(1) Tanrı, Avram’a “Ülkenden, doğduğun yerden ve babanın evinden [ayrıl], sana göstereceğim ülkeye git” dedi.

(2) “Seni büyük bir millet haline getireceğim. Seni mübarek kılacağım ve ismini yücelteceğim. Bir Beraha olacaksın.

(3) Seni mübarek kılanları mübarek kılacak, seni lanetleyeni ise lanetleyeceğim. Yeryüzünün tüm aileleri senin sayende mübarek kılınacaklar”.

(4) Avram, Tanrı’nın kendisine konuştuğu üzere gitti ve Lot da onunla gitti. Avram, Haran’dan çıktığında 75 yaşındaydı.

(5) Avram, eşi Saray’ı, yeğeni Lot’u, edindikleri tümserveti ve Haran’da topladıkları kişileri aldı ve Kenaan’a gitmek üzere yola çıktılar.Kenaan’a geldiklerinde,

(6) Avram ülkenin içinde şehem bölgesine kadar – More Ovası’na kadar ilerledi. Kenaaniler o dönemde ülkedeydiler.

(7) Tanrı Avram’a göründü ve “Bu ülkeyi, senin soyuna vereceğim” dedi. [Avram] Kendisine görünen Tanrı’ya, orada bir mizbeah inşa etti.

(8) [Avram] Oradan, Bet-El’in doğusundaki dağlara taşındı. Çadırını, batıdan Bet-El ile, doğudan Ay arasında kalacak şekilde kurdu. Orada Tanrı’ya bir mizbeah inşa etti ve Tanrı’ya İsmi’yle dua etti.

(9) Avram, sürekli güneye giderek yoluna devam etti.

(10) Ülkede kıtlık baş gösterdi. Avram, bir süre kalmak üzere Mısır’a indi; çünkü ülkedeki kıtlık ağırlaşmıştı.

(11) Mısır’a yaklaştıklarında, eşi Saray’a “Senin güzel görünümlü bir kadın olduğunun farkındayım” dedi.

(12) “Mısırlılar seni görünce, benim eşim olduğunu anlayıp beni öldürecek, seni ise hayatta bırakacaklardır.

(13) Lütfen kız kardeşim olduğunu söyle. O zaman senin uğruna bana iyi davranacaklardır ve senin sayende yaşamım kurtulacaktır”.

(14) Avram, Mısır’a geldiği zaman, Mısırlılar, kadının çok güzel olduğunu gördüler.

(15) Paro’nun memurları onu [ Saray’ı ] gördüler ve onu Paro’ya övdüler. Kadın, Paro’nun sarayına alındı.

(16) [Paro, Saray’ın] Uğruna, Avram’a iyi davrandı ve [Avram’ın] davar ve sığırı, [erkek] eşekleri, köleleri ve cariyeleri, dişi eşekleri ve develeri oldu.

(17) Tanrı, Avram’ın eşi Saray sebebiyle, Paro ve sarayını ciddi yaralarla vurdu.

(18) Paro, Avram’ı çağırttı ve “Nedir bu bana yaptığın?” dedi. “Onun eşin olduğunu neden bana söylemedin?

(19) Neden onun kız kardeşin olduğunu söyledin ve ben de onu kendime eş olarak aldım? şimdi – İşte eşin! Al ve git!”.

(20) Paro onun [ Avram’ın ] üzerine adamlar görevlendirdi ve onu, karısı ve ona ait olan her şeyle birlikte gönderdi.