(1) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(2) “Bene-Yisrael’e konuş ve onlara söyle: “Bir adam ya da kadın Tanrı Adına perhiz yapmak üzere nazirlik vaadinde bulunup [kendisini] ayırırsa [kanun şöyledir:]

(3) Yeni veya yıllanmış şaraptan kaçınmalı, yeni veya yıllanmış şaraptan [mamul] sirkeyi [bile] içmemelidir. Ayrıca üzümle demlenmiş hiçbir [içkiyi] içmemeli, yaş ya da kuru üzüm yememelidir.

(4) Perhiz süresi boyunca, çekirdekten kabuğa kadar [hangi kısmından olursa olsun], üzümden yapılan hiçbir şeyi yememelidir.

(5) “Nazirlik vaadi süresi boyunca başın[daki saçın]dan kesici bir alet geçmemelidir. Tanrı Adına perhiz süresi dolana kadar, [saçı] kutsal olacak, başındaki saç birikimi uzayacaktır.

(6) “Tanrı Adına perhiz yaptığı süre boyunca hiçbir insan cesedinin yakınına gelmemelidir.

(7) Babası, annesi, erkek ya da kızkardeşi için [bile olsa] – öldüklerinde onlar için kendisini tame yapamaz; zira Tanrısı’na ait taç, başındadır.

(8) Nazirlik süresi boyunca [bu kişi] Tanrısı Adına kutsaldır.

(9) “Beklenmedik bir anda yakınında bir kişi ölür ve taçlı başını tame yaparsa, arınmasını tamamlayacağı gün başını tıraş etmelidir; [yani] onu yedinci günde tıraş edecektir.

(10) Sekizinci günde de Buluşma Çadırı’nın girişi civarına, Koen’e iki kumru ya da iki güvercin yavrusu getirir.

(11) Koen [bu kuşlardan] birini Hatat-korbanı, birini de Ola-korbanı yapacak, [böylece nazir] adına, canla ilgili hatası için onarım sağlayacaktır. [Nazir] O gün başını [tekrar] kutsal kılar,

(12) Tanrı Adına, perhiz günlerini yeniler ve Aşam-korbanı olarak bir yaşında bir kuzu getirir. Ancak önceki günler geçerliliğini kaybedecektir; çünkü tacı tame olmuştur.

(13) “Nazirle ilgili [normal] yasa şudur: Perhiz süresinin dolduğu günde, [kendisini] Buluşma Çadırı’nın girişi civarına getirir.

(14) “Tanrı Adına korbanını sunar: Ola-korbanı olarak ilk yılında kusursuz bir erkek kuzu, Hatat-korbanı olarak ilk yılında kusursuz bir dişi kuzu ve Şelamim-korbanı olarak kusursuz bir koç.

(15) Ayrıca en kaliteli undan yağla yoğrulmuş matsa somunları ve üzerine yağ sürülmüş matsa gevrekleri [içeren] bir sepet ile [hayvan korbanlarına eşlik eden] Minhalar ve Nesehler.

(16) “Koen [naziri ve getirdiklerini] Tanrı’nın Huzuru’na yaklaştırır ve [nazirin] Hatat ve Ola-korbanlarını gerçekleştirir.

(17) Koçu, [aklında] matsa sepeti ile, Tanrı Adına bir Şelamim-kesimi olarak gerçekleştirir. Koen [koçun] Minhasını ve Nesehini de yapar.

(18) “Nazir, [Şelamim-korbanı] Buluşma Çadırı’nın girişinde [gerçekleştirildikten sonra,] başının tacını tıraş eder, başının tacına ait saçı alıp Şelamim-kesiminin [etinin piştiği kazanın] altındaki ateşin üstüne yerleştirir.

(19) “[Nazir] Tacını tıraş ettikten sonra, Koen, koçtan kolu pişmiş halde alır, sepetten de bir matsa somunu ve bir matsa gevreği [alarak, bunları] nazirin avuçları üzerine yerleştirir.

(20) Koen bunları Tanrı’nın Huzuru’nda Tenufa [işlemine özgü hareketlerle] sallar. Bu [paylar,] Tenufa göğsü ve Teruma buduna ek olarak Koen’e ait [olmak üzere] kutsaldır. “[Tüm bunlardan] Sonra, nazir şarap içebilir.

(21) “Nazirin [perhiz konusunda] vaatte bulunduğunda [uygulaması gereken] yasası [tümüyle] budur. Perhizine dair [bu] korbanı, maddi gücünün yeteceği [ek korbanların] haricindedir. Bulunacağı [ek] vaade göre – perhizine dair yasanın [gerektirdiği asgari yükümlülüğüne] ek olarak, [bu ek vaadine] uygun davranmalıdır.”

(22) Tanrı, Moşe’ye konuşarak şöyle dedi:

(23) “Aaron’a ve oğullarına şöyle konuş: “Bene-Yisrael’i şu şekilde mübarek kılacaksınız – onlara [şöyle] diyerek:

(24) “ ‘Tanrı seni mübarek kılsın ve korusun.

(25) “ ‘Tanrı, Kutsal Varlığı ile seni aydınlatsın ve sana letafet bahşetsin.

(26) “ ‘Tanrı, Yüzü’nü sana doğru kaldırsın ve senin için barış tesis etsin.’

(27) “[Böylece] İsmim’i Bene-Yisrael’in üzerine yerleştirecekler ve Ben onları mübarek kılacağım.”