(1) Tüm Bene-Yisrael toplumu, Sin çölünden yola çıkıp Tanrı’nın talimatına göre yolculuklarını yaptılar ve Refidim’de kamp kurdular. Halkın içmesi için su yoktu.

(2) Halk Moşe ile tartıştı ve “Bize su verin de içelim!” dediler. “Benimle ne tartışıyorsunuz?” dedi Moşe. “Tanrı’yı neden sınıyorsunuz?”

(3) Halk orada susadı ve Moşe’ye karşı şikayete başladı: “Bizi Mısır’dan neden çıkardın?” dedi. “Beni, çocuklarımı ve sürülerimi susuzluktan öldürmek için mi?”

(4) Moşe Tanrı’ya haykırarak “Ne yapayım bu halka?” dedi. “Biraz daha [beklersem] beni taşlayacaklar!”

(5) Tanrı, Moşe’ye [şöyle] dedi: “Halkın önüne geç ve yanına Yisrael’in ileri gelenlerinden [bazılarını] al. Nil’i vurmakta kullandığın asanı da eline al ve yola koyul.

(6) Senden önce orada, Horev’deki kayanın üzerinde duruyor olacağım. Kayanın içine vurduğunda ondan su çıkacak ve halk içecek.” Moşe, Yisrael’in ileri gelenlerinin gözleri önünde bunu yaptı.

(7) [Moşe] Buraya, Bene-Yisrael’in tartışması ve Tanrı’yı “Tanrı aramızda mı yoksa değil mi?” diye sınamalarına karşılık “Sınama ve Tartışma” adını verdi.

(8) Amalek geldi ve Refidim’de Yisrael ile savaşa tutuştu.

(9) Moşe, Yeoşua’ya “Bizim için adamlar seç ve çık Amalek’e karşı savaş” dedi. “Yarın, ben tepenin doruğunda duracağım ve Tanrı’nın Asası elimde [olacak]”.

(10) Yeoşua, Amalek’le savaşmak üzere Moşe’nin söylediği gibi yaptı. Moşe, Aaron ve Hur ise tepenin doruğuna çıktılar.

(11) Moşe elini yukarıda tuttuğu sürece, Yisrael üstün geliyor, fakat elini serbest bıraktığında Amalek güçlü duruma geçiyordu.

(12) Moşe’nin elleri ağırlaşınca, bir taş alıp altına koydular ve [Moşe, bu taşın] üstüne oturdu. Aaron ve Hur biri bir yandan, diğeri diğer yandan [Moşe’nin] ellerine destek oldular ve böylece [Moşe] güneş batana kadar elleriyle inanç[lı durdu].

(13) Yeoşua, kılıçla Amalek ve müttefiklerinin saflarını zayıflattı.

(14) Tanrı Moşe’ye [şöyle] dedi: “şunu hatıra olarak kitaba kaydet ve Yeoşua’ya önemle aktar: Amalek’in zikrini göklerin altından kesinlikle sileceğim!”.

(15) Moşe bir mizbeah inşa edip, ona “Tanrı mucizemdir” adını verdi.

(16) Ve [şöyle] dedi: “El, Tanrı’nın Tahtı’ndadır: Tanrı, nesiller boyunca Amalek’le savaş içinde olacaktır”.