(1) Tanrı, Noah’a “Gemiye gel – sen ve tüm ailen” dedi. “Çünkü bu nesilde önümde dürüst olarak [sadece] seni gördüm.

(2) Her temiz hayvandan kendine, erkek ve eşi olmak üzere yedişer çift al. Temiz olmayan hayvanlardan ise, erkek ve eşi olmak üzere iki tane al.

(3) Gökyüzünün kuşlarından da erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift al. Tüm yeryüzü üzerinde soyları [bu sayede] yaşasın.

(4) Zira yedi gün sonra yeryüzü üzerine kırk gün kırk gece boyunca yağmur yağdıracağım. Yaratmış olduğum tüm varlığı toprağın yüzeyinden sileceğim”.

(5) Noah, Tanrı’nın kendisine emretmiş olduğu her şeyi yaptı.

(6) Tufan yeryüzü üzerinde suyla gerçekleştiğinde Noah 600 yaşındaydı.

(7) Noah, oğulları, eşi ve gelinleriyle birlikte, Tufan’ın sularından önce gemiye geldi.

(8) Temiz olan hayvanlardan, temiz olmayan hayvanlardan, kuşlardan ve toprakta hareket eden her canlıdan

(9) ikişer ikişer – Tanrı’nın Noah’a emrettiği gibi erkek ve dişi olarak – Noah’a, gemiye geldiler.

(10) Yedi gün geçti ve Tufan’ın suları yeryüzündeydiler.

(11) Noah’ın yaşamının 600. yılında, ikinci ayda, ayın 17. günüydü. O günde büyük derinliklerin tüm kaynakları yarıldı ve göklerin pencereleri açıldı.

(12) Yeryüzü üzerinde yağmur kırk gün kırk gece sürecekti.

(13) Noah – oğulları Şem, Ham ve Yefet; eşi ve üç gelini de yanlarında olmak üzere – gemiye tam olarak o günde girdi.

(14) Onlar ve her türde vahşi hayvan, her türde çiftlik hayvanı, yeryüzü üzerinde hareket eden her türde toprak hayvanı ve her türdeki uçucular – her kuş [ve] her kanatlı [gemiye girdiler].

(15) Yaşam nefesine sahip her vücuttan [hayvanlar], ikişer ikişer Noah’a, gemiye geldiler.

(16) Gelenler, Tanrı’nın ona [Noah’a] emretmiş olduğu gibi, erkek ve dişi olarak geldiler. [Ardından] Tanrı onu [Noah’ı] içeriye kapadı.

(17) Tufan, yeryüzü üzerinde kırk gün süreyle varoldu. Sular çoğaldı, gemiyi kaldırdı ve [gemi] yeryüzünden yukarıya yükseldi.

(18) Sular kabardı ve yeryüzü üzerinde fazlasıyla çoğaldı ve gemi suyun üzerinde sürüklenmeye başladı.

(19) Sular yeryüzü üzerinde çok çok kabardı ve gökyüzünün tümü altındaki bütün yüksek dağlar örtüldü.

(20) Sular yukarıya doğru 15 ama kadar kabardı ve dağlar örtüldü.

(21) Yeryüzünde hareket eden her vücut – uçucu, çiftlik hayvanı, vahşi hayvan ve yeryüzü üzerinde kümelenen her küçük boyutlu hayvan – ve tüm insanlar helak oldu.

(22) Karada bulunan ve yaşamı nefes sayesinde süren her şey öldü.

(23) [Tufan böylece] Toprak üzerindeki tüm varlığı tamamen sildi – insandan çiftlik hayvanına, kara hayvanlarından gökyüzünün kuşlarına kadar [hepsi] yeryüzünden tamamen silindiler. Sadece Noah ve gemide onunla birlikte bulunanlar kaldı.

(24) Sular yeryüzü üzerinde 150 gün boyunca kabardı.