(1) “Yedinci ayda, ayın biri sizin için kutsal bir bayram olacaktır, hiçbir bayağı melaha yapmayın. [Bu,] Sizin için kesik Şofar sesi [çalma] günü olacaktır.

(2) “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde Ola-korbanı yapacaksınız: Bir genç boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(3) [Bunların] Minhaları, yağla yoğrulmuş en iyi undur – boğa için 3/10 [efa], koç için 2/10 [efa]

(4) ve yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanıla-caktır].

(5) “Ayrıca sizin için onarım sağlamak üzere Hatat-kor-banı [olarak] bir teke [getireceksiniz].

(6) “[Tüm bunlar, Roş-]Hodeş’e ait Ola-korbanı ile Minhasından ayrı ve daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak, kurallarına göre Nesehleriyle birlikte, Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek bir yakılan-korban [şeklinde gerçekleştirilecektir].

(7) “Bu yedinci ayın onu da sizin için kutsal bir bayram olacaktır. [Bu günde] Oruç tutmalı, hiçbir melaha yapmamalısınız.

(8) “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek şekilde Ola-korbanı getireceksiniz: Genç bir boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] sizin için kusursuz olmalıdır.

(9) [Bunların] Minhaları yağla yoğrulmuş en iyi undur – boğa için 3/10 [efa], tek koç için 2/10 [efa],

(10) yedi kuzu için, kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].

(11) “[Ayrıca] Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar,] Onarımlar [için getirilen] Hatat-korbanından ve daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onların] Nesehleri.

(12) “Yedinci ayın on beşinci günü de sizin için kutsal bir bayramdır; hiçbir bayağı melaha yapmayın ve Tanrı Adına yedi gün boyunca bayram yapın.

(13) “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek yakılan-korban [şeklinde] Ola-korbanı getireceksiniz: on üç genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz olmalıdır.

(14) [Bunların] Minhaları, yağla yoğrulmuş en iyi undur – on üç boğa için boğa başına 3/10 [efa], iki koç için koç başına 2/10 [efa]

(15) ve on dört kuzu için kuzu başına 1/10 [efa un kullanılacaktır].

(16) “Ayrıca Hatat-korbanı olarak bir teke [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.

(17) “İkinci gün, on iki genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(18) Boğalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun olarak [yapılacaktır].

(19) “Ayrıca Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onların] Nesehleri.

(20) “Üçüncü gün, on bir genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(21) Boğalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun olarak [yapılacaktır].

(22) “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.

(23) “Dördüncü gün, on genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(24) Boğalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun olarak [yapılacaktır].

(25) “Ayrıca Hatat-korbanı [olarak] bir teke [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.

(26) “Beşinci gün, dokuz genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(27) Boğalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun olarak [yapılacaktır].

(28) “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.

(29) “Altıncı gün, sekiz genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(30) Boğalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun olarak [yapılacaktır].

(31) “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve [onun] Nesehleri.

(32) “Yedinci gün, yedi genç boğa, iki koç, birer yaşında on dört [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(33) Boğalar için, koçlar için ve kuzular için Minhaları ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurallarına uygun olarak [yapılacaktır].

(34) “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı [ile] Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.

(35) “Sekizinci gün sizin için bir imtina [zamanı] olacaktır; hiçbir bayağı melaha yapmayın.

(36) “Tanrı Adına, memnuniyetle kabul edilecek yakılan-korban [şeklinde] Ola-korbanı getireceksiniz: genç bir boğa, bir koç, birer yaşında yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.

(37) Boğa için, koç için ve kuzular için Minhaları ve Nesehleri, [hayvanların] sayılarına göre, kurala uygun olarak [yapılacaktır].

(38) “Ayrıca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir]. “[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbanı ile Minhasından ayrı olarak [gerçekleştirilecektir] – ve Nesehi.

(39) “Bayramlarınızda, Ola-korbanlarınıza, Minha-korbanlarınıza, Nesehlerinize ve Şelamim-korbanlarınıza dair genel vaatleriniz ve belirli bağışlarınızdan ayrı olarak bunları yapacaksınız.”