin için hem de aranıza katılan Ger için tek Tora ve tek kanun olacaktır.”

(17) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(18) “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle: “Sizi getirmekte olduğum Ülke’ye girişinizde[n itibaren şu kural geçerli olacaktır:]

(19) Ülke’nin ekmeğinden yediğinizde, Tanrı Adına bir bağış ayırmalısınız.

(20) Hamurunuzun başını hala [adı altında bir] bağış [olarak] ayırın. Tıpkı harman yeri bağışı gibi – onu aynı şekilde ayıracaksınız.

(21) Nesilleriniz boyunca, hamurunuzun başından Tanrı Adına bir bağış vermelisiniz.

(22) “Hataya düşer ve Tanrı’nın, Moşe’ye konuşmuş olduğu bu emirlerin tümünü ihlal [anlamına gelen bir kabahat] ederseniz –

(23) [ki bu,] Tanrı’nın emrettiği günden itibaren tüm nesilleriniz boyunca, Tanrı’nın size Moşe aracılığıyla emrettiği her şeyi [ihlal anlamına gelir – kanun şöyledir:].

(24) “Eğer [bu ihlal] toplumun gözlerinden hata sonucu [kaynaklanarak] yapılmışsa, tüm toplum, kanuna uygun olarak Minhası ve Nesehi ile birlikte, Tanrı’nın memnuniyetle kabul edeceği şekilde Ola-korbanı olarak genç bir boğa, [ayrıca] Hatat-korbanı olarak bir teke hazırlamalıdır.

(25) “[Böylece] Koen tüm Bene-Yisrael toplumu için onarım sağlayacak ve [bu günah] onlar adına bağışlanacaktır; zira kasıtsızdır ve bu hataları nedeniyle, Tanrı Adına yakılan-korban [şeklindeki Ola-]korbanlarını ve Hatat-korbanlarını getirmişlerdir.

(26) [Sonuç olarak bu günah] Tüm Bene-Yisrael cemaati ve aralarına katılmış Gerler adına bağışlanacaktır; çünkü tüm halk için, [bu yapılan] kasıtsızdır.

(27) “Eğer [bu günahı] hatayla bir birey işlerse, [bu kişi] Hatat-korbanı olarak ilk yaşında bir [dişi] oğlak getirmelidir.

(28) Koen, ona onarım sağlamak üzere [bu korbanın işlemlerini yapacak,] kasıtsız günah işleyerek hataya düşen bu kişi için Tanrı’nın Huzuru’nda onarım sağlayacaktır. [Böylece bu günah] Onun adına bağışlanacaktır.

(29) Bene-Yisrael’de Yahudi doğan [kişi] ve aralarına katılmış olan Ger! Hatalı davranan [kişiler] açısından, sizin için tek bir yasa olacaktır.

(30) “Öte yandan; ister doğuştan Yahudi ister Ger [olsun, bu günahı] arsızca işleyen kişi, Aşem’e küfretmiş olur. Bu can halkının içinden kesilip atılacaktır;

(31) zira Tanrı’nın Sözü’nü aşağılamış, Emri’ni ihlal etmiştir. Bu can tamamen kesilip atılacaktır. Günahı kendisindedir.”

(32) Bene-Yisrael çölde iken Şabat günü odun toplayan bir adam buldular.

(33) Onu odun toplarken bulanlar, onu Moşe’ye, Aaron’a ve tüm cemaate getirdiler.

(34) Onu nezarethaneye koydular; zira ona ne yapılacağı açıklanmamıştı.

(35) Tanrı, Moşe’ye “Adam idam edilecektir” dedi, “onu kampın dışında tüm cemaat[in huzurunda] taşa tutacaklardır.”

(36) Tüm cemaat onu kampın dışına çıkardı. Onu taşa tuttular ve öldü. [İdam] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [gerçekleştirilmişti].

(37) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(38) “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle, nesilleri boyunca kendileri için giysilerinin köşelerine tsitsit yapsınlar. [Her] Köşenin tsitsitine gök mavisi bir iplik koysunlar.

(39) [Böylece, tüm iplikler birlikte] Sizin için tsitsit teşkil edecek. Onu göreceksiniz, [böylece] Tanrı’nın tüm emirlerini hatırlayarak onları uygulayacak, sizi yoldan çıkaran kalbinizin ve gözlerinizin peşinden arayışta bulunmayacaksınız.

(40) Böylece tüm emirlerimi hatırlayıp uygulayacak ve Tanrınız için kutsal [insanlar] olacaksınız.

(41) “Ben, sizi Mısır Ülkesi’nden size Tanrı olmak için çıkarmış olan Tanrınız Aşem’im. Ben, Tanrınız Aşem’im.”